Σάββατο, 18 Σεπτεμβρίου, 2021

Larger Font Smaller Font PDFΕκτύπωσηE-mail

Τετάρτη, 30 Ιανουαρίου 2019 22:55

«Ισονομία και ισότιμη συμμετοχή των πολιτών»

damanaki ixthok1
Ομιλία της βουλεύτριας Ελένης Σταματάκη στη συζήτηση του Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης «Ενδυνάμωση Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), ενίσχυση και αναβάθμιση δημόσιας διοίκησης και άλλες διατάξεις».
 
Στη συζήτηση του Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης «Ενδυνάμωση Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), ενίσχυση και αναβάθμιση δημόσιας διοίκησης και άλλες διατάξεις», η Ελένη Σταματάκη είπε τα εξής:
 
«Κυρία Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 
 
Συζητάμε σήμερα το νομοσχέδιο του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, το οποίο αφορά έναν βασικό πυλώνα της Δημοκρατίας, που είναι η Δημόσια Διοίκηση. Η ανασυγκρότηση και η ενδυνάμωση της Δημόσιας Διοίκησης είναι άμεσα συνδεδεμένη με τη σύσταση του κοινωνικού κράτους, το κοινωνικό κράτος που προσπαθούμε να στήσουμε ξανά στα πόδια του, το κοινωνικό κράτος που αποδεκατίστηκε και λοιδορήθηκε τα προηγούμενα χρόνια, τα χρόνια των σκληρών μνημονιακών πολιτικών.  
Το σχέδιο νόμου δεν έρχεται τυχαία σήμερα. Έρχεται μετά την έξοδο από τα μνημόνια, έρχεται τώρα που μπορούμε να νομοθετήσουμε χωρίς περιορισμούς, χωρίς επιτροπεία. Τώρα μπορούμε να κάνουμε διορθώσεις, ρυθμίσεις, μετατάξεις, προσλήψεις, με κριτήριο την κοινωνική αναγκαιότητα και με διαφανείς και δίκαιες διαδικασίες και με εξασφάλιση των κοινωνικών και εργασιακών δικαιωμάτων των εργαζομένων. 
 
Τα προηγούμενα χρόνια, ο κλάδος της Δημόσιας Διοίκησης δέχθηκε ένα ισχυρό πλήγμα, τόσο λόγω οριζόντιων μειώσεων του προσωπικού όσο και λόγω έλλειψης ή δυσλειτουργίας των δομών. Οι δημόσιοι υπάλληλοι, το ανθρώπινο δυναμικό, η κινητήρια δύναμη της Δημόσιας Διοίκησης, βρέθηκαν στο στόχαστρο των περικοπών και των πολιτικών λιτότητας, είτε εργάζονταν στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, είτε σε κοινωφελείς οργανισμούς, όπως η υγεία και η παιδεία, με αποτέλεσμα την υπολειτουργία όλων των οργανισμών και την ταλαιπωρία των πολιτών που έχουν την ανάγκη των κοινωνικών παροχών. 
 
Από το 2015, η Κυβέρνησή μας έχει ξεκινήσει μια προσπάθεια αναδιάρθρωσης της Δημόσιας Διοίκησης με χαρακτηριστικό τη λειτουργικότητα των δομών και τη διασφάλιση της διαφάνειας των διαδικασιών, μέτρα που θα συμβάλουν στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών προς την διοίκηση και το νομοσχέδιο είναι προς αυτή την κατεύθυνση. 
 
Ιδιαίτερα σημαντικό είναι ότι στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο, πέρα από την ενίσχυση και διεύρυνση του ΑΣΕΠ, την ενίσχυση του συντονιστικού ρόλου του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, των μέτρων που θεσμοθετούνται για τα δικαιώματα των εργαζομένων, υπάρχουν ορισμένες διατάξεις που υλοποιούν την αρχή της ίσης μεταχείρισης των δύο φύλων, την οποία έχουμε ψηφίσει. 
 
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, μέσα στο 2018 ψηφίσαμε δύο σημαντικούς νόμους για την ισότητα των φύλων, με εμβληματικότερη την κύρωση της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης, αλλά και πολύ σημαντική την αρχή της ίσης μεταχείρισης και εναρμόνισης της οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής. Αγωνία όλων μας ήταν να μην μείνουν αυτές οι αρχές ευχολόγια. 
 
Στο νομοσχέδιο, λοιπόν, που συζητάμε σήμερα, επεκτείνεται το δικαίωμα της τρίμηνης άδειας -πέρα από τις μητέρες που έχουν αποκτήσει τέκνο με υιοθεσία - και στον θετό πατέρα και αποδίδεται το ίδιο δικαίωμα στους γονείς που αποκτούν τέκνο με παρένθετη μητρότητα και στους ανάδοχους γονείς, κατ’ αναλογία με τους φυσικούς γονείς, αλλά βέβαια και στις μονογονεϊκές οικογένειες.
Κάνουμε ένα μικρό βήμα στην υλοποίηση της ίσης μεταχείρισης των δύο φύλων και την εναρμόνιση της οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής.  
 
Επίσης, υπάρχουν το νομοσχέδιο διατάξεις κοινωνικού περιεχομένου που αφορούν τις τρίτεκνες οικογένειες. Υπάρχει μέτρο που προβλέπει ότι 10% των προκηρυσσόμενων θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου καλύπτονται από γονείς και τέκνα τρίτεκνης οικογένειας και εφαρμόζεται στα τέκνα που δεν έχουν συμπληρώσει το 25ο και 30ο έτος, εφόσον σπουδάζουν ή εκπληρώνουν τη στρατιωτική τους θητεία, ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης των υπολοίπων τέκνων της οικογένειας. 
Μια ακόμα σημαντική διάταξη είναι αυτή για τα άτομα με Αναπηρία. Προκειμένου να αρθεί η έμμεση διάκριση που δεν συνάδει με τις αρχές ένταξης και ενσωμάτωσης των ΑμΕΑ σε μια «κοινωνία για όλους», αναφορικά με τα άτομα με κώφωση ή βαρηκοΐα που επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα στις προκηρύξεις για την κάλυψη θέσεων του δημοσίου τομέα και κατέχουν Βεβαίωση Επάρκειας της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας, προβλέπεται ότι για τον διορισμό τους, απαλλάσσονται από την υποχρέωση απόδειξης της ξένης γλώσσας, εφόσον αυτή έχει τεθεί ως πρόσθετο προσόν. 
 
Μέσα από αυτές τις ρυθμίσεις αναδεικνύεται η βασική κατεύθυνση της πολιτικής αυτής της κυβέρνησης, που είναι η κατοχύρωση της ισονομίας, της κοινωνικής συνοχής και της ισότιμης συμμετοχής των πολιτών με ιδιαίτερη μέριμνα για τις ευπαθείς ομάδες. 
 
Κυρίες και κύριοι, της Νέας Δημοκρατίας, βρίσκεστε σε πολύ μεγάλη σύγχυση και έχετε δυσκολευτεί πάρα πολύ. Δεν μπορείτε να δεχτείτε πως η Κυβέρνησή μας κατάφερε να κρατήσει την κοινωνία όρθια, να τη βγάλει από τα μνημόνια, να νομοθετεί και να λύνει χρόνια προβλήματα και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, με τελευταίο την ψήφιση της Συμφωνίας των Πρεσπών. Είναι μία Συμφωνία που η παγκόσμια κοινότητα δέχτηκε με πολύ μεγάλη ευχαρίστηση, με τα καλύτερα λόγια και μόνον εσείς εξακολουθείτε σε κάθε ευκαιρία, ακόμα και σήμερα, να καλλιεργείτε το διχαστικό πολιτικό κλίμα και να ενισχύετε τον φόβο και την σύγχυση στην ελληνική κοινωνία. 
 
Τώρα έχετε βρει και ένα καινούριο αφήγημα, είναι αυτό της κυβερνητικής πλειοψηφίας, Αποδείξαμε ότι την έχουμε και θα σας αποδείξουμε ότι την έχουμε.» 
 

Νεότερες ειδήσεις:
Πρόσφατες ειδήσεις:

Πρόσωπα

ΚΚΕ: Ο Μπογδάνος εξελίσσεται
σε κατ’ επάγγελμα και κατά
συρροή χαφιέ
 
Το «σίριαλ» του Δικαστικού
Μεγάρου στον Πειραιά
συνεχίζεται 
 
«Πολιτικό έγκλημα και
όχι φυσικό φαινόμενο η
κλιματική αλλαγή»

Οι τρείς ζωές του Νίκου Τσίτσα 
 
 

Γεγονότα

“Λάσκεια 2021” από τον Οργανισμό
Λιμένος Ελευσίνας 

Europe Direct Piraeus

"Μαθαίνοντας να πετάω"

Η Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. στην
85η ΔΕΘ

«Ανάπτυξη: Νερό - ενέργεια και
ψηφιακός μετασχηματισμός»

Πρωτοσέλιδα

Ναυτιλία

15 Σεπτεμβρίου 2021, 15.11
“Λάσκεια 2021” από τον  Οργανισμό Λιμένος Ελευσίνας
Με κατάθεση στεφάνου στον ανδριάντα...
15 Σεπτεμβρίου 2021, 15.05
«Απειλές απόλυσης σε ανεμβολίαστους Ναυτεργάτες!!!»
Ανακοινωση-Καταγγελία της...
14 Σεπτεμβρίου 2021, 19.33
Δύο ακόμα κρουαζιερόπλοια της «NorwegianCruiseLine» στη Μεσόγειο
NorwegianCruiseLine (NCL), πρωτοπόρος στην παγκόσμια...

Πειραιάς

16 Σεπτεμβρίου 2021, 22.27
Europe Direct Piraeus
O Δήμος Πειραιάς, επιλέχθηκε από την...
16 Σεπτεμβρίου 2021, 18.38
 Το Σάββατο η πορεία για τον Π. Φύσσα
Ξεκίνησαν από την Δευτέρα 13/9 οι...
16 Σεπτεμβρίου 2021, 18.31
«Συμμαχία» Δήμου Πειραιά, Ε.Σ.Ε.Ε. και Εμπορικού Συλλόγου Πειραιώς
Η σύναψη τριμερούς μνημονίου...