Δευτέρα, 25 Οκτωβρίου, 2021

Larger Font Smaller Font PDFΕκτύπωσηE-mail

Τετάρτη, 03 Οκτωβρίου 2018 17:55

Άγνοια... για τα «Καζάνια Θανάτου» σε Πέραμα και Δραπετσώνα

damanaki ixthok1
«Δεν είδε ούτε άκουσε τίποτα» η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για  τα οξυμένα προβλήματα από τις δεξαμενές πετρελαίου στο Πέραμα, τη Δραπετσώνα και την ευρύτερη περιοχή του Πειραιά τα οποία κατήγγειλε με ερώτησή της η Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ. 
 
Ο αρμόδιος για θέματα Περιβάλλοντος Επίτροπος K. Vella, απαντώντας στην ερώτηση του ευρωβουλευτή του ΚΚΕ Κώστα Παπαδάκη, δηλώνει ότι «η Επιτροπή δεν διαθέτει, στο παρόν στάδιο, στοιχεία που να τεκμηριώνουν μια τέτοια παράβαση», αναφερόμενος σε παράβαση της ευρωενωσιακής νομοθεσίας την οποία, κατά την προσφιλή τακτική της Ευρ. Επιτροπής, επιχειρώντας να δικαιολογήσει την καταστροφική για την υγεία και το περιβάλλον δράση του κεφαλαίου. H πραγματικότητα, όμως, είναι ότι η ίδια η νομοθεσία της ΕΕ με τις αρχές, τις διατάξεις και τις εξαιρέσεις της, αποτελεί τη νομική βάση, με τη σύμπραξη του αστικού κράτους, για τη «νόμιμη» παραβίαση των δικαιωμάτων των λαϊκών στρωμάτων για ποιότητα ζωής αντίστοιχη με τα επιτεύγματα και τις δυνατότητες της επιστήμης σήμερα.
 
Η Ευρ. Επιτροπή αφήνει αναπάντητο το αίτημα των κατοίκων της περιοχής για άμεση μετεγκατάσταση των δεξαμενών πετρελαιοειδών εκτός κατοικημένων περιοχών, αδιαφορώντας για τον παράγοντα του Βιομηχανικού Ατυχήματος Μεγάλης Έκτασης (ΒΑΜΕ), τόσο στο Πέραμα όσο και στη Δραπετσώνα και την ευρύτερη περιοχή του Πειραιά, όπου μαζί με τις λαϊκές κατοικίες συνυπάρχουν μεγάλες εγκαταστάσεις πετρελαιοειδών και άλλες μονάδες, επικίνδυνες για την ασφάλεια των κατοίκων και των εργαζομένων σε αυτές. Κίνδυνος, την αποτροπή του οποίου ούτε η ΕΕ μπορεί να εγγυηθεί ούτε καμιά αστική κυβέρνηση έχει στις προτεραιότητές της.
 
Επιπρόσθετα, η Ευρ. Επιτροπή ειδικά για την περίπτωση της εταιρείας Oil One - που οι δεξαμενές πετρελαιοειδών και χημικών αποβλήτων της προκαλούν σύμφωνα με τις καταγγελίες των κατοίκων Κερατσινίου, Δραπετσώνας, Περάματος την έντονη δυσοσμία στην ευρύτερη περιοχή - δηλώνει αβεβαιότητα για το «εάν εκτελεί δραστηριότητες διαχείρισης αποβλήτων» υπαγόμενων στην «οδηγία περί βιομηχανικών εκπομπών». Και όμως αυτό αναφέρεται ξεκάθαρα στην ίδια την Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ). Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό ότι η νέα δραστηριότητα της εταιρείας αφορά σε σύστημα «επεξεργασίας υγρών πετρελαιοειδών αποβλήτων» δυναμικότητας πάνω από 1.200 τόνους των εν λόγω επικίνδυνων αποβλήτων σε ημέρα αιχμής και σε μία μόνο 8ωρη βάρδια εργασίας. 
 
Από τα παραπάνω προκύπτει ξεκάθαρα η προσπάθειά της ΕΕ να συγκαλύψει τις διαχρονικές ευθύνες των αστικών Κυβερνήσεων και της ίδιας της εταιρείας για τη δυσοσμία και τις άλλες επιπτώσεις, που απειλούν την υγεία και υποβαθμίζουν την ποιότητα ζωής του λαού της Δραπετσώνας και των άλλων εργατοσυνοικιών της ευρύτερης περιοχής. 
 
Το ΚΚΕ με πλήθος παρεμβάσεών του, αλλά και στη συγκεκριμένη ερώτηση έχει καταγγείλει ότι μπροστά στην καπιταλιστική ανάκαμψη, τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων, κυβέρνηση, κεφάλαιο με βάση και τις ευρωενωσιακές κατευθύνσεις δεν λογαριάζουν την προστασία της υγείας των εργαζομένων. 
 
Αποκαλύπτεται για άλλη μια φορά ο ρόλος της ΕΕ: υπέρ των μονοπωλιακών συμφερόντων, εχθρικός για την εργατική τάξη και τα λαϊκά στρώματα που συνεχίζουν και θα συνεχίσουν τις μαζικές, αγωνιστικές κινητοποιήσεις τους παλεύοντας για τα ζητήματα της υγείας του λαού, της ασφάλειας στους χώρους κατοικίας και δουλειάς, της προστασίας του περιβάλλοντος.
 
Ακολουθούν τα πλήρη κείμενα της απάντησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της ερώτησης του ευρωβουλευτή του ΚΚΕ Κώστα Παπαδάκη:
E-002885/2018
 
Απάντηση του κ. Vella εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
 
Η εταιρεία «Oil-One» μπορεί να καλύπτεται από την οδηγία 2012/18/ΕΕ1 (οδηγία Seveso), εάν το πετρέλαιο υπερβαίνει τα κατώτατα όρια που αναφέρονται στο παράρτημα I της εν λόγω οδηγίας. Αυτό συνεπάγεται την υποχρέωση της εφαρμογής μέτρων διαχείρισης της ασφάλειας, του σχεδιασμού έκτακτης ανάγκης και της ενημέρωσης του κοινού. Η οδηγία περιλαμβάνει επίσης την υποχρέωση να λαμβάνονται υπόψη οι αποστάσεις ασφαλείας και πρόσθετα τεχνικά μέτρα για την εξασφάλιση της προστασίας της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος.
 
Εάν εκτελεί δραστηριότητες διαχείρισης αποβλήτων που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι της οδηγίας 2010/75/ΕΕ περί βιομηχανικών εκπομπών2 (ΟΒΕ), η εταιρεία θα πρέπει να λειτουργεί με άδεια που καθορίζει οριακές τιμές εκπομπών για ρυπογόνες εκπομπές στην ατμόσφαιρα, τα ύδατα και το έδαφος σύμφωνα με τη χρήση των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών.
 
Αμφότερες οι οδηγίες περιλαμβάνουν λεπτομερείς διατάξεις σχετικά με την πρόσβαση στις πληροφορίες, τη συμμετοχή του κοινού στη λήψη αποφάσεων, την πρόσβαση στη δικαιοσύνη, καθώς και μια πλήρη σειρά κανόνων για τις επιθεωρήσεις και την παρακολούθηση.
 
Η Επιτροπή δεν διαθέτει, στο παρόν στάδιο, στοιχεία που να τεκμηριώνουν μια τέτοια παράβαση. Ως εκ τούτου, ενθαρρύνει τον κ. βουλευτή να ερευνήσει περαιτέρω το θέμα με τις αρμόδιες αρχές3 και να τις παροτρύνει να αναλάβουν δράση σε τοπικό επίπεδο, κατά περίπτωση.
 
Όσον αφορά τις ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση του χώρου, την απαγόρευση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και τη χρηματοδότηση των υποδομών, η Επιτροπή δεν είναι σε θέση να διατυπώσει οποιεσδήποτε απαντήσεις, λαμβάνοντας υπόψη τον καθαρά εθνικό και πολιτικό χαρακτήρα τους.
1 Οδηγία 2012/18/ΕΕ για την αντιμετώπιση των κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων σχετιζόμενων με επικίνδυνες ουσίες (ΕΕ L 197 της 24.7.2012, σ. 1).2 ΕΕ L 334 της 17.12.2010, σ. 17.3 Η Περιφέρεια Αθηνών και ο Δήμος Πειραιώς για την ΟΒΕ και το ελληνικό Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την Οδηγία Seveso.
 
Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης προς την Επιτροπή
Άρθρο 130 του Κανονισμού
Κώστας Παπαδάκης
Θέμα: Για τα οξυμμένα προβλήματα από τις δεξαμενές πετρελαίου στο Πέραμα, τη Δραπετσώνα και την ευρύτερη περιοχή του Πειραιά.
 
Την αγανάκτηση των κατοίκων προκάλεσε η έντονη δυσοσμία στις ήδη επιβαρυμένες περιβαλλοντικά περιοχές Κερατσινίου, Δραπετσώνας και του ευρύτερου Πειραιά που όπως καταγγέλλουν οφείλεται στις δεξαμενές πετρελαιοειδών και χημικών αποβλήτων της εταιρίας "Oil-One". Επισημαίνεται ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ το 2015 επέκτεινε την άδεια λειτουργίας της εταιρείας και προσέφερε μάλιστα και επιδότηση 1,5 εκ ευρώ. 
 
Στο Πέραμα, μετά την κατασκευή νέας προβλήτας, ετοιμάζονται να ξαναλειτουργήσουν σε απόσταση αναπνοής από τα σπίτια και τα σχολεία οι δεξαμενές πετρελαίου, που πολύχρονοι λαϊκοί αγώνες τις είχαν καταστήσει ανενεργές. 
Αναδεικνύεται για πολλοστή φορά ότι μπροστά στην καπιταλιστική ανάκαμψη, τα  κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων, κυβέρνηση, κεφάλαιο με βάση και τις ευρωενωσιακές κατευθύνσεις δεν λογαριάζουν την προστασία της δημόσιας υγείας από τα διάφορα πτητικά αέρια που εκλύονται από τις δεξαμενές πετρελαιοειδών. 
 
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ συνδιαμόρφωσε με τις ελληνικές κυβερνήσεις τις πολιτικές αυτές και στο πλαίσιο των «μνημονίων», πώς τοποθετείται η Επιτροπή στα αιτήματα των εργαζομένων για: 
 
- την άμεση μετεγκατάσταση των δεξαμενών πετρελαιοειδών, των «καζανιών θανάτου» όπως τα αποκαλεί ο λαός, εκτός οικιστικού ιστού με όλα τα απαραίτητα μέτρα για περιβάλλον; 
 
- αξιοποίηση των συγκεκριμένων χώρων για την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών με απαλλοτρίωση της έκτασης και δημιουργία υποδομών για υγεία, αναψυχή, πράσινο, πολιτισμό, άθληση; 
 
- κατάργηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας και αποκλειστική χρηματοδότηση και συντήρηση των εκτάσεων και των υποδομών από τον κρατικό προϋπολογισμό, φορολογώντας το κεφάλαιο;
 

Νεότερες ειδήσεις:
Πρόσφατες ειδήσεις:

Πρόσωπα

Στη Βουλή τα σχολικά
γεύματα και οι συγχωνεύσεις
στη Νίκαια
 
«Όταν και η ίδια ντροπή
ντρέπεται»
 
«Οι ναζιστικές πρακτικές δεν
έχουν θέση στην κοινωνία»

«Η καταπολέμηση της
κλιματικής αλλαγής και η
συνεργασία των κρατών
της Μεσογείου»

Γεγονότα

CLIA: Η νέα Γενική
Διευθύντρια στην Ευρώπη

Europe Direct Piraeus

O Οργανισμός Λιμένος
Ελευσίνας μέλος της
HELMEPA

Η Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. στην
85η ΔΕΘ

EMBARK - The Series «Η
περιπέτεια μας περιμένει»

Πρωτοσέλιδα

Πολιτική

23 Οκτωβρίου 2021, 21.27
Οι συγκεντρώσεις του ΚΚΕ στον Πειραιά
Συγκεντρώσεις θα πραγματοποιήσουν τις επόμενες ημέρες οι Κομματικές  Οργανώσεις Πειραιά του ΚΚΕ. ...
23 Οκτωβρίου 2021, 09.19
«Η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και η συνεργασία των κρατών της Μεσογείου»
Στην ανάγκη για συνεργασία, στο πλαίσιο της καταπολέμησης της κλιματικής κρίσης, με στόχο την ευημερία των...
21 Οκτωβρίου 2021, 19.28
ΣΥΡΙΖΑ Πειραιά: Πρόκληση η αποφυλάκιση Πατέλη
Νομαρχιακή Επιτροπή ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. Πειραιά: Η αποφυλάκιση Πατέλη συνιστά πρόκληση για τους δημοκρατικούς πολίτες...

Ναυτιλία

22 Οκτωβρίου 2021, 18.04
«Καμιά ειδική μεταχείριση, κανένα προνόμιο υπέρ των συνδικαλιστών!!»
«Μέσα σε μια περίοδο όξυνσης και γιγάντωσης των Ναυτεργατικών προβλημάτων και κλιμάκωσης της επίθεσης...
21 Οκτωβρίου 2021, 19.24
Το Λιμάνι του Πειραιά φιλοξενεί το Συνέδριο “Green Port Cruise & Congress “
To 16o Συνέδριο Green Port Cruise&Congress που πραγματοποιείται στην Ελλάδα, φιλοξενείται από την ΟΛΠ Α.Ε. και διαρκεί από...
20 Οκτωβρίου 2021, 18.41
CLIA: Η νέα Γενική Διευθύντρια στην Ευρώπη
Η Διεθνής Ένωση Εταιρειών Κρουαζιέρας (CLIA), ο κύριος φορέας και η ηγετική φωνή της παγκόσμιας κοινότητας...

Πειραιάς

24 Οκτωβρίου 2021, 15.41
Εγκαίνια Πρότυπου Δημοτικού Ωδείου Πειραιά
Ο Δήμος Πειραιά και ο Ο.Π.Α.Ν. εγκαινιάζει το νέο παράρτημα του  Πρότυπου Δημοτικού Ωδείου Πειραιά με στόχο να...
23 Οκτωβρίου 2021, 21.32
«Πρωτοβουλίες άμεσης και ευέλικτης δράσης στο Νέο Φάληρο»
Την ανάληψη πρωτοβουλιών άμεσης και ευέλικτης δράσης για την επιτακτική ολοκλήρωση των έργων στον Κηφισό, την...
23 Οκτωβρίου 2021, 00.00
Σκηνή «Ωμέγα» η νέα σκηνή του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά
Το εμβληματικό μνημείο της πόλης μας, το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, το οποίο αποτελεί σημείο αναφοράς...