Larger Font Smaller Font Εκτύπωση

Τετάρτη, 18 Μάρτίου 2020 14:19

«Πλήρης απαξίωση των πολιτικών υπαλλήλων του ΥΝΑΝΠ»

logoartc_f
Ανακοίνωση της ομοσπονδίας των εργαζομένων στο Υπ. Ναυτιλίας:
 
Μετράμε ήδη απώλειες από το Νομοσχέδιο του Υπουργού Ναυτιλίας
 
Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής έθεσε σε δημόσια διαβούλευση στη διαδικτυακή
πλατφόρμα opengov.gr Νομοσχέδιο με τίτλο «Εκσυγχρονισμός Θεσμικού Πλαισίου για τις Θαλάσσιες
Ενδομεταφορές και λοιπές διατάξεις» που ολοκληρώθηκε στις 27/2/2020, όπου η Ομοσπονδία μας
συμμετείχε με τεκμηριωμένες θέσεις.
 
Την Πέμπτη 5/3/2020 το ΔΣ της ΠΟΥΕΝ πραγματοποίησε συνάντηση με τον Υπουργό, όπου του
παρουσίασε αναλυτικά όλες τις προτάσεις μας τόσο όσον αφορά στο Νομοσχέδιο αλλά και σε ευρύτερα
θέματα που ταλανίζουν το σύνολο των πολιτικών υπαλλήλων του Υπουργείου μας, καταθέτοντας σχετικό
υπόμνημα.
 
Κατά την εν λόγω συνάντηση ο Υπουργός δεσμεύτηκε ότι θα εξετάσει τις προτάσεις μας επί του
Νομοσχεδίου και ότι δεν θα προχωρήσει σε αλλαγές χωρίς να διαβουλευθεί μαζί μας.
Δέσμευση που δεν τηρήθηκε, καθώς τη Δευτέρα 9/3/2020 και εν μέσω της πανδημίας του κορωνοϊού
κατατέθηκε άρον άρον το εν λόγω Νομοσχέδιο στη Βουλή, χωρίς να συμπεριληφθεί καμία διάταξη που
να αφορά στους πολιτικούς υπαλλήλους.
 
Την Πέμπτη 12/3/2020 κατά τη συνεδρίαση ακρόασης φορέων από την αρμόδια Επιτροπή Παραγωγής
και Εμπορίου της Βουλής, όπου ακόμα και για την αυτονόητη συμμετοχή μας έπρεπε να δώσουμε μάχη, η
Ομοσπονδία μας παρουσίασε τις διεκδικήσεις μας και υπέβαλλε σχετικό 17σέλιδο υπόμνημα.
 
Συγκεκριμένα επισημάναμε ότι σε ένα Ν/σχέδιο που αριθμεί συνολικά 50 σελίδες εκ των οποίων οι 24
ανήκουν στο Μέρος Γ: Θέματα Οργάνωσης και Λειτουργίας του ΛΣ ΕΛΑΚΤ και μάλιστα αυξάνει κατά 1.500
τις οργανικές του θέσεις, δεν υπάρχει ούτε μια διάταξη που να αφορά στους πολιτικούς υπαλλήλους.
 
Το Νομοσχέδιο ουσιαστικά αποτυπώνει το πνεύμα των δηλώσεων του Υπουργού ότι το Λιμενικό Σώμα
είναι το Υπουργείο Ναυτιλίας, δηλώσεις οι οποίες όμως αναιρούν την ύπαρξη του ίδιου του Υπουργείου,
καθώς όπως επισημάναμε η ιεραρχία των ενστόλων εξαντλείται στον Αρχηγό τους. Αν λοιπόν ο Υπουργός
θέλει να διατηρηθεί το Υπουργείο Ναυτιλίας και μάλιστα να υπάγεται στην αρμοδιότητα της Επιτροπής
 
Παραγωγής και Εμπορίου θα πρέπει να ασχοληθεί με το πολιτικό προσωπικό και την ενίσχυσή του.
 
Ως εκ τούτου η ΠΟΥΕΝ πρότεινε την εισαγωγή στο Νομοσχέδιο νέου Μέρους με τίτλο «Θέματα Οργάνωσης
και Λειτουργίας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και των Πολιτικών Υπαλλήλων
του», το οποίο θα περιλαμβάνει επιμέρους Κεφάλαια ως κατωτέρω:
 
2
 
Κεφάλαιο Α΄: Οργάνωση και Λειτουργία Υπουργείου Ναυτιλίας, όπου θα ρυθμίζονται οργανωσιακά και
λειτουργικά θέματα με στόχο την εύρυθμη λειτουργία του, την αποτελεσματικότητα του αλλά και την
εξοικονόμηση πόρων από τον Κρατικό Προϋπολογισμό. Συγκεκριμένα προτείναμε τη σύσταση θέσης ΓΓ
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, αλλά και Υπηρεσιακού Γραμματέα, όπως ακριβώς υπάρχει και στα
υπόλοιπα Υπουργεία. Επισημάναμε ότι πρέπει να γίνει εξορθολογισμός των μισθολογικών δαπανών του
Υπουργείου, μέσω της στελέχωσης με πολιτικούς υπαλλήλους όλων των παραγωγικών υπηρεσιών. Μάλιστα
προτείναμε στον Υπουργό να στελεχώσει τα λιμεναρχεία και με τους 1.500 λιμενικούς που προτίθεται να
προσλάβει και για τις θέσεις του υπουργείου να προσλάβει πολιτικούς υπαλλήλους.
 
Κεφάλαιο Β΄: Οργανικές θέσεις Πολιτικού Προσωπικού ΥΝΑΝΠ, όπου θα προβλέπεται αύξηση των
οργανικών θέσεων των πολιτικών υπαλλήλων ως εξής:
 
1) Οργανικές θέσεις υπαλλήλων Κεντρικής Υπηρεσίας ΥΝΑΝΠ και ΓΓΛΛΠΝΕ - αύξηση κατά 200 θέσεις
όλων των κατηγοριών και κλάδων
 
2) Οργανικές θέσεις υπαλλήλων ΓΓΑΙΝΠ - αύξηση κατά 30 θέσεις όλων των κατηγοριών και κλάδων
 
3) Οργανικές θέσεις διοικητικών και λοιπών υπαλλήλων για τη στελέχωση των Σχολών ΑΕΝ, ΚΕΣΕΝ
και ΣΠΜ - αύξηση κατά 200 θέσεις όλων των κλάδων
 
4) Οργανικές θέσεις διοικητικών υπαλλήλων για τη στελέχωση των Πλοηγικών Σταθμών - αύξηση
κατά 75 θέσεις όλων των κλάδων
 
5) Οργανικές θέσεις Εκπαιδευτικού Προσωπικού ΑΕΝ, ΚΕΣΕΝ και ΣΠΜ– αύξηση κατά 300 θέσεις
 
Κεφάλαιο Γ΄: Θέματα Ναυτικής Εκπαίδευσης, όπου θα ρυθμίζεται η ένταξη των Σχολών στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση, τα μισθολογικά θέματα των καθηγητών και κυρίως η παροχή κινήτρων για την προσέλκυση
ναυτικού προσωπικού, που είναι υψηλά αμειβόμενο στην ποντοπόρο Ναυτιλία να διδάξει στις Σχολές μας.
 
Κεφάλαιο Δ΄: Μέριμνα για το Πολιτικό Προσωπικό του ΥΝΑΝΠ, όπου θα ρυθμίζεται
 
- η υγειονομική υποστήριξη του πολιτικού προσωπικού από την Υπηρεσία Υγειονομικού του
Αρχηγείου του Λιμενικού Σώματος που στεγάζεται μέσα στο Υπουργείο και παραδόξως δεν
καλύπτει το πολιτικό προσωπικό, επιμείναμε δε ιδιαίτερα λόγω της εν εξελίξει πανδημίας του
κορονωϊού
 
- η παροχή δικαιώματος υγειονομικής περίθαλψης στα ναυτικά νοσοκομεία, στους υπαλλήλους του
ΥΝΑΝΠ και στα μέλη των οικογενειών τους και
- η μέριμνα για την ελεύθερη μετακίνηση με την ακτοπλοΐα και τις αστικές συγκοινωνίες.
 
Κεφάλαιο Ε΄: Λοιπές διατάξεις πολιτικού προσωπικού, όπου θα ρυθμίζεται η υπαγωγή μας τόσο στο ίδιο
καθεστώς υποβολής δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης, όσο και στους ίδιους κανόνες διαφάνειας που
υπάγονται όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι. Επίσης διεκδικήσαμε την επαναφορά της διάταξης που προέβλεπε
τη συμμετοχή εκπροσώπου εργαζομένων στις Λιμενικές Επιτροπές των Λιμενικών Ταμείων που υφίσταται
πρωτοβάθμειο σωματείο, καθώς και ρύθμιση για τα ναυτικά φυλλάδια των πληρωμάτων της Πλοηγικής
Υπηρεσίας.
 
Τέλος και όσον αφορά στην αλλαγή της σύνθεσης της ΕΣΑΛ, αναφέραμε ότι καταστρατηγείται το αρχικό
πνεύμα του νομοθέτη, όπως ισχύει από το 2001, που ήταν να φτιάξει ένα τεχνοκρατικό όργανο που θα
συμβούλευε τον Υπουργό, καθώς με το τρέχον νομοσχέδιο η ΕΣΑΛ εξελίσεται σε ένα κυβερνητικό όργανο
και πλέον η Κυβέρνηση θα συμβουλεύει την Κυβέρνηση.
 
3
 
Ενώ όσον αφορά στα θέματα του Οίκου Ναύτου, επιμείναμε ότι πρέπει να προβλεφθεί θέση δικηγόρου με
έμμισθη εντολή και όχι νομικού συμβούλου, καθώς για τη θέση νομικού συμβούλου δεν προβλέπεται
προκήρυξη και διαγωνιστική διαδικασία και κατά συνέπεια δεν διασφαλίζεται η διαφάνεια.
 
Για όλα τα ανωτέρω και κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής ο Υπουργός είπε ότι τα θέματα πολιτικού
προσωπικού θα τα δει στο επόμενο νομοσχέδιο επισημαίνοντας ότι θα κριθούν «όλοι στην πράξη και οι
Υπουργοί και οι Κυβερνήσεις».
 
Εν συνεχεία και 4 ημέρες αργότερα, δηλαδή το απόγευμα της Δευτέρας 16/3/2020 κατά τη δεύτερη
ανάγνωση του νομοσχεδίου στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου ο Υπουργός ενώ δεν συμπεριέλαβε
καμία από τις προτάσεις μας στο νομοσχέδιο, κατέθεσε τροπολογία για την κατάργηση της Δημόσιας
Αρχής Λιμένων.
 
Επισημαίνεται ότι κατά τη συνάντηση που είχε προηγηθεί στις 5/3/2020 είχε δεσμευθεί ότι δεν θα
προχωρήσει σε καμία αλλαγή για τη ΔΑΛ χωρίς να έχει διαβουλευθεί με την ΠΟΥΕΝ.
 
Επειδή λοιπόν ο ίδιος ο Υπουργός ανέφερε στη Βουλή ότι κρίνεται στην πράξη, σημειώνουμε ότι έως
σήμερα στην πράξη:
 
- κατέθεσε ένα νομοσχέδιο στο οποίο δεν δείχνει καμία μέριμνα για τους πολιτικούς υπαλλήλους
του Υπουργείου ,
 
- «αντί να δώσει, πήρε από τους πολιτικούς υπαλλήλους», υιοθετώντας την τακτική του αιφνίδιου
θανάτου για τη ΔΑΛ και μάλιστα ενόψει ενδεχόμενης γενικής αναστολής της λειτουργίας του
κράτους,
 
- κατέθεσε το νομοσχέδιο εν μέσω πανδημίας, λίγο πριν κλείσει η Βουλή και ενώ απαγορεύονται οι
συγκεντρώσεις και κατά συνέπεια δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν συνδικαλιστικές
κινητοποιήσεις.
 
Στην πράξη λοιπόν την ώρα που ο Πρωθυπουργός και η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας μας
καλούν να απομονωθούμε λόγω του κορωνοϊού, ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενάντια
σε κάθε πνεύμα δεοντολογίας, απαξιώνει το πολιτικό προσωπικό του υπουργείου, γνωρίζοντας ότι η
μαζική αντίδραση μας είναι ανέφικτη καθώς θα έθετε σε κίνδυνο την υγεία όλων μας.
 
Καλούμε τον Υπουργό έστω και την ύστατη στιγμή να συμπεριλάβει στο Νομοσχέδιο τις προτεινόμενες
από την ΠΟΥΕΝ ρυθμίσεις, αποσύροντας παράλληλα την τροπολογία για τη ΔΑΛ.
 
Ο Αγώνας μας συνεχίζεται - Η Φωνή μας είναι δυνατή
 

Νεότερες ειδήσεις:
Πρόσφατες ειδήσεις: