Larger Font Smaller Font Εκτύπωση

Τρίτη, 28 Απριλίου 2015 09:24

ΟΛΠ: Γενική Συνέλευση τον Ιούνιο

logoartc_f
Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΛΠ Α.Ε. αποφάσισε τη σύγκλιση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων για το Σάββατο 13 Ιουνίου 2015 ώρα 12:00 στα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας.
 
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα ακόλουθα:
 
1. Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 15ης εταιρικής χρήσης του ΟΛΠ Α.Ε. για την περίοδο από 1-1-2014 έως 31-12-2014, που συνοδεύονται από την ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και την Έκθεση Επισκόπησης /Ελέγχου Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.
 
2. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 15ης εταιρικής χρήσης (1/1/2014 - 31/12/2014).
 
3. Διάθεση ετήσιων κερδών για την εταιρική χρήση από 1/1/2014 μέχρι 31/12/2014.
 
4. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων που χορηγήθηκαν στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2014, σύμφωνα με τα άρθρο 24 παρ. 2 του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει, και προέγκριση για τη χρήση 2015.
 
5. Εκλογή Ελεγκτών, Τακτικών και Αναπληρωματικών, της εταιρικής χρήσης από 1/1/2015 μέχρι 31/12/2015 και καθορισμός της αμοιβής τους.
 
6. Έγκριση της εκλογής μελών του ΔΣ ΟΛΠ ΑΕ, ως εκπροσώπων Υπαλλήλων και Λιμενεργατών (άρθρο 7, παρ. 1 του Καταστατικού).
 
7. Αντικατάσταση μελών ΔΣ ΟΛΠ ΑΕ
 
8. Διάφορες Ανακοινώσεις.

Νεότερες ειδήσεις:
Πρόσφατες ειδήσεις: