Πέμπτη, 18 Ιουλίου, 2019

Larger Font Smaller Font PDFΕκτύπωσηE-mail

Σάββατο, 27 Απριλίου 2013 10:49

«Συμβούλιο Ναυτικής Εκπαίδευσης»

nautiki_ekpaideusi
«Η αναβάθμιση της ναυτικής εκπαίδευσης αποτελεί μέγιστη προτεραιότητα για το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου. Θα φροντίσουμε να προσελκύσουμε τους νέους μας στο ναυτικό επάγγελμα δίνοντάς τους τα απαιτούμενα αυξημένα ποιοτικά εφόδια που πάντα χαρακτήριζαν τον Έλληνα ναυτικό», τόνισε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου, Κωστής Μουσουρούλης, ανοίγοντας τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ναυτικής Εκπαίδευσης το οποίο – υπό την προεδρία του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου, Αθανάσιου Μπούσιου - ομόφωνα αποφάσισε τα εξής:
1) Ο αριθμός των εισαγομένων στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 θα είναι συνολικά 1200 σπουδαστές.
2) Από την επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά θα θεσπιστεί ως απαραίτητη προϋπόθεση εισαγωγής στις ΑΕΝ η κατοχή τίτλου σπουδών ή πιστοποιητικού γνώσης της Αγγλικής γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον Β2. Φέτος θα αυξηθεί η μοριοδότηση γνώσης της Αγγλικής γλώσσας για τους υποψηφίους σπουδαστές (εκτός των υποψηφίων που προέρχονται από Πανελλαδικές εξετάσεις).
3) Θα ορισθεί στα 50 ευρώ η ημερήσια αποζημίωση των ειδικά καταρτιζόμενων ναυτικών (όπως οικονομικών, κατώτερων πληρωμάτων, φροντιστών κλπ) στα Κέντρα Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού (ΚΕΣΕΝ). Αφορά στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενης δράσης από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων» ύψους 6 εκατ. ευρώ για δύο χρόνια.
4) Θα συζητηθεί εκ νέου, μετά την υποβολή απόψεων των φορέων, η αναμόρφωση του κανονισμού σπουδών των ΑΕΝ ως προς το χρόνο εκτέλεσης των εκπαιδευτικών ταξιδιών των σπουδαστών.
Ο κ. Μουσουρούλης τόνισε επίσης στο Συμβούλιο Ναυτικής Εκπαίδευσης ότι «το μέγεθος και ο δυναμισμός της Ελληνικής Ναυτιλίας οφείλεται στην ανταγωνιστικότητά της, η οποία θεμελιώθηκε στη ναυτική μας παράδοση και οικοδομήθηκε με τη ναυτική εκπαίδευση.» «Για να είναι αποτελεσματικό ένα σύστημα ναυτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, οφείλει να παρακολουθεί και να ενσωματώνει τις ραγδαίες εξελίξεις στον τομέα της ναυτικής τεχνολογίας αλλά και της αγοράς ναυτικής εργασίας», υπογράμμισε και συμπλήρωσε:
«Η έντονη μεταστροφή των νέων προς τo ναυτικό επάγγελμα, σε συνδυασμό με την παγκόσμια ζήτηση για περισσότερους και καλύτερα καταρτισμένους ναυτικούς, αυξάνει τις ευθύνες μας. Την επόμενη χρονιά, με την ευκαιρία της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ε.Ε., θα αναδείξουμε την ναυτική εκπαίδευση σε θέμα προτεραιότητας στον Ευρωπαϊκό χώρο, προβάλλοντας την Ελληνική ναυτική εκπαίδευση. Και προς αυτή την κατεύθυνση οι ρυθμίσεις του νόμου που ψηφίστηκε πρόσφατα από τη Βουλή είναι μόνο η αρχή της προσπάθειας που έχουμε ξεκινήσει».
Στη συνέχεια ο κ. Μουσουρούλης ανέλυσε συνοπτικά στα μέλη του Συμβουλίου τι σημαίνουν για την αναβάθμιση της Ναυτικής Εκπαίδευσης οι ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, που ψηφίστηκε την περασμένη εβδομάδα στη Βουλή. Πιο συγκεκριμένα:
• Συνιστάται Υπηρεσία Ναυτικής Εκπαίδευσης η οποία έχει ως αρμοδιότητα την παροχή και ανάπτυξη της ναυτικής εκπαίδευσης και πιστοποίησης των ναυτικών και τη διοίκηση και εποπτεία των Σχολών Εµπορικού Ναυτικού.
• Διευκολύνεται η διαδικασία μονιμοποίησης των επικούρων καθηγητών των ΑΕΝ
• Διευκολύνεται σημαντικά η διενέργεια των εκπαιδευτικών ταξιδιών του σπουδαστών των ΑΕΝ, με την καθιέρωση υποχρέωσης για τις ναυτιλιακές επιχειρήσεις του Ν. 27/1975 να ναυτολογούν για εκπαίδευση σε κάθε πλοίο, που διαχειρίζονται, ανεξαρτήτως σημαίας, κατ’ ελάχιστον έναν σπουδαστή για κάθε εκπαιδευτική περίοδο, ενώ θεσπίζονται κυρώσεις, σε περίπτωση παράβασης της υποχρέωσης αυτής.
• Παρέχεται η δυνατότητα ναυτολόγησης σπουδαστών ΑΕΝ και σε πλοία ξένης σημαίας για την πραγματοποίηση των εκπαιδευτικών τους ταξιδιών, κάτι που σημαίνει ότι αυξάνονται οι προσφερόμενες θέσεις ναυτολόγησής τους, με αποτέλεσμα την ευχερέστερη απορρόφηση των εκπαιδευόμενων σπουδαστών, με αναγνώριση της θαλάσσιας αυτής υπηρεσίας ως προαγωγικής.
• Παρατείνεται ο χρόνος χορήγησης του μηνιαίου εκπαιδευτικού επιδόματος Πρακτικής Άσκησης στους Πρωτοετείς σπουδαστές των ΑΕΝ από 01-01-2014 μέχρι 31-12-2015.
• Θεσπίζεται το Γραφείο σταδιοδρομίας, κατά τα πρότυπα αντίστοιχων γραφείων Πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, που αποσκοπεί στην οργάνωση της λειτουργίας των εκπαιδευτικών ταξιδιών των ΑΕΝ και στην παροχή πληροφοριών στους σπουδαστές για τις σπουδές τους και την σταδιοδρομία τους εν γένει, συνδέοντας στην πράξη την ναυτική εκπαίδευση με την ναυτική εργασία. Οι αρμοδιότητες του θα υποστηρίζονται από ειδικό πληροφοριακό σύστημα και διαδικτυακό ιστότοπο, προκειμένου να συνδεθεί με αποτελεσματικότητα και διαφάνεια η προσφορά σπουδαστών ΑΕΝ για να πραγματοποιήσουν το εκπαιδευτικό τους ταξίδι με τη ανάλογη ζήτηση από πλευράς των ναυτιλιακών εταιρειών.
• Νομιμοποιούνται στο σύνολο τους οι εγκαταστάσεις και κτιριακές υποδομές των ΑΕΝ Ασπροπύργου, Σύρου, Ηπείρου και Χίου, όπως έχουν καταγραφεί σε τοπογραφικά σχεδιαγράμματα, ούτως ώστε να ακολουθήσουν σε αυτές, όπως και στις υπόλοιπες ΑΕΝ, οι διαδικασίες αναβάθμισής τους, με τη συμμετοχή και των κοινωνικών εταίρων, ακολουθώντας το πρότυπο κτιριακής παρέμβασης - αναβάθμισης των κτιριακών υποδομών και εξοπλισμού του ΚΕΣΕΝ που ολοκληρώθηκε πρόσφατα με δωρεά της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών (ΕΕΕ).
• Μειώνεται από 15 % που ίσχυε σε 0,75%,το ποσοστό που αποδίδεται στα αναγνωρισμένα επαγγελματικά σωματεία πλοιοκτητών, από τις εισφορές που εισπράττει το ΝΑΤ για λογαριασμό του ΚΝΕ, για την προσέλκυση στο ναυτικό επάγγελμα. Ως αποτέλεσμα, εκτιμάται σημαντική εξοικονόμηση πόρων ύψους περίπου 500.000 ευρώ, που θα διατεθούν σε όφελος της ναυτικής εκπαίδευσης.
Ο κ. Μουσουρούλης τόνισε επίσης ότι το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου εξασφάλισε πόρους ύψους έξι εκατομμυρίων ευρώ για τη χρηματοδότηση δράσεων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης για άνεργους ναυτικούς. Η κατάρτιση αυτή θα συνδέεται με τις απαιτήσεις της Διεθνούς Σύμβασης STCW καθώς και της οδηγίας 2012/35/ΕΕ, σε θέματα ασφαλείας, ή σε θέματα ειδικευμένων ναυτικών κ.ά., προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις νέες απαιτήσεις στο ναυτικό κλάδο.
Ο Υπουργός εξήγησε, τέλος, ότι το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου έχει ξεκινήσει συνεργασία με το ίδρυμα Ευγενίδη για τη κατάρτιση νέων εκπαιδευτικών προγραμμάτων ΑΕΝ-ΚΕΣΕΝ-ΣΠΜ, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της αναθεωρημένης ΔΣ STCW 1978 (Manila 2010). Επίσης ανέφερε ότι βρίσκονται σε διαβούλευση τα σχέδια των κανονιστικών διατάξεων για την ίδρυση και λειτουργία ιδιωτικών Σχολών ναυτικής εκπαίδευσης (ΝΕΚΕ), μετά την ολοκλήρωση της οποίας θα αξιολογηθεί το σχετικό πλαίσιο και οι κανόνες λειτουργίας τους ώστε να συνάδουν με τους στόχους και τις επιδιώξεις του ΥΝΑ για παροχή εκπαίδευσης υψηλών προδιαγραφών.
«Η αναβάθμιση της ναυτικής εκπαίδευσης αποτελεί μέγιστη προτεραιότητα για το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου. Θα φροντίσουμε να προσελκύσουμε τους νέους μας στο ναυτικό επάγγελμα δίνοντάς τους τα απαιτούμενα αυξημένα ποιοτικά εφόδια που πάντα χαρακτήριζαν τον Έλληνα ναυτικό», τόνισε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου, Κωστής Μουσουρούλης, ανοίγοντας τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ναυτικής Εκπαίδευσης το οποίο – υπό την προεδρία του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου, Αθανάσιου Μπούσιου - ομόφωνα αποφάσισε τα εξής:

1. Ο αριθμός των εισαγομένων στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 θα είναι συνολικά 1200 σπουδαστές.

2. Από την επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά θα θεσπιστεί ως απαραίτητη προϋπόθεση εισαγωγής στις ΑΕΝ η κατοχή τίτλου σπουδών ή πιστοποιητικού γνώσης της Αγγλικής γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον Β2. Φέτος θα αυξηθεί η μοριοδότηση γνώσης της Αγγλικής γλώσσας για τους υποψηφίους σπουδαστές (εκτός των υποψηφίων που προέρχονται από Πανελλαδικές εξετάσεις).

3. Θα ορισθεί στα 50 ευρώ η ημερήσια αποζημίωση των ειδικά καταρτιζόμενων ναυτικών (όπως οικονομικών, κατώτερων πληρωμάτων, φροντιστών κλπ) στα Κέντρα Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού (ΚΕΣΕΝ). Αφορά στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενης δράσης από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων» ύψους 6 εκατ. ευρώ για δύο χρόνια. 

4. Θα συζητηθεί εκ νέου, μετά την υποβολή απόψεων των φορέων, η αναμόρφωση του κανονισμού σπουδών των ΑΕΝ ως προς το χρόνο εκτέλεσης των εκπαιδευτικών ταξιδιών των σπουδαστών.

Ο κ. Μουσουρούλης τόνισε επίσης στο Συμβούλιο Ναυτικής Εκπαίδευσης ότι «το μέγεθος και ο δυναμισμός της Ελληνικής Ναυτιλίας οφείλεται στην ανταγωνιστικότητά της, η οποία θεμελιώθηκε στη ναυτική μας παράδοση και οικοδομήθηκε με τη ναυτική εκπαίδευση.» «Για να είναι αποτελεσματικό ένα σύστημα ναυτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, οφείλει να παρακολουθεί και να ενσωματώνει τις ραγδαίες εξελίξεις στον τομέα της ναυτικής τεχνολογίας αλλά και της αγοράς ναυτικής εργασίας», υπογράμμισε και συμπλήρωσε: 

«Η έντονη μεταστροφή των νέων προς τo ναυτικό επάγγελμα, σε συνδυασμό με την παγκόσμια ζήτηση για περισσότερους και καλύτερα καταρτισμένους ναυτικούς, αυξάνει τις ευθύνες μας. Την επόμενη χρονιά, με την ευκαιρία της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ε.Ε., θα αναδείξουμε την ναυτική εκπαίδευση σε θέμα προτεραιότητας στον Ευρωπαϊκό χώρο, προβάλλοντας την Ελληνική ναυτική εκπαίδευση. Και προς αυτή την κατεύθυνση οι ρυθμίσεις του νόμου που ψηφίστηκε πρόσφατα από τη Βουλή είναι μόνο η αρχή της προσπάθειας που έχουμε ξεκινήσει». 

Στη συνέχεια ο κ. Μουσουρούλης ανέλυσε συνοπτικά στα μέλη του Συμβουλίου τι σημαίνουν για την αναβάθμιση της Ναυτικής Εκπαίδευσης οι ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, που ψηφίστηκε την περασμένη εβδομάδα στη Βουλή. Πιο συγκεκριμένα:

• Συνιστάται Υπηρεσία Ναυτικής Εκπαίδευσης η οποία έχει ως αρμοδιότητα την παροχή και ανάπτυξη της ναυτικής εκπαίδευσης και πιστοποίησης των ναυτικών και τη διοίκηση και εποπτεία των Σχολών Εµπορικού Ναυτικού.

• Διευκολύνεται η διαδικασία μονιμοποίησης των επικούρων καθηγητών των ΑΕΝ 

• Διευκολύνεται σημαντικά η διενέργεια των εκπαιδευτικών ταξιδιών του σπουδαστών των ΑΕΝ, με την καθιέρωση υποχρέωσης για τις ναυτιλιακές επιχειρήσεις του Ν. 27/1975 να ναυτολογούν για εκπαίδευση σε κάθε πλοίο, που διαχειρίζονται, ανεξαρτήτως σημαίας, κατ’ ελάχιστον έναν σπουδαστή για κάθε εκπαιδευτική περίοδο, ενώ θεσπίζονται κυρώσεις, σε περίπτωση παράβασης της υποχρέωσης αυτής.

• Παρέχεται η δυνατότητα ναυτολόγησης σπουδαστών ΑΕΝ και σε πλοία ξένης σημαίας για την πραγματοποίηση των εκπαιδευτικών τους ταξιδιών, κάτι που σημαίνει ότι αυξάνονται οι προσφερόμενες θέσεις ναυτολόγησής τους, με αποτέλεσμα την ευχερέστερη απορρόφηση των εκπαιδευόμενων σπουδαστών, με αναγνώριση της θαλάσσιας αυτής υπηρεσίας ως προαγωγικής. 

• Παρατείνεται ο χρόνος χορήγησης του μηνιαίου εκπαιδευτικού επιδόματος Πρακτικής Άσκησης στους Πρωτοετείς σπουδαστές των ΑΕΝ από 01-01-2014 μέχρι 31-12-2015.

• Θεσπίζεται το Γραφείο σταδιοδρομίας, κατά τα πρότυπα αντίστοιχων γραφείων Πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, που αποσκοπεί στην οργάνωση της λειτουργίας των εκπαιδευτικών ταξιδιών των ΑΕΝ και στην παροχή πληροφοριών στους σπουδαστές για τις σπουδές τους και την σταδιοδρομία τους εν γένει, συνδέοντας στην πράξη την ναυτική εκπαίδευση με την ναυτική εργασία. Οι αρμοδιότητες του θα υποστηρίζονται από ειδικό πληροφοριακό σύστημα και διαδικτυακό ιστότοπο, προκειμένου να συνδεθεί με αποτελεσματικότητα και διαφάνεια η προσφορά σπουδαστών ΑΕΝ για να πραγματοποιήσουν το εκπαιδευτικό τους ταξίδι με τη ανάλογη ζήτηση από πλευράς των ναυτιλιακών εταιρειών. 

• Νομιμοποιούνται στο σύνολο τους οι εγκαταστάσεις και κτιριακές υποδομές των ΑΕΝ Ασπροπύργου, Σύρου, Ηπείρου και Χίου, όπως έχουν καταγραφεί σε τοπογραφικά σχεδιαγράμματα, ούτως ώστε να ακολουθήσουν σε αυτές, όπως και στις υπόλοιπες ΑΕΝ, οι διαδικασίες αναβάθμισής τους, με τη συμμετοχή και των κοινωνικών εταίρων, ακολουθώντας το πρότυπο κτιριακής παρέμβασης - αναβάθμισης των κτιριακών υποδομών και εξοπλισμού του ΚΕΣΕΝ που ολοκληρώθηκε πρόσφατα με δωρεά της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών (ΕΕΕ). 

• Μειώνεται από 15 % που ίσχυε σε 0,75%,το ποσοστό που αποδίδεται στα αναγνωρισμένα επαγγελματικά σωματεία πλοιοκτητών, από τις εισφορές που εισπράττει το ΝΑΤ για λογαριασμό του ΚΝΕ, για την προσέλκυση στο ναυτικό επάγγελμα. Ως αποτέλεσμα, εκτιμάται σημαντική εξοικονόμηση πόρων ύψους περίπου 500.000 ευρώ, που θα διατεθούν σε όφελος της ναυτικής εκπαίδευσης. 

Ο κ. Μουσουρούλης τόνισε επίσης ότι το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου εξασφάλισε πόρους ύψους έξι εκατομμυρίων ευρώ για τη χρηματοδότηση δράσεων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης για άνεργους ναυτικούς. Η κατάρτιση αυτή θα συνδέεται με τις απαιτήσεις της Διεθνούς Σύμβασης STCW καθώς και της οδηγίας 2012/35/ΕΕ, σε θέματα ασφαλείας, ή σε θέματα ειδικευμένων ναυτικών κ.ά., προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις νέες απαιτήσεις στο ναυτικό κλάδο.

Ο Υπουργός εξήγησε, τέλος, ότι το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου έχει ξεκινήσει συνεργασία με το ίδρυμα Ευγενίδη για τη κατάρτιση νέων εκπαιδευτικών προγραμμάτων ΑΕΝ-ΚΕΣΕΝ-ΣΠΜ, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της αναθεωρημένης ΔΣ STCW 1978 (Manila 2010). Επίσης ανέφερε ότι βρίσκονται σε διαβούλευση τα σχέδια των κανονιστικών διατάξεων για την ίδρυση και λειτουργία ιδιωτικών Σχολών ναυτικής εκπαίδευσης (ΝΕΚΕ), μετά την ολοκλήρωση της οποίας θα αξιολογηθεί το σχετικό πλαίσιο και οι κανόνες λειτουργίας τους ώστε να συνάδουν με τους στόχους και τις επιδιώξεις του ΥΝΑ για παροχή εκπαίδευσης υψηλών προδιαγραφών.

 Νεότερες ειδήσεις:
Πρόσφατες ειδήσεις:

Πρόσωπα

«Απόφαση- σταθμός για την
προστασία του θαλασσίου
περιβάλλοντος» 
 
Eπιστολή πατέρα Κατσούλη
στον Αυγενάκη 

Ο ΟΛΘ … στον Πειραιά

"Όχι κομματικές παρεμβάσεις
στη Δημόσια Διοίκηση"

Γεγονότα

Κομβικός ο ρόλος της
“ASPROFOS Engineering” …

Σημαντική διάκριση για τη
Celestyal Cruises

«Water Sports Certified
Quality» 

podosfairiki_synerg.logo1
Επίσημη επίσκεψη στον ΟΛΠ…

Η Blue Circle Engineering
Ltd στην οικογένεια του
Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ

elpe

Πρωτοσέλιδα

Πολιτική

18 Ιουλίου 2019, 14.51
«Το καλύτερο δώρο σε φοροφυγάδες και λαθρέμπορους !»
Δήλωση του  Τρύφωνα Αλεξιάδη,...
18 Ιουλίου 2019, 10.10
Συνέντευξη εφ΄ όλης της ύλης έδωσε ο...
18 Ιουλίου 2019, 00.00
Έπεσαν (και οι τελευταίες) μάσκες της ΝΔ για τις Πρέσπες
Πριν από έξι μήνες, στις 25 Ιανουαρίου, ο...

Ναυτιλία

18 Ιουλίου 2019, 10.03
Ο ΟΛΘ … στον Πειραιά
Με τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα...
17 Ιουλίου 2019, 22.38
Συνάντηση ΠΝΟ – ΥΝΑ: «Καμιά αυταπάτη - Καμιά ολιγωρία…»
Ανακοίνωση της ΠΕΝΕΝ για τη συνάντηση...
10 Ιουλίου 2019, 14.53
«Σημαντικά αποτελέσματα στο χώρο της Ναυτιλίας»
Δήλωση παραίτησης από τη θέση του...

Πειραιάς

17 Ιουλίου 2019, 22.42
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Μικρολίμανο λόγω έργων
Ξεκίνησαν τα προαπαιτούμενα έργα της...
13 Ιουλίου 2019, 10.57
Πρόσβαση για άτομα με αναπηρία στα Βοτσαλάκια
Ο Δήμος Πειραιά τοποθέτησε το σύστημα...
12 Ιουλίου 2019, 17.26
Οι Δικηγόροι του Πειραιά κατά της «Ελληνικής Λύσης»
Ανακοίνωση του Δικηγορικού...