Παρασκευή, 03 Απριλίου, 2020

Larger Font Smaller Font PDFΕκτύπωσηE-mail

Τρίτη, 12 Μάρτίου 2013 00:01

Κ. Μουσουρούλης : «Η σύγχρονη απειλή της ναυτικής πειρατείας»

mousouroulis2
Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου, Κωστής Μουσουρούλης, έστειλε τον ακόλουθο χαιρετισμό στη συζήτηση που διοργάνωσε το γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα με θέμα «Η σύγχρονη απειλή της ναυτικής πειρατείας – Η απάντηση της Ευρώπης».
«Κυρίες και Κύριοι,
Είναι ιδιαίτερη τιμή για μένα να απευθύνω χαιρετισμό στη σημαντική αυτή πρωτοβουλία-εκδήλωση για τη ναυτιλία μας που δραστηριοποιείται διεθνώς και πλήττεται από τη «σύγχρονη απειλή της ναυτικής πειρατείας», και στην οποία η Ευρώπη αλλά και η διεθνής ναυτιλιακή κοινότητα πρέπει να απαντήσει.
Θα ήθελα δε να ευχαριστήσω όλως ιδιαιτέρως τον διοργανωτή, Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα για την άψογη προετοιμασία, καθώς και όλους τους ομιλητές. Λυπούμαι που λόγω ανειλημμένων υπηρεσιακών υποχρεώσεων στο εξωτερικό δεν δύναμαι να παραστώ και να παρακολουθήσω την εποικοδομητική και γόνιμη συζήτηση που είμαι βέβαιος ότι θα ακολουθήσει.
Κυρίες και Κύριοι,
Αισθανόμενος πλήρως την ευθύνη που έχει η Ελληνική Πολιτεία ως κατ΄ εξοχήν ισχυρό και παραδοσιακό ναυτικό Κράτος, για την προστασία των πλοίων μας και των ναυτικών μας, παρέχοντας κυρίως το κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο για την καταπολέμηση της πειρατείας. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου αναγνωρίζει απόλυτα ότι το φαινόμενο της πειρατείας και της ένοπλης ληστείας κατά εμπορικών πλοίων συνιστά έναν κατεξοχήν κίνδυνο όχι αποκλειστικά και μόνο για τις διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές αλλά και για τον ανθρώπινο παράγοντα, τους επιβαίνοντες ναυτικούς μας.
Τα ειδικότερα και γενικότερα χαρακτηριστικά της απειλής της ναυτικής πειρατείας θα καλύψουν οι έγκριτοι ομιλητές. Εγώ θα ήθελα να αναφερθώ κυρίως στις ενέργειες της Ελληνικής Πολιτείας.
Κυρίες και κύριοι,
Η πειρατεία αποτελεί ένα πρόβλημα με πολλές διαστάσεις, ένα φαινόμενο που λαμβάνει χώρα στη θάλασσα, είναι όμως γενικά παραδεκτό ότι η γενεσιουργός αιτία του προέρχεται από την στεριά λόγω αφενός της πολιτικής αστάθειας που επικρατεί στις παρακείμενες χώρες όπου παρουσιάζεται το φαινόμενο σε έξαρση και παράλληλα της αδυναμίας των χωρών αυτών να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα με τις δικές τους δυνάμεις. Αποτελεί επίσης ένα πρόβλημα με εξελικτικό χαρακτήρα, καθώς οι πειρατές έχουν τη δυνατότητα να προσαρμόζονται στα μέτρα που λαμβάνονται εναντίον τους, να χρηματοδοτούνται με αποτέλεσμα να βελτιώνουν τα επιχειρησιακά τους μέσα, τροποποιώντας παράλληλα τόσο τις μεθόδους όσο και τις περιοχές δράσης τους.
Για τους παραπάνω λόγους, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να γίνει αντιληπτό από όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές, ότι η πειρατεία δεν επιδέχεται μίας μόνο προσέγγισης για την καταπολέμησή της. Απαιτείται συντονισμός δράσεων και ενεργειών και ενίσχυση της υπάρχουσας εποικοδομητικής συνεργασίας μεταξύ των Κρατών, των αρμόδιων Διεθνών Οργάνων και της διεθνούς ναυτιλιακής βιομηχανίας με την επιτακτική ανάγκη όπως η Ε.Ε. πρωτοστατεί.
Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου, ως ο κατεξοχήν αρμόδιος φορέας, έχει υποστηρίξει κάθε διεθνή πολιτική ή επιχειρησιακή πρωτοβουλία τόσο στο πλαίσιο του ΙΜΟ όσο και της Ε.Ε. με απώτερο σκοπό την εξάλειψη των περιστατικών πειρατείας. Στο πλαίσιο υποστήριξης των πρωτοβουλιών αυτών εντάσσεται ως προτεραιότητα από τη χώρα μας η εφαρμογή των Βέλτιστων Πρακτικών που έχει εκδόσει ο ΙΜΟ από τα πλοία που φέρουν την Ελληνική Σημαία και πλέουν σε θαλάσσιες περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί ως επικίνδυνες για την αντιμετώπιση περιστατικών πειρατείας η/και ένοπλης ληστείας.
Θα ήθελα ιδιαιτέρως να υπογραμμίσω ότι στο ευρύτερο πλαίσιο παρακολούθησης των εξελίξεων και λήψης μέτρων και πρωτοβουλιών που αναλαμβάνονται για την καταπολέμηση της πειρατείας σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, το Υπουργείο μας βρίσκεται σε συνεχή και άμεση συνεργασία σε θεσμικό επίπεδο με τους φορείς της Ελληνικής ναυτιλιακής βιομηχανίας. Ήδη από δικής μας πλευράς προτιθέμεθα να αναλάβουμε σχετικές πρωτοβουλίες προς τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό, την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα άλλα διεθνή fora, στοχεύοντας στην περαιτέρω ανάδειξη του ζητήματος και την λήψη επιπρόσθετων μέτρων για την αντιμετώπιση του.
Πιστεύω ακράδαντα ότι ένα σημαντικό βήμα για την προστασία των ελληνικών πλοίων αποτελεί η θέσπιση από τη χώρα μας ειδικής νομοθεσίας σχετικά με την πρόληψη και την καταστολή πειρατείας, μέσω της έκδοσης αδειών για την παροχή υπηρεσιών ασφαλείας από ένοπλους ιδιώτες φρουρούς εταιρειών που επιβιβάζονται και αποβιβάζονται σε ελληνικά εμπορικά πλοία μέσω λιμένων αλλοδαπής (Ν.4058 Φ.Ε.Κ. 63 Α΄/22-03-2012, Κ.Υ.Α. 641.36−2/12 (Φ.Ε.Κ. 1338 Β΄/24-04-2012)). Ταυτόχρονα προωθούνται οι νομοθετικές πράξεις που προβλέπονται από τις εξουσιοδοτικές διατάξεις του νόμου 4058, με προτεραιότητα στην προώθηση του προεδρικού διατάγματος για τον καθορισμό πλαισίου λειτουργίας και πιστοποίησης ελληνικών εταιριών παροχής ασφάλειας. Θα ήθελα να σημειώσω ότι ήδη στο πλαίσιο εφαρμογής της εν λόγω νομοθεσίας, έχουν χορηγηθεί οι σχετικές άδειες παροχής υπηρεσιών ασφαλείας σε 142 πλοία ελληνικής σημαίας τα οποία διασχίζουν περιοχές υψηλού κινδύνου.
Θα ήθελα όμως να υπογραμμίσω ότι η Ελλάδα θα αποδώσει ιδιαίτερη έμφαση στην περαιτέρω στήριξη πολιτικών πρωτοβουλιών και δράσεων τόσο στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και του ΙΜΟ, για την αντιμετώπιση του φαινομένου της πειρατείας.
Κλείνοντας, θα ήθελα να σας συγχαρώ για την ανάδειξη του ευαίσθητου και ιδιαιτέρως σημαντικού αυτού ζητήματος για την διεθνή ναυτιλία και να σας ευχηθώ καλή επιτυχία στις εργασίες του Συνεδρίου σας, γνωρίζοντας ότι ο Διοικητικός φορέας στον οποίο προΐσταμαι θα είναι αρωγός σε κάθε σχετική προσπάθεια.
Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.»
Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου, Κωστής Μουσουρούλης, έστειλε τον ακόλουθο χαιρετισμό στη συζήτηση που διοργάνωσε το γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα με θέμα «Η σύγχρονη απειλή της ναυτικής πειρατείας – Η απάντηση της Ευρώπης». 

«Κυρίες και Κύριοι, 

Είναι ιδιαίτερη τιμή για μένα να απευθύνω χαιρετισμό στη σημαντική αυτή πρωτοβουλία-εκδήλωση για τη ναυτιλία μας που δραστηριοποιείται διεθνώς και πλήττεται από τη «σύγχρονη απειλή της ναυτικής πειρατείας», και στην οποία η Ευρώπη αλλά και η διεθνής ναυτιλιακή κοινότητα πρέπει να απαντήσει.

Θα ήθελα δε να ευχαριστήσω όλως ιδιαιτέρως τον διοργανωτή, Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα για την άψογη προετοιμασία, καθώς και όλους τους ομιλητές. Λυπούμαι που λόγω ανειλημμένων υπηρεσιακών υποχρεώσεων στο εξωτερικό δεν δύναμαι να παραστώ και να παρακολουθήσω την εποικοδομητική και γόνιμη συζήτηση που είμαι βέβαιος ότι θα ακολουθήσει.

Κυρίες και Κύριοι,

Αισθανόμενος πλήρως την ευθύνη που έχει η Ελληνική Πολιτεία ως κατ΄ εξοχήν ισχυρό και παραδοσιακό ναυτικό Κράτος, για την προστασία των πλοίων μας και των ναυτικών μας, παρέχοντας κυρίως το κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο για την καταπολέμηση της πειρατείας. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου αναγνωρίζει απόλυτα ότι το φαινόμενο της πειρατείας και της ένοπλης ληστείας κατά εμπορικών πλοίων συνιστά έναν κατεξοχήν κίνδυνο όχι αποκλειστικά και μόνο για τις διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές αλλά και για τον ανθρώπινο παράγοντα, τους επιβαίνοντες ναυτικούς μας. 

Τα ειδικότερα και γενικότερα χαρακτηριστικά της απειλής της ναυτικής πειρατείας θα καλύψουν οι έγκριτοι ομιλητές. Εγώ θα ήθελα να αναφερθώ κυρίως στις ενέργειες της Ελληνικής Πολιτείας.

Κυρίες και κύριοι, 

Η πειρατεία αποτελεί ένα πρόβλημα με πολλές διαστάσεις, ένα φαινόμενο που λαμβάνει χώρα στη θάλασσα, είναι όμως γενικά παραδεκτό ότι η γενεσιουργός αιτία του προέρχεται από την στεριά λόγω αφενός της πολιτικής αστάθειας που επικρατεί στις παρακείμενες χώρες όπου παρουσιάζεται το φαινόμενο σε έξαρση και παράλληλα της αδυναμίας των χωρών αυτών να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα με τις δικές τους δυνάμεις. Αποτελεί επίσης ένα πρόβλημα με εξελικτικό χαρακτήρα, καθώς οι πειρατές έχουν τη δυνατότητα να προσαρμόζονται στα μέτρα που λαμβάνονται εναντίον τους, να χρηματοδοτούνται με αποτέλεσμα να βελτιώνουν τα επιχειρησιακά τους μέσα, τροποποιώντας παράλληλα τόσο τις μεθόδους όσο και τις περιοχές δράσης τους. 

Για τους παραπάνω λόγους, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να γίνει αντιληπτό από όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές, ότι η πειρατεία δεν επιδέχεται μίας μόνο προσέγγισης για την καταπολέμησή της. Απαιτείται συντονισμός δράσεων και ενεργειών και ενίσχυση της υπάρχουσας εποικοδομητικής συνεργασίας μεταξύ των Κρατών, των αρμόδιων Διεθνών Οργάνων και της διεθνούς ναυτιλιακής βιομηχανίας με την επιτακτική ανάγκη όπως η Ε.Ε. πρωτοστατεί. 

Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου, ως ο κατεξοχήν αρμόδιος φορέας, έχει υποστηρίξει κάθε διεθνή πολιτική ή επιχειρησιακή πρωτοβουλία τόσο στο πλαίσιο του ΙΜΟ όσο και της Ε.Ε. με απώτερο σκοπό την εξάλειψη των περιστατικών πειρατείας. Στο πλαίσιο υποστήριξης των πρωτοβουλιών αυτών εντάσσεται ως προτεραιότητα από τη χώρα μας η εφαρμογή των Βέλτιστων Πρακτικών που έχει εκδόσει ο ΙΜΟ από τα πλοία που φέρουν την Ελληνική Σημαία και πλέουν σε θαλάσσιες περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί ως επικίνδυνες για την αντιμετώπιση περιστατικών πειρατείας η/και ένοπλης ληστείας. 

Θα ήθελα ιδιαιτέρως να υπογραμμίσω ότι στο ευρύτερο πλαίσιο παρακολούθησης των εξελίξεων και λήψης μέτρων και πρωτοβουλιών που αναλαμβάνονται για την καταπολέμηση της πειρατείας σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, το Υπουργείο μας βρίσκεται σε συνεχή και άμεση συνεργασία σε θεσμικό επίπεδο με τους φορείς της Ελληνικής ναυτιλιακής βιομηχανίας. Ήδη από δικής μας πλευράς προτιθέμεθα να αναλάβουμε σχετικές πρωτοβουλίες προς τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό, την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα άλλα διεθνή fora, στοχεύοντας στην περαιτέρω ανάδειξη του ζητήματος και την λήψη επιπρόσθετων μέτρων για την αντιμετώπιση του. 

Πιστεύω ακράδαντα ότι ένα σημαντικό βήμα για την προστασία των ελληνικών πλοίων αποτελεί η θέσπιση από τη χώρα μας ειδικής νομοθεσίας σχετικά με την πρόληψη και την καταστολή πειρατείας, μέσω της έκδοσης αδειών για την παροχή υπηρεσιών ασφαλείας από ένοπλους ιδιώτες φρουρούς εταιρειών που επιβιβάζονται και αποβιβάζονται σε ελληνικά εμπορικά πλοία μέσω λιμένων αλλοδαπής (Ν.4058 Φ.Ε.Κ. 63 Α΄/22-03-2012, Κ.Υ.Α. 641.36−2/12 (Φ.Ε.Κ. 1338 Β΄/24-04-2012)). Ταυτόχρονα προωθούνται οι νομοθετικές πράξεις που προβλέπονται από τις εξουσιοδοτικές διατάξεις του νόμου 4058, με προτεραιότητα στην προώθηση του προεδρικού διατάγματος για τον καθορισμό πλαισίου λειτουργίας και πιστοποίησης ελληνικών εταιριών παροχής ασφάλειας. Θα ήθελα να σημειώσω ότι ήδη στο πλαίσιο εφαρμογής της εν λόγω νομοθεσίας, έχουν χορηγηθεί οι σχετικές άδειες παροχής υπηρεσιών ασφαλείας σε 142 πλοία ελληνικής σημαίας τα οποία διασχίζουν περιοχές υψηλού κινδύνου.

Θα ήθελα όμως να υπογραμμίσω ότι η Ελλάδα θα αποδώσει ιδιαίτερη έμφαση στην περαιτέρω στήριξη πολιτικών πρωτοβουλιών και δράσεων τόσο στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και του ΙΜΟ, για την αντιμετώπιση του φαινομένου της πειρατείας. 
Κλείνοντας, θα ήθελα να σας συγχαρώ για την ανάδειξη του ευαίσθητου και ιδιαιτέρως σημαντικού αυτού ζητήματος για την διεθνή ναυτιλία και να σας ευχηθώ καλή επιτυχία στις εργασίες του Συνεδρίου σας, γνωρίζοντας ότι ο Διοικητικός φορέας στον οποίο προΐσταμαι θα είναι αρωγός σε κάθε σχετική προσπάθεια.  Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.»

 Νεότερες ειδήσεις:
Πρόσφατες ειδήσεις:

Πρόσωπα

Ο Γ. Λαγουδάκης αποχαιρετά
τον Μανώλη Γλέζο
 
Ανοικτή επιστολή στην
Κυβέρνηση για τον
Μανώλη Γλέζο 

ΒΕΠ: «Μέτρα στήριξης»
στην ελληνική παραγωγή

«Η ΕΕ πάσχει από χρόνια
υποκείμενα νοσήματα»

Γεγονότα

«Μια φορά και έναν καιρό
στον Πειραιά» 

«Μία φορά και έναν καιρό
στον Πειραιά»: 
Δεύτερος κύκλος εκπομπών

«Πέντε στάσεις» 
του Μάκη Τσίτα

podosfairiki_synerg.logo1
ΕΥΔΑΠ :Παράταση Έκθεσης
«Η Μεγάλη Πρόκληση-
90 Χρόνια Φράγμα
Μαραθώνα»

«Όπου κι αν πας να μη χαθείς»
το μυθιστόρημα του
Νίκου Σκορίνη
 

Πρωτοσέλιδα

Πολιτική

01 Απριλίου 2020, 21.32
«Οι εργαζόμενοι χορτάσαμε από ωραία λόγια»
Ανοικτή επιστολή 415 Συνδικαλιστών στον...
01 Απριλίου 2020, 20.34
Ανοικτή επιστολή στην Κυβέρνηση για τον Μανώλη Γλέζο
«ἆθλα γὰρ οἷς κεῖται ἀρετῆς μέγιστα, τοῖς...
31 Μάρτίου 2020, 21.57
 Ο Γ. Λαγουδάκης αποχαιρετά τον Μανώλη Γλέζο
  Ανακοίνωση Δημάρχου Περάματος Γιάννη...

Ναυτιλία

02 Απριλίου 2020, 19.29
«Εκτεταμένα κρούσματα απολύσεων στην ακτοπλοΐα»
Έγγραφο προειδοποίησης της ΠΕΝΕΝ...
02 Απριλίου 2020, 09.08
Πότε θα αγκυροβολήσει το
«Η ηγεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας...

Πειραιάς

02 Απριλίου 2020, 19.40
Γραμμή Ψυχολογικής Υποστήριξης
Δίκτυο Αλληλεγγύης «Αόρατος...
02 Απριλίου 2020, 19.35
Τα αιτήματα των εμπόρων για τις επιχειρήσεις
Ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς,...