Τρίτη, 26 Οκτωβρίου, 2021

Larger Font Smaller Font PDFΕκτύπωσηE-mail

Σάββατο, 20 Μάρτίου 2021 19:59

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ν/Ζ οδηγούνται στο περιθώριο

logoartc_f
Η Βουλευτής Β’ Πειραιά ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Νίνα Κασιμάτη, φέρνει στη Βουλή με Αναφορά που κατέθεσε  προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Γιάννη Πλακιωτάκη, την με ΑΠ 128/18-3-2021 εξώδικη διαμαρτυρία, πρόσκληση και δήλωση του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Ναυπηγικής Βιομηχανίας (Σ.Ε.ΝΑ.ΒΙ.) προς τον Οργανισμό Λιμένα Πειραιά Α.Ε, που κοινοποιήθηκε στον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, τον Γενικό Γραμματέα Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων και τον κ. Εισαγγελέα Αρείου Πάγου για τη διερεύνηση τέλεσης τυχόν αξιόποινων πράξεων, σύμφωνα με την οποία ο ΟΛΠ Α.Ε συστηματικά παραβιάζει τον όρο 11.3 της Σύμβασης Παραχώρησης Ελληνικού Δημοσίου - ΟΛΠ Α.Ε περί υποπαραχώρησης κτηρίων στη Ναυπηγοεπισκευσαστική Ζώνη Περάματος σε επιχειρήσεις παροχής ναυπηγοεπισκευαστικών υπηρεσιών.
 
Ειδικότερα, ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Ναυπηγικής Βιομηχανίας (Σ.Ε.ΝΑ.ΒΙ.) καταγγέλλει ότι ήδη από τις 3-10-2018, σε συνέλευση – διαβούλευση, την οποία είχε οργανώσει το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ο πρόεδρος του Σ.Ε.ΝΑ.ΒΙ. είχε καταγγείλει ότι στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη Περάματος υπήρχαν τουλάχιστον 2 κτήρια που έχουν χηρεύσει, τα οποία ο ΟΛΠ Α.Ε αρνιόταν να υποπαραχωρήσει σε επιχειρήσεις παροχής ναυπηγοεπισκευαστικών υπηρεσιών, αν και έχουν γίνει αιτήσεις από ενδιαφερόμενους. Σε αυτή τη διαβούλευση η εκπρόσωπος του ΟΛΠ Α.Ε. δεν είχε αμφισβητήσει την υποχρέωση του ΟΛΠ Α.Ε., αλλά είχε επικαλεστεί την ανάγκη τήρησης κάποιας διαδικασίας, η οποία δεν μπορούσε να διευθετηθεί «από τη μια μέρα στην άλλη». 
 
Ωστόσο, σύμφωνα με την καταγγελία του Σ.Ε.ΝΑ.ΒΙ., ενώ έχουν παρέλθει 2,5 έτη, καμία διαδικασία δεν ξεκίνησε από τον ΟΛΠ Α.Ε, με αποτέλεσμα τα συγκεκριμένα κτήρια να εξακολουθούν να μην έχουν υποπαραχωρηθεί σε επιχειρήσεις παροχής ναυπηγοεπισκευαστικών υπηρεσιών κατά παράβαση του άρθρου 11.3 της Σύμβασης Παραχώρησης. Πλέον υπάρχει και τρίτο κτήριο το οποίο παράνομα δεν υποπαραχωρείται. Μάλιστα κατά το άνω χρονικό διάστημα ο ΟΛΠ Α.Ε ολοκλήρωσε άλλες υποπαραχωρήσεις, που εξυπηρετούσαν τα συμφέροντα της COSCO, με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα την ανάθεση της διαχείρισης του Προβλήτα Ι στην εταιρεία ΣΕΠ Α.Ε, χωρίς να τηρηθεί καμία από τις διαδικασίες που είχε επικαλεστεί η εκπρόσωπος του ΟΛΠ Α.Ε. αποκλειστικά έναντι των ναυπηγοεπισκευαστών με διαδικασίες επιλεκτικά χρονοβόρες προκαλώντας στον κλάδο πρόδηλη οικονομική ζημία.
 
Επειδή το άρθρο 11.3 της Σύμβασης Παραχώρησης Ελληνικού Δημοσίου – ΟΛΠ Α.Ε που κυρώθηκε με τον ν. 4404/2016 προβλέπει: «Ειδικότερα, όσον αφορά στις ναυπηγοεπισκευαστικές υπηρεσίες που παρέχονται εντός του Λιμένα Πειραιά, ανά πάσα στιγμή και με μόνη την επιφύλαξη των εύλογων περιορισμών λόγω ανεπάρκειας χερσαίων εκτάσεων ή παραθαλάσσιου χώρου ή λόγω μέριμνας για την ασφάλεια του Λιμένα Πειραιά ή των λειτουργιών αυτού, ο ΟΛΠ:
 
α) θα τηρεί τους όρους των υφιστάμενων Υποπαραχωρήσεων για ναυπηγοεπισκευαστικές υπηρεσίες στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη του Περάματος και σε περίπτωση λήξης τους θα συνάπτει νέες Υποπαραχωρήσεις με επιχειρήσεις παροχής ναυπηγοεπισκευαστικών υπηρεσιών» η Βουλευτής Β’ Πειραιά Νίνα Κασιμάτη καλεί τον κ. Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής να επιληφθεί αρμοδίως για την άμεση εφαρμογή του, την προσήκουσα εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεων του ΟΛΠ Α.Ε., την επιβολή κυρώσεων και την αποκατάσταση της νομιμότητας εν γένει, προκειμένου να μην απειλείται η βιωσιμότητα της εγχώριας ναυπηγοεπισκευαστικής βιομηχανίας, της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας και οι θέσεις εργασίας στη ΝΕΖ και το Λιμάνι του Πειραιά.
 
Του εδρεύοντος στο Ν.Ικόνιο-Πέραμα (Λεωφ.Δημοκρατίας 443), Συνδέσμου Επιχειρήσεων Ναυπηγικής Βιομηχανίας (Σ.Ε.ΝΑ.ΒΙ.), νόμιμα εκπροσωπούμενου
 
ΠΡΟΣ
 
Την εδρεύουσα στον Πειραιά Αττικής (Ακτή Μιαούλη 10) εταιρεία με την επωνυμία ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΕ (ΟΛΠ ΑΕ), νόμιμα εκπροσωπούμενη
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ ΠΡΟΣ
 
 
1. Τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Ιωάννη Πλακιωτάκη, που κατοικοεδρεύει ως εκ της ιδιότητάς του στον Πειραιά, κτήριο Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
 
2. To Γενικό Γραμματέα Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων κ. Ευάγγελο Κυριαζόπουλο, που κατοικοεδρεύει ως εκ της ιδιότητάς του στον Πειραιά, κτήριο Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
 
3. Τον κατοικοεδρεύοντα στην Αθήνα κ. Εισαγγελέα Αρείου Πάγου.
 
 
————————————————————-
 
1. Είμαστε εκπρόσωποι επιχειρήσεων στον τομέα της ναυπηγοεπισκευής.
 
2. Επειδή σύμφωνα με τον όρο 11.3 της Σύμβασης Παραχώρησης Ελληνικού Δημοσίου - ΟΛΠ ΑΕ, που κυρώθηκε με το ν. 4404/2016 (εφεξής ΣΠ):
“Ειδικότερα, όσον αφορά στις ναυπηγοεπισκευαστικές υπηρεσίες που παρέχονται ενός του Λιμένα Πειραιά, ανά πάσα στιγμή και με μόνη την επιφύλαξη των εύλογων περιορισμών λόγω ανεπάρκειας χερσαίων εκτάσεων ή παραθαλάσσιου χώρου ή λόγω μέριμνας για την ασφάλεια του Λιμένα Πειραιά ή των λειτουργιών αυτού, ο ΟΛΠ: α)θα τηρεί τους ορους των υφιστάμενων Υποπαραχωρήσεων για ναυπηγοεπισκευαστικές υπηρεσίες στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη του Περάματος και σε περίπτωση λήξης τους θα συνάπτει νέες Υποπαραχωρήσεις με επιχειρήσεις παροχής ναυπηγοεπισκευαστικών υπηρεσιών”.
 
3. Επειδή την 5/7/2019 αναρτήθηκαν στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ πρακτικά συνέλευσης διαβούλευσης, την οποία οργάνωσε το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής/Δημόσια Αρχή Λιμένων και έλαβε χώρα την 3/10/2018, από τα οποία προκύπτει ότι το θέμα των υποπαραχωρήσεων κτηρίων σε επιχειρήσεις παροχής ναυπηγοεπισκευαστικών υπηρεσιών τέθηκε από τον Σ.Ε.ΝΑ.ΒΙ., νόμιμα εκπροσωπούμενο από τον Πρόεδρό του κ. Βασίλη Κανακάκη. Συγκεκριμένα μεταξύ άλων καταγγείλαμε ότι, “…αν και η Σύμβαση Παραχώρησης είναι σαφέστατη επ΄ αυτού και επειδή υπάρχουν κακές γλώσσες που αφορούν τα δύο κτίρια της υποπαραχώρησης στην ΝΑΖΩ που έχουν χηρεύσει θα ήταν πρέπον αύριο κιόλας ο ΟΛΠ να βγάλει σε δημοπρασία τα κτίρια αυτά, όπως προβλέπει η Σύμβαση Παραχώρησης. Διότι, όπως κατήγγειλε ο Σ.Ε.ΝΑ.ΒΙ., παρότι έχουν γίνει αιτήσεις από ενδιαφερόμενους η διαδικασία για την υποπαραχώρηση δεν έχει προχωρήσει από τον ΟΛΠ.”… Επί της καταγγελίας αυτής έχει καταγραφεί στα ανωτέρω πρακτικά η εξής απάντηση:
“Εκπρόσωπος ΟΛΠ Α.Ε. κα.ΒΟΥΡΔΟΥΝΗ Ιφιγένεια: Το θέμα που αναφέρετε…της υποπαραχώρησης των δύο κτιρίων απαιτεί κάποια διαδικασία δεν μπορεί να διευθετηθεί από τη μια μέρα στην άλλη.”
 
4. Επειδή από τα παραπάνω συνάγεται πέραν πάσης αμφιβολίας ότι στις 3/10/2018, ήτοι πριν δυόμισι (2,5) χρόνια, καταγγέλθηκε στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ότι στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη Περάματος υπάρχουν τουλάχιστον δυο (2) κτήρια, τα οποία η ΟΛΠ ΑΕ αρνείται να υποπαραχωρήσει σε επιχειρήσεις παροχής ναυπηγοεπισκευαστικών υπηρεσιών. Παρόλα αυτά μέχρι και σήμερα, αν και παρήλθε χρονικό διάστημα δυόμισι (2,5) ετών, τα εν λόγω κτήρια εξακολουθούν να ΜΗΝ έχουν υποπαραχωρηθεί σε επιχειρήσεις παροχής ναυπηγοεπισκευαστικών υπηρεσιών, κατά παράβαση του όρου 11.3 της ΣΠ. 
 
5. Επειδή, όπως προκύπτει από τα προαναφερόμενα πρακτικά, η εκπρόσωπος της ΟΛΠ ΑΕ δεν αμφισβήτησε την υποχρέωση της ΟΛΠ ΑΕ να προχωρήσει στην υποπαραχώρηση των συγκεκριμένων κτηρίων σε επιχειρήσεις παροχής ναυπηγοεπισκευαστικών υπηρεσιών, αλλά επικαλέστηκε απλά και μόνο κάποια διαδικασία, η οποία δεν μπορεί να διευθετηθεί “από τη μια μέρα στην άλλη¨.
 
Επειδή, ωστόσο, εδώ και δυόμισι (2,5) χρόνια οι διαδικασίες, που επικαλέστηκε η εκπρόσωπος της ΟΛΠ ΑΕ, δεν έχουν καν ξεκινήσει.
 
Επειδή το χρονικό διάστημα των δυόμισι (2,5) ετών ήταν υπεραρκετό, προκειμένου η ΟΛΠ ΑΕ να ολοκληρώσει τις όποιες διαδικασίες επικαλέστηκε η εκπρόσωπός του την 3/10/2018. 
 
Επειδή τα τελευταία δυόμισι (2,5) χρόνια έφταναν και περίσσευαν, προκειμένου η ΟΛΠ ΑΕ να ολοκληρώσει τις όποιες διαδικασίες επικαλέστηκε η εκπρόσωπός του την 3/10/2018. 
 
Επειδή τα τελευταία δυόμισι (2,5) χρόνια η ΟΛΠ ΑΕ, όχι μόνο δεν εκανε απολύτως τίποτα για τα προαναφερόμενα δυο (2) κτήρια, αλλά πλέον υφίσταται και τρίτο κτήριο, το οποίο ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΔΕΝ ΥΠΟΠΑΡΑΧΩΡΕΙΤΑΙ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΑΥΠΗΓΟΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. 
 
Επειδή εξάλλου τα εν λόγω δυόμισι (2,5) χρόνια έφταναν και περίσσευαν στην ΟΛΠ ΑΕ για να ολοκληρώσει άλλες υποπαραχωρήσεις, οι οποίες εξυπηρέτησαν τα συμφέροντα της μητρικής της εταιρείας COSCO, με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα την παράνομη ανάθεση της διαχείρισης του Προβλήτα Ι στην εταιρεία ΣΕΠ ΑΕ, ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΤΗΡΗΘΕΙ ΚΑΜΙΑ ΑΠΌ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ, ΠΟΥ Η ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΟΛΠ ΕΠΙΚΑΛΕΣΤΗΚΕ ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΝΑΥΠΗΓΟΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΩΝ. Είναι πράγματι εύλογο να αναρωτιέται κανείς εάν τυχόν οι διαδικασίες αυτές καθίστανται επιλεκτικά χρονοβόρες, αποκλειστικά και μόνο στην περίπτωση των ναυπηγοεπισκευαστών, προκαλώντας πρόδηλη οικονομική ζημία στον κλάδο μας.
 
6. Επειδή όλα τα ανωτέρω καταγγέλθηκαν ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ πριν δυόμισι (2,5) χρονια. Ωστόσο, αν και συνιστούν πρόδηλη παραβίαση της Σύμβασης Παραχώρησης Ελληνικού Δημοσίου - ΟΛΠ ΑΕ, που κυρώθηκε με το ν. 4404/2016, μέχρι και σήμερα ούτε η νομιμότητα έχει αποκατασταθεί, ούτε και έχει επιβληθεί οποιαδήποτε κύρωση στην ΟΛΠ ΑΕ για την παραβίαση των συμβατικών της υποχρεώσεων. Για το λόγο αυτό, ζητάμε να αξιολογηθεί ποινικά τυχόν διάπραξη του ποινικού αδικήματος της παράβασης καθήκοντος. 
 
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΛΟΓΟΥΣ
 
και με τη ρητή επιφύλαξη κάθε νομίμου δικαιώματός μας
 
ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΣΤΕ 
 
Για τη συνεχιζόμενη παραβίαση του όρου 11. 3 της ΣΠ από την ΟΛΠ ΑΕ
 
ΚΑΛΟΥΜΕ
 
1. Την ΟΛΠ ΑΕ να εκτελέσει ΑΜΕΣΑ και ΠΡΟΣΗΚΟΝΤΩΣ τις συμβατικές της υποχρεώσεις, όπως περιγράφονται στον όρο 11.3 της ΣΠ.
 
2. Τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Ιωάννη Πλακιωτάκη και το Γενικό Γραμματέα Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων κ. Ευάγγελο Κυριαζόπουλο να αποκαταστήσουν άμεσα τη νομιμότητα.
 
3. Την Εισαγγελία Αρείου Πάγου να διερευνήσει εάν από τα παραπάνω προκύπτει τυχόν τέλεση αξιόπονων πράξεων, ιδίως αναφορικά με την άρνηση της ΟΛΠ ΑΕ να υλοποιήσει τον όρο 11.3 της ΣΠ, αλλά και την ταυτόχρονα παράνομη παραχώρηση του Προβλήτα Ι στην ΣΕΠ ΑΕ, χωρίς να τηρηθούν οι διαδικασίες του ν. 4404/2016. 
 
ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ
 
ότι, όσοι βλάπτουν τον κλάδο μας, θα μας βρουν αγωνιστικά ενάντιους. 
 
Αρμόδιος Δικαστικός Επιμελητής εντέλλεται να επιδώσει νόμιμα την παρούσα σε αυτούς προς τους οποίους απευθύνεται, αφού πρώτα αντιγράψει ολόκληρη την παρούσα στην έκθεση επίδοσης. 
 
Για το εξωδίκως  διαμαρτυρόμενο, καλούν και δηλούν
 
 
 
 

Νεότερες ειδήσεις:
Πρόσφατες ειδήσεις:

Πρόσωπα

Έφυγε από τη ζωή η Φώφη
Γεννηματά
 
Δήλωση Δημάρχου Πειραιά
Γιάννη Μώραλη για τον
θάνατο της Φώφης
Γεννηματά
 
«Οι ναζιστικές πρακτικές δεν
έχουν θέση στην κοινωνία»

«Η καταπολέμηση της
κλιματικής αλλαγής και η
συνεργασία των κρατών
της Μεσογείου»

Γεγονότα

CLIA: Η νέα Γενική
Διευθύντρια στην Ευρώπη

Europe Direct Piraeus

O Οργανισμός Λιμένος
Ελευσίνας μέλος της
HELMEPA

Η Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. στην
85η ΔΕΘ

EMBARK - The Series «Η
περιπέτεια μας περιμένει»

Πρωτοσέλιδα

Πολιτική

25 Οκτωβρίου 2021, 21.26
 Ανάρτηση Γ. Ραγκούση για το θάνατο της Φώφης Γεννηματά
Ανάρτηση του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία Γ. Ραγκούση στα μέσα κοινωνικής...
23 Οκτωβρίου 2021, 21.27
Οι συγκεντρώσεις του ΚΚΕ στον Πειραιά
Συγκεντρώσεις θα πραγματοποιήσουν τις επόμενες ημέρες οι Κομματικές  Οργανώσεις Πειραιά του ΚΚΕ. ...
23 Οκτωβρίου 2021, 09.19
«Η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και η συνεργασία των κρατών της Μεσογείου»
Στην ανάγκη για συνεργασία, στο πλαίσιο της καταπολέμησης της κλιματικής κρίσης, με στόχο την ευημερία των...

Ναυτιλία

25 Οκτωβρίου 2021, 21.23
Κάλεσμα ενάντια στο Νόμο Χατζηδάκη από τους Ναυτεργάτες
Τετάρτη 27 Οκτωβρίου, στο Εργατικό Κέντρο Αθήνας στον 3ο όροφο, στις 6:00 (ώρα προσέλευσης 5:30 μμ)   «Δεν έχουν...
25 Οκτωβρίου 2021, 00.00
Celestyal Cruises: Ειδική Black Friday προσφορά για τις κρουαζιέρες του 2022
  Η CelestyalCruises, η βραβευμένη και αναγνωρισμένη, ως η νούμερο ένα επιλογή κρουαζιέρας στα ελληνικά νησιά και...
22 Οκτωβρίου 2021, 18.04
«Καμιά ειδική μεταχείριση, κανένα προνόμιο υπέρ των συνδικαλιστών!!»
«Μέσα σε μια περίοδο όξυνσης και γιγάντωσης των Ναυτεργατικών προβλημάτων και κλιμάκωσης της επίθεσης...

Πειραιάς

25 Οκτωβρίου 2021, 22.35
Συγκέντρωση διαμαρτυρίας για τον τραγικό θάνατο εργαζομένου στις προβλήτες της Cosco
Τραγικό θάνατο βρήκε 40χρονος εργαζόμενος στην Προβλήτα 2 στο Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά, όταν...
25 Οκτωβρίου 2021, 21.35
Δήλωση Δημάρχου Πειραιά Γιάννη Μώραλη για τον θάνατο της Φώφης Γεννηματά
«Αποχαιρετώ σήμερα με θλίψη μια πολύ καλή οικογενειακή μου φίλη και μια σημαντική νέα γυναίκα, τη Φώφη...
24 Οκτωβρίου 2021, 15.41
Εγκαίνια Πρότυπου Δημοτικού Ωδείου Πειραιά
Ο Δήμος Πειραιά και ο Ο.Π.Α.Ν. εγκαινιάζει το νέο παράρτημα του  Πρότυπου Δημοτικού Ωδείου Πειραιά με στόχο να...