Τρίτη, 26 Οκτωβρίου, 2021

Larger Font Smaller Font PDFΕκτύπωσηE-mail

Τρίτη, 22 Δεκεμβρίου 2020 20:10

«Νέα περιβαλλοντική αδικία στο Σχιστό»

logoartc_f
Επίκαιρη ερώτηση  του Γ.Ραγκούση Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου, Βουλευτή Β´Πειραιά προς τον Υπουργό  Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κ.Χατζηδάκη.
 
Νέα περιβαλλοντική αδικία στο Σχιστό Περάματος, Κερατσινίου-Δραπετσώνας. Εν μέσω έξαρσης της πανδημίας, με αντισυνταγματική νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας αδειοδοτήθηκε Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων, ενώ με απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής προχωρά δημιουργία Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων, μολονότι εκκρεμεί η αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ Αττικής καθώς και ο νέος νόμος για την ανακύκλωση.
 
Αιφνιδιαστικά και κατά τρόπο που προσβάλλει την κοινοβουλευτική διαδικασία και υποβαθμίζει -στις ασφυκτικές συνθήκες πανδημίας- ακόμη περισσότερο τη δημόσια υγεία και την ποιότητα ζωής των πολιτών των Δήμων Περάματος, Κερατσινίου-Δραπετσώνας, ο Υπουργός Περιβάλλοντος προώθησε νομοθετικά την αδειοδότηση Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων στο Σχιστό του Δήμου Περάματος.
 
Με την εν λόγω νομοθετική ρύθμιση (άρθρο 142 του ν. 4759/2020 ΦΕΚ 245/Α/9-12-2020) :
 
1. παρέχεται η δυνατότητα στο Δήμο Πειραιά να ασκεί την υφιστάμενη αρμοδιότητά του περί διαχείρισης των απορριμμάτων, εκτός των διοικητικών του ορίων, εκτεινόμενη στα διοικητικά όρια όμορου Δήμου, του Δήμου Περάματος.
 
Η ρύθμιση αυτή προσκρούει  στις διατάξεις του δικαίου της Αυτοδιοίκησης και των ΟΤΑ και κινείται εκτός πλαισίου της διαδημοτικής συνεργασίας, που προβλέπει η νομοθετικά θεσπισμένη προγραμματική σύμβαση για την υλοποίηση έργων, υπηρεσιών, προγραμμάτων, σύμφωνα με το άρθρο 100, ν. 3852/2010, Πρόγραμμα Καλλικράτης.
 
2. επιχειρείται η καταστρατήγηση της έννοιας της τοπικής υπόθεσης,  απορρέουσας από το άρθρο 102 Συντάγματος, επομένως πρόκειται για αντισυνταγματική ρύθμιση.
Διότι, με την επίμαχη διάταξη παραχωρείται η αρμοδιότητα στο Δήμο Πειραιά, να διαχειρίζεται υπόθεση τοπικού του ενδιαφέροντος,  εκτός των διοικητικών του ορίων, θίγοντας έτσι το χωροταξικό και περιβαλλοντικό πλαίσιο του όμορου Δήμου Περάματος χωρίς τη σύμφωνη γνώμη και χωρίς την παραμικρή ενημέρωση του Δήμου.
 
3. παραβιάζεται επίσης και η διάταξη του άρθρου 24 του Συντάγματος για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και οι στηριζόμενες σε αυτή διατάξεις, περιβαλλοντικού και χωροταξικού δικαίου. Διατάξεις που προβλέπουν την τήρηση συγκεκριμένης διοικητικής διαδικασίας για την χωροθέτηση και εν συνεχεία την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και  δραστηριοτήτων, καθώς και προϋποθέτουν την ύπαρξη στην περιοχή, κατάλληλων χρήσεων γης για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα.
Στο ίδιο πλαίσιο, η θέσπιση ρυθμίσεων περιβαλλοντικού και χωροταξικού χαρακτήρα, με διάταξη τυπικού νόμου, και όχι με διοικητική πράξη, φαλκιδεύει το δικαίωμα των πολιτών για πλήρη και αποτελεσματική δικαστική προστασία, αφού δεν τους επιτρέπει την ευθεία αμφισβήτηση των εν λόγω ρυθμίσεων ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων.
 
Καθίσταται ξεκάθαρο λοιπόν από τα παραπάνω, ότι αυτή η νομοθετική ρύθμιση προσκρούει στο Σύνταγμα, στις ενωσιακές αρχές της αειφόρου ανάπτυξης και της κυκλικής οικονομίας, στην περιβαλλοντική και χωροταξική νομοθεσία, καθώς και στο δίκαιο Αυτοδιοίκησης και ΟΤΑ.
 
Την ίδια στιγμή, ο Περιφερειάρχης Αττικής, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αλλά και ολόκληρη η κυβέρνηση, προωθούν την υλοποίηση δύο νέων μονάδων, στη Φυλή και το Σχιστό, οι οποίες απομακρύνουν την Αττική από το ευρωπαϊκό κεκτημένο της κυκλικής οικονομίας, επαναφέροντας το υπερσυγκεντρωτικό μοντέλο και διαιωνίζοντας την άδικη και μονόπλευρη επιβάρυνση της Δυτικής Αττικής, θεωρώντας στην πράξη τους πολίτες της ως πολίτες β κατηγορίας. 
 
Οι εν λόγω οι δύο μονάδες (Φυλή και Σχιστό) ανακοινώθηκαν (5/11/2020) από τη Διϋπουργική Επιτροπή Συμπράξεων Δημόσιου Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) που τις ενέκρινε με συνολικό προϋπολογισμό 640 εκατ. ευρώ (http://www.mindev.gov.gr/διϋπουργική-επιτροπή-συμπράξεων-δημ/ ), σε πλήρη αντίφαση με:
 
• Το γεγονός ότι βρίσκεται υπό διαβούλευση το νομοσχέδιο για την ανακύκλωση «ΠροώθησητηςΑνακύκλωσης–ΕνσωμάτωσητωνΟδηγιών 2018/851 της 30ήςΜάϊου 2018 γιατηντροποποίησητηςΟδηγίας 2008/98/ΕΚγιατααπόβλητα (EE L 150/109) και 2018/852 της 30ήςΜάϊου 2018 γιατην τροποποίησητηςΟδηγίας 94/62/ΕΚγιατιςσυσκευασίεςκαιτααπορρίμματασυσκευασίας (EE L 150/141)», μετοοποίουιοθετούνταινέοιστόχοιανακύκλωσηςπουεκτωνπραγμάτων θα μειώσουν δραστικά τις ποσότητες των απορριμμάτων που θα οδηγούνται προς επεξεργασία.
 
• Το γεγονός ότι βρίσκεται εν εξελίξει η αναθεώρηση του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) της Αττικής και αναμένεται να ολοκληρωθεί, να τεθεί σε διαβούλευση και τελικά να συζητηθεί στο Περιφερειακό Συμβούλιο εντός των επόμενων μηνών. Επισημαίνεται εδώ ότι το ΠΕΣΔΑ θα καθορίζει τα κριτήρια σχετικά με τον εντοπισμό τοποθεσιών και τη δυναμικότητα των μελλοντικών εγκαταστάσεων διάθεσης ή των μεγάλων εγκαταστάσεων ανάκτησης, καθώς και τις γενικές πολιτικές διαχείρισης αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένων των  τεχνολογιών και μεθόδων διαχείρισης των αποβλήτων.
 
 
Επιπλέον, η κυβέρνηση προωθεί τη γενικευμένη ιδιωτικοποίηση και χρήση των ΣΔΙΤ στη διαχείριση στερεών αποβλήτων για τις Μονάδες Επεξεργασίας παρά το ότι:
 
1. Υπάρχει πληθώρα διαθεσίμων κι εξασφαλισμένων κοινοτικών πόρων για αντίστοιχα έργα ενώ και το Ταμείο Ανάκαμψης δίνει νέες δυνατότητες. 
 
2. Το κόστος για τους Δήμους - άρα και για τους δημότες - θα είναι πολλαπλάσιο σε σχέση με ένα έργο που χρηματοδοτείται εξ´ ολοκλήρου από κοινοτικούς και εθνικούς πόρους.
 
3. Με τις ΣΔΙΤ αφαιρείται για 30 χρόνια από τους Δήμους και μεταβιβάζεται σε ιδιώτες, μια θεμελιώδης αρμοδιότητα, καθώς και η ευθύνη της περιβαλλοντικής προστασίας ενώ τα δημοτικά τέλη θα καθορίζονται από μια ιδιωτική μονάδα στην οποία οι Δήμοι θα δεσμεύονται με ελάχιστη εγγυημένη ποσότητα διατιθέμενων απορριμμάτων, ανεξάρτητα της προόδου της ανακύκλωσης και της διαλογής στην πηγή.
 
Είναι επίσης πρόδηλο, πως η ως άνω επιλογή είναι και χωροταξικά άδικη, αφού δεν περιλαμβάνει ταυτόχρονη αποκεντρωμένηχωροθέτηση στις λοιπές περιοχές του Λεκανοπεδίου. Επομένως, οι παραπάνω αποφάσεις παραβιάζουν κατάφωρα τις αρχές της αυτάρκειας και της εγγύτητας που ρητά αναφέρονται στο άρθρο 16 της οδηγίας 2008/98.
 
Οι πολίτες της Β´Πειραιά δεν ζητούν να στέλνουν τα απορρίμματά τους σε άλλους Δήμους της Αττικής. 
Απαιτούν να μην μεταφέρονται στις γειτονιές τους τα απορρίμματα άλλων Δήμων της Αττικής επειδή οι πολιτικές και αυτοδιοικητικές ηγεσίες αποφεύγουν να αναλάβουν το πολιτικό κόστος που συνεπάγεται η προσήλωση στην αρχή της εγγύτητας, της χωροταξικής δημοκρατίας και της χωροταξικής δικαιοσύνης.
 
Η απόφαση της Περιφέρειας Αττικής και της Κυβέρνησης να προχωρήσουν την μεμονωμένη δημιουργία ΜΕΑ στο Σχιστό και τη Φυλή, προσκρούει στις αρχές της περιβαλλοντικής και χωροταξικής δικαιοσύνης, είναι αντίθετη με το δημόσιο συμφέρον και εντελώς αστήρικτη επιστημονικά και σύμφωνα με τα υπό αναθεώρηση δεδομένα του νέου ΠΕΣΔΑ Αττικής που αναμένεται.
 
 
Με βάση τα παραπάνω,
Ερωτάσθε: 
 
1. Θα ανακαλέσετε το άρθρο 142 του ν. 4759/2020 ΦΕΚ 245/Α/9-12-2020, που αναμφίβολα συνιστά αντισυνταγματική, αντιπεριβαλλοντική και αντιχωροταξική νομοθετική αδειοδότηση για τον ΣΜΑ του Δήμου Πειραιά στο Σχιστό, στα διοικητικά όρια του Δήμου Περάματος;
 
2. Θα ζητήσετε την ανάκληση της απόφασης του Περιφερειάρχη Αττικής για τη μεμονωμένη-και όχι ταυτόχρονη με τις υπόλοιπες-κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) στο Σχιστό πριν ολοκληρωθεί η αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ Αττικής και χωρίς τις προβλέψεις του νέου νομοσχεδίου για την ανακύκλωση, ανακαλώντας ταυτόχρονα και την έγκριση από την Διυπουργική Επιτροπή Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα;
 
Ο ερωτών Βουλευτής 
Γιάννης Ραγκούσης
 

Νεότερες ειδήσεις:
Πρόσφατες ειδήσεις:

Πρόσωπα

Έφυγε από τη ζωή η Φώφη
Γεννηματά
 
Δήλωση Δημάρχου Πειραιά
Γιάννη Μώραλη για τον
θάνατο της Φώφης
Γεννηματά
 
«Οι ναζιστικές πρακτικές δεν
έχουν θέση στην κοινωνία»

«Η καταπολέμηση της
κλιματικής αλλαγής και η
συνεργασία των κρατών
της Μεσογείου»

Γεγονότα

CLIA: Η νέα Γενική
Διευθύντρια στην Ευρώπη

Europe Direct Piraeus

O Οργανισμός Λιμένος
Ελευσίνας μέλος της
HELMEPA

Η Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. στην
85η ΔΕΘ

EMBARK - The Series «Η
περιπέτεια μας περιμένει»

Πρωτοσέλιδα

Πολιτική

26 Οκτωβρίου 2021, 17.22
Δ. Τζανακόπουλος: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη για το 18χρονο Νίκο Σαμπάνη»
Δήλωση του γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρη Τζανακόπουλου, κατά την επίσκεψη...
26 Οκτωβρίου 2021, 17.04
 ΣΥΡΙΖΑ Ναυτιλίας: Καθεστώς ασυδοσίας στο Λιμάνι
Την ημέρα που ο Υπουργός Ναυτιλίας, με αφορμή τη μεταβίβαση του 16% των μετοχών του ΟΛΠ στην COSCO δήλωνε ότι «οι...
26 Οκτωβρίου 2021, 00.00
Κοιμηθείτε ήσυχα ένας γύφτος λιγότερος»
Ανάρτηση – γροθιά από τον Τζωρτζάκη για το Πέραμα:   Με μια συγκινητική ανάρτηση στο facebook που...

Ναυτιλία

26 Οκτωβρίου 2021, 16.59
Η ΠΕΝΕΝ καταγγέλλει το ΑΠΕ-ΜΠΕ για παραπληροφόρηση…
Ανακοίνωση της ΠΕΝΕΝ:    Οργή και αγανάκτηση προκαλεί η επιχείρηση που έστησαν Cosco – κυβέρνηση και τα...
26 Οκτωβρίου 2021, 16.57
 Συλλυπητήρια από την ΟΛΠ για την απώλεια του εργαζόμενου στη Προβλήματα ΙΙ της ΣΕΠ
Η διοίκηση της ΟΛΠ Α.Ε. δηλώνει συγκλονισμένη για την απώλεια του εργαζομένου της D PortServices στον Προβλήτα ΙΙ της...
25 Οκτωβρίου 2021, 21.23
Κάλεσμα ενάντια στο Νόμο Χατζηδάκη από τους Ναυτεργάτες
Τετάρτη 27 Οκτωβρίου, στο Εργατικό Κέντρο Αθήνας στον 3ο όροφο, στις 6:00 (ώρα προσέλευσης 5:30 μμ)   «Δεν έχουν...

Πειραιάς

25 Οκτωβρίου 2021, 22.35
Συγκέντρωση διαμαρτυρίας για τον τραγικό θάνατο εργαζομένου στις προβλήτες της Cosco
Τραγικό θάνατο βρήκε 40χρονος εργαζόμενος στην Προβλήτα 2 στο Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά, όταν...
25 Οκτωβρίου 2021, 21.35
Δήλωση Δημάρχου Πειραιά Γιάννη Μώραλη για τον θάνατο της Φώφης Γεννηματά
«Αποχαιρετώ σήμερα με θλίψη μια πολύ καλή οικογενειακή μου φίλη και μια σημαντική νέα γυναίκα, τη Φώφη...
24 Οκτωβρίου 2021, 15.41
Εγκαίνια Πρότυπου Δημοτικού Ωδείου Πειραιά
Ο Δήμος Πειραιά και ο Ο.Π.Α.Ν. εγκαινιάζει το νέο παράρτημα του  Πρότυπου Δημοτικού Ωδείου Πειραιά με στόχο να...