Σάββατο, 10 Απριλίου, 2021

Larger Font Smaller Font PDFΕκτύπωσηE-mail

Παρασκευή, 19 Ιουνίου 2020 00:15

«Καθολική απαγόρευση απολύσεων»

logoartc_f
Ερώτηση προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κατέθεσαν 45 Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ με πρωτοβουλία που πήραν η Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων της Κ.Σ. του Συμβουλίου της Ευρώπης και Βουλευτής Β’ Πειραιά ΣΥΡΙΖΑ, Νίνα Κασιμάτη, και η Τομεάρχης Εργασίας της Κ.Ο. ΣΥΡΙΖΑ και Βουλευτής Επικρατείας, Έφη Αχτσιόγλου, για τον Μηχανισμό ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ».
 
Οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ζητούν την κατάργηση του μηχανισμού και σε κάθε περίπτωση την τροποποίηση του άρθρου 31 του νόμου 4690/2020 (ΦΕΚ 104 Α/30.05.2020) που τον συστήνει, ώστε να προβλεφθεί καθολική απαγόρευση των απολύσεων εργαζομένων στις επιχειρήσεις που θα υπαχθούν στον Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ». 
 
Στην Ερώτηση τονίζεται  ότι το πρόγραμμα, μεταξύ άλλων, οδηγεί σε μείωση μισθών 20%, υπηρετεί την ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων, δεν ελαφρύνει τις επιχειρήσεις. Είναι δε τόση η εχθρικότητα της κυβέρνησης προς τον κόσμο της εργασίας, όση και η ανακολουθία της, που ενώ στο νόμο με τον οποίο συστήνεται ο μηχανισμός «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» αναγράφεται ως δήθεν σκοπός η διατήρηση των θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα, έρχεται στο ίδιο άρθρο να προβλέψει απαγόρευση απόλυσης ΜΟΝΟ για τους εργαζομένους που θα υπάγονται στο πρόγραμμα. Δηλαδή οι εργαζόμενοι κατ’ ουσίαν υποχρεώνονται να δεχθούν μείωση μισθού κατά 20%, αλλιώς ανοίγει ο δρόμος της απόλυσής τους. 
 
Ακολουθεί το κείμενο της Ερώτησης:
 
Αθήνα, 18 Ιουνίου 2020
 
ΕΡΩΤΗΣΗ
 
Προς τον κ. Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 
 
Θέμα: Εκ περιτροπής εργασία ή απόλυση για τους εργαζομένους των επιχειρήσεων που εντάσσονται στον «Μηχανισμό ενίσχυσης της απασχόλησης ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»
 
Η προστασία της εργασίας αποτελεί για τον ΣΥΡΙΖΑ κεντρική προτεραιότητα. Στο επικαιροποιημένο πρόγραμμά μας «Μένουμε όρθιοι»  έχουμε προτείνει μέτρα για τη στήριξη της εργασίας με συγκεκριμένο στρατηγικό προσανατολισμό, δηλαδή την προστασία των εργαζομένων, τη διατήρηση της διαπραγματευτικής τους δύναμης και των μισθών και την αντιστροφή των τάσεων απορρύθμισης της αγοράς εργασίας. Στη δική μας πρόταση για στήριξη της εργασίας βασικά σημεία είναι η καταβολή των μισθών των εργαζομένων στο 100%, η μη αρνητική μεταβολή των σχέσεων εργασίας και, φυσικά, η διατήρηση των θέσεων εργασίας. Αντιθέτως, πυρήνας της πολιτικής της Κυβέρνησης της Ν.Δ. είναι η απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεων και δικαιωμάτων, οι μειώσεις μισθών, η γενικευμένη ανασφάλεια. Η Κυβέρνηση επιμένει στις αναστολές των συμβάσεων εργασίας και παρά τις εξαγγελίες περί δήθεν στήριξης της εργασίας, με τις πολιτικές που εφαρμόζει ανακυκλώνει αποτυχημένες συνταγές της περιόδου 2010-2014, επιλέγει τη διάλυση των εργασιακών σχέσεων, ωθεί τους εργαζομένους σε αποδοχή της εκ περιτροπής εργασίας και κατ’ ουσίαν απελευθερώνει τις απολύσεις! 
 
Ειδικότερα, στο άρθρο 31 του πρόσφατα ψηφισθέντος νόμου 4690/2020 (ΦΕΚ 104 Α/30.05.2020), με εκπρόθεσμη τροπολογία συστάθηκε ο Μηχανισμός ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ- ΕΡΓΑΣΙΑ» για το χρονικό διάστημα από 15.06.2020 έως 15.10.2020. Ο μηχανισμός προβλέπει ότι οι επιχειρήσεις-εργοδότες που θα εντάσσονται σε αυτόν, δύνανται να προβαίνουν σε μείωση του χρόνου εβδομαδιαίας εργασίας μέχρι και 50% είτε για μέρος είτε για το σύνολο του προσωπικού. Το πρόγραμμα ισχύει αποκλειστικά για εργαζομένους που έχουν εξαρτημένη σχέση εργασίας, πλήρους απασχόλησης, κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου ανωτέρω. Στους εργαζομένους των επιχειρήσεων-εργοδοτών που εντάσσονται στον μηχανισμό θα καταβάλλεται οικονομική ενίσχυση βραχυχρόνιας εργασίας ανερχόμενη σε ποσοστό 60% επί των καθαρών αποδοχών τους, που αντιστοιχεί στον χρόνο κατά τον οποίο δεν εργάζονται. Ουσιαστικά, με το Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» θεσπίζεται μείωση μισθών 20% στον ιδιωτικό τομέα.  
 
Περαιτέρω, αν και στην παρ. 1 του άρθρου 31 αναγράφεται ως σκοπός «η διατήρηση των θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα», αυτό αναιρείται από την παρ. 3 περίπτωση δ  του ίδιου άρθρου, όπου προβλέπεται ότι «Οι επιχειρήσεις – εργοδότες που κάνουν χρήση του μηχανισμού υποχρεούνται να μην προβούν σε καταγγελία των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων που εντάσσονται σε αυτόν και, σε περίπτωση πραγματοποίησης της, αυτή είναι άκυρη». Δηλαδή θεσπίζεται απαγόρευση απολύσεων μόνο για τους εργαζομένους που ο εργοδότης θα επιλέξει να εντάξει στο πρόγραμμα «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» και οι οποίοι ουσιαστικά θα υποχρεωθούν να δεχθούν μείωση του μισθού τους κατά 20%. Αντίθετα, για τους εργαζομένους που δεν θα υπαχθούν στον Μηχανισμό από τον εργοδότη τους, του παρέχεται η δυνατότητα της απόλυσής τους! Κατά συνέπεια, οι επιχειρήσεις - εργοδότες αποκτούν τη δυνατότητα να θέσουν μονομερώς σε μειωμένο ωράριο μέρος του προσωπικού τους, ενώ θα μπορούν να προχωρήσουν σε απολύσεις των υπόλοιπων εργαζομένων τους. Με αυτή τη ρύθμιση οι εργαζόμενοι μένουν χωρίς επιλογές ωθούμενοι είτε στην εκ περιτροπής εργασία είτε στην απόλυση.
 
Η ανεπάρκεια του προγράμματος φαίνεται από το ότι, πριν καν τεθεί σε ισχύ, η κυβέρνηση προχώρησε σε τροποποίησή του, γεγονός που αποτελεί παραδοχή της αποτυχίας του. 
 
Επειδή  ακόμα και στο άρθρο 9 της από 20.03.2020 Π.Ν.Π., για το οποίο είχαμε εκφράσει και με σχετικές Ερωτήσεις την αντίθεσή μας, που τώρα καταργείται με το άρθρο 31 του ν. 4690/2020, προβλεπόταν ρητά ότι ο εργοδότης που εφάρμοζε την εκ περιτροπής εργασία, είχε την υποχρέωση να διατηρήσει τον ίδιο αριθμό εργαζομένων που απασχολούνταν κατά την έναρξη εφαρμογής αυτού του τρόπου οργάνωσης της εργασίας.
 
Επειδή είναι αναγκαίο να επεκταθεί η απαγόρευση των απολύσεων στο σύνολο του προσωπικού των επιχειρήσεων που θα ενταχθούν στον Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», ώστε να υπάρξει ουσιαστική στήριξη στην εργασία και περιορισμός των αρνητικών οικονομικών συνεπειών που προκύπτουν από την πανδημία του COVID-19.
 
Επειδή απαιτείται αλλαγή πολιτικής και να υιοθετηθούν μέτρα στήριξης της εργασίας και των επιχειρήσεων με στόχο την ανάσχεση της ύφεσης και τον περιορισμό της αυξανόμενης ανεργίας.
 
Ερωτάται ο κ. Υπουργός:
 
1. Δεδομένου ότι το πρόγραμμα «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» οδηγεί σε μείωση του μισθού των εργαζομένων κατά 20%, ελαστικοποιεί τις σχέσεις εργασίας, χωρίς να ελαφρύνει τις επιχειρήσεις, προτίθεται η κυβέρνηση να το καταργήσει;
 
2. Στην περίπτωση που δεν προχωρήσετε στην κατάργηση του προγράμματος, θα τροποποιήσετε τουλάχιστον τη σχετική διάταξη, ώστε για τις επιχειρήσεις που θα υπαχθούν στον Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» να προβλεφθεί καθολική απαγόρευση απολύσεων;
 

Νεότερες ειδήσεις:
Πρόσφατες ειδήσεις:

Πρόσωπα

«Τα νησιά μας είναι αόρατα
στο Σχέδιο Ανάκαμψης της
Κυβέρνησης» 
 
«Με τον Γιάννη Μώραλη
δουλεύουμε για να πάμε
τον Πειραιά μπροστά»
 
"Η ελληνική «πράσινη
κυβέρνηση» είναι πλέον και
με τη βούλα βεραμάν"

Γ. Τσιρίδης:
Βιβλία για ψυχαγωγία
  
 
 
 

Γεγονότα

«Μια φορά και έναν καιρό
στον Πειραιά» 

«Μία φορά και έναν καιρό
στον Πειραιά»: 
Δεύτερος κύκλος εκπομπών

Η Ελληνική Ακτοφυλακή
ευχαριστεί την ΟΛΠ Α.Ε. 

"ΖΩΕΣ ΜΕΣΙΣΤΙΕΣ" 
της Ελένης Νίκα  

Δημήτρης Φάκος, Άκης
Τουρκογιώργης: Η συνεργασία
 της χρονιάς
 

Πρωτοσέλιδα

Ναυτιλία

09 Απριλίου 2021, 00.00
ΟΛΠ Α.Ε. :Οι επενδύσεις στη ΝΕΖ Περάματος
H ΟΛΠ Α.Ε. ανακοινώνει την έγκριση των...
07 Απριλίου 2021, 19.55
«Δεν δεχόμαστε παρέκκλιση στην οργανική σύνθεση των πλοίων»
Προειδοποίηση 13 Ναυτεργατικών...

Πειραιάς

09 Απριλίου 2021, 21.08
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Λ. Κηφισού και τη Λ. Σχιστού
Λόγω εκτέλεσης εργασιών, κατά το...
08 Απριλίου 2021, 23.17
«Με τον Γιάννη Μώραλη δουλεύουμε για να πάμε τον Πειραιά μπροστά»
Ο Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού και...
08 Απριλίου 2021, 21.34
Συνάντηση Γ. Μώραλη με τον Πρόεδρο της Κ.Ε.Δ.Ε.
Ο Δήμαρχος Πειραιά ο Γιάννης Μώραλης...