Σάββατο, 05 Δεκεμβρίου, 2020

Larger Font Smaller Font PDFΕκτύπωσηE-mail

Κυριακή, 14 Ιουνίου 2020 00:00

ΣτΕ: Έντολή στην COSCO να σταματήσει τα έργα στην Πειραϊκή

alt
 
Με  απόφασή του ο πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας εξέδωσε προσωρινή διαταγή με την οποία υποχρεώνει την COSCO να σταματήσει τις εργασίες στην Πειραϊκή, εργασίες που αφορούν τις βυθοκορήσεις και το μπάζωμα της θάλασσας. Η προσωρινή διαταγή ισχύει μέχρι της εκδίκαση των αιτήσεων αναστολής των κατοίκων.
 
Το μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά Γιάννης Καρδαράς για την απόφαση του ΣτΕ μίλησε στο Κανάλι Ένα και στον Γιάννη Κλάδη και μεταξύ άλλων τόνισε: 
 
“Για το Περιβαλλοντικό-Πολιτιστικό έγκλημα που συντελείται στον Πειραιά (μπάζωμα 140 στρεμμάτων της θάλασσας εκτός του λιμένα του Πειραιά  όπου καταλήγει ένα σωζόμενο παραθαλάσσιο οχυρό μέτωπο των «Κονωνείων Τειχών» της αρχαίας  Αθήνας για την κατασκευή δύο (2) επιπλέον των 11 υπαρχουσών εντός του λιμένα θέσεων πρόσδεσης γιγαντιαίων κρουαζιερόπλοιων) έχουν κατατεθεί στο ΣτΕ  δύο (2) ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΚΥΡΩΣΗΣ Διοικητικών Πράξεων (Υπ. Ναυτιλίας-Περιβάλλοντος-Οικονομικών)από 115 πολίτες και το «Εργατικό Κέντρο Πειραιά» και έχει ήδη ορισθεί δικάσιμος η 7-10-2020”
 
 
Ανοιχτή επιστολή Προς τον Πρύτανη του ΕΜΠ
 
Από την Ανεξάρτητη Κοινοτική Παράταξη του Δήμου Πειραιά
"Ενεργοί Πολίτες Α' Κοινότητας-ΟΧΙ ΛΙΜΑΝΙ ΣΤΗΝ ΠΕΙΡΑΪΚΗ!"
 
Η συμβολή του ΕΜΠ στην περιβαλλοντική καταστροφή του Σαρωνικού  
 
Όπως ίσως έχετε πληροφορηθεί, η ΟΛΠ ΑΕ-COSCO έχει αρχίσει από τον Απρίλιο του 2020 εργασίες βυθοκορήσεων στην εξωτερική πλευρά των προβλητών του Κεντρικού Λιμένα Πειραιά, παρά τη  γενική κατακραυγή όλων των κατοίκων της περιοχής και την αντίθεση  των Δημοτικών Συμβουλίων των Δήμων της περιοχής.
 
Τα δε βυθοκορήματα που προκύπτουν  (υπολογιζόμενα σε τουλάχιστον 293.000 κ.μ.) τα απορρίπτει στο μέσον του Σαρωνικού δυνάμει της από 11.3.2020 και με αριθμό πρωτ. 2421.17/02/2020 σχετικής απόφασης του Κεντρικού Λιμενάρχη Πειραιά (επισυναπτόμενη).  
 
Δυστυχώς, όπως αναφέρεται ρητά στην ως άνω  απόφαση του Κεντρικού Λιμενάρχη Πειραιά, η έκδοση της απόφασής του (και το περιβαλλοντικό έγκλημα που αυτή επιφέρει) στηρίχθηκε σε  Τεχνική Έκθεση με τίτλο  "ΔΟΚΙΜΕΣ ΕΚΠΛΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΒΥΘΟΚΟΡΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ  ΠΕΙΡΑΙΑ (Νότια Ζώνη,  Φάση Α)" που αποδίδεται στο ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ, Σχολή  Χημικών Μηχανικών, Εργαστήριο Ανόργανης και Αναλυτικής Χημείας, που φέρεται ότι συντάχθηκε τον Ιανουάριο του 2018  και υπογράφεται από την κ. Αγγελική Μουτσάτσου, Ομότιμη Καθηγήτρια του ΕΜΠ και τον κ. Σ.Τσίμα, Ομότιμο Καθηγητή ΕΜΠ - την οποία επίσης σας επισυνάπτουμε προς ενημέρωσή σας. 
 
Όπως προκύπτει από την ανάγνωση της εν λόγω Τεχνικής Έκθεσης (η διενέργεια της οποίας έγινε κατόπιν παραγγελίας του ΟΛΠ ΑΕ), εφαρμόζοντας την μεθοδολογία, τα κριτήρια και τις διαδικασίες  που χρησιμοποιούνται για την αποδοχή αποβλήτων σε Χώρους Υγειονομικής Ταφής (ΧΥΤΑ)  της απόφασης 2003/33/ΕΚ και αφού εξέτασαν μόλις έξι (6!) επιφανειακά δείγματα, οι ως άνω ομότιμοι καθηγητές του ΕΜΠ καταλήγουν ότι τα εν λόγω βυθοκορήματα είναι ΑΔΡΑΝΗ και μπορούν ΝΑ ΑΠΟΡΡΙΦΘΟΥΝ στην θάλασσα του Σαρωνικού "..χωρίς να προκαλούν απολύτως κανένα πρόβλημα ρύπανσης..." (σελ. 29 έκθεσης) !
 
Τα συμπεράσματα της εν λόγω Τεχνικής Έκθεσης έρχονται σε πλήρη αντίθεση με τα ευρήματα ανάλογων μελετών που έχουν εκπονηθεί στο παρελθόν από το ΕΛΚΕΘΕ για την περιοχή του Λιμένα Πειραιά, αλλά και με διατριβές ειδικών επιστημόνων  που έχουν εκπονηθεί τα έτη 2006-8, όπως του Χημικού κ.Λεωνίδα Αρβανίτη με τίτλο: «Γεωχημική μελέτη σε επιφανειακά ιζήματα του επιβατικού τμήματος του Λιμένα Πειραιώς»  και  η Διδακτορική Διατριβή του Χημικού Μηχανικού κ. Απόστολου Μουστάκη με τίτλο: «Εξέταση της θαλάσσιας ρύπανσης στην παράκτια ζώνη από τον Πειραιά έως το Πέραμα» - που υπάρχουν δημοσιευμένες στο διαδίκτυο. Όλες αυτές,  μετά από πολύμηνες δειγματοληψίες δεκάδων δειγμάτων και αλλεπάλληλους ελέγχους καταλήγουν στο ίδιο συμπέρασμα, ότι δηλ. τα ιζήματα του βυθού της περιοχής γύρω από το Λιμάνι του Πειραιά (και ευρύτερα) είναι πολύ επικίνδυνα για τον άνθρωπο και το θαλάσσιο οικοσύστημα του Σαρωνικού. 
 
Ανάλογη άποψη για την επικινδυνότητα των βυθοκορημάτων και την έλλειψη αξιοπιστίας της ως άνω Τεχνικής Έκθεσης της Σχολής Χημικών Μηχανικών (που του ετέθη υπ' όψιν του) έχει εκφράσει και ο καθηγητής Θαλασσίου Περιβάλλοντος στο Πανεπιστήμιο Πειραιά κ. Βασίλης Τσελέντης και με την άδειά του σας επισυνάπτουμε την σχετική έγγραφη γνωμοδότησή του. 
 
Γνωρίζουμε βέβαια ότι ο ΟΛΠ ΑΕ έχει συνεργασία με ορισμένα τμήματα του ΕΜΠ. Όμως για την προστασία του επιστημονικού  κύρους του συνόλου του Ιδρύματος σας - και ιδίως των τμημάτων του που ασχολούνται με το θαλάσσιο περιβάλλον και τα λιμενικά έργα - αλλά και για την επιβεβαίωση της περιβαλλοντικής ευαισθησίας και διαχρονικής κοινωνικής ευθύνης του ΕΜΠ, σας καλούμε να εξετάσετε αντικειμενικά και με αυστηρά επιστημονικά κριτήρια την εν λόγω Τεχνική Έκθεση και μας ενημερώσετε: 
 
α) Αν το ΕΜΠ και τα αρμόδια επιστημονικά όργανα και επιτροπές του, θεωρούν την ως άνω από Ιανουάριο του 2018 Τεχνική  Έκθεση της Σχολής Χημικών Μηχανικών, ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ, ΠΛΗΡΗ και ΕΠΑΡΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ για να τεκμηριώσει την επικινδυνότητα ή μη των βυθοκορημάτων της περιοχής γύρω από τον Λιμένα Πειραιά και το κατά πόσον αυτά είναι ΑΔΡΑΝΗ και αβλαβή για το θαλάσσιο περιβάλλον, τους έμβιους οργανισμούς και τον άνθρωπο εφόσον απορριφθούν στην θάλασσα, ή αντίθετα
 
β) Αν το ΕΜΠ θεωρεί ότι η εν λόγω Τεχνική Έκθεση είναι ελλιπής και ακατάλληλη για τους ανωτέρω σκοπούς και δεν πρέπει να λαμβάνεται υπ' όψιν. 
 
Ανακοίνωση από την Δημοτική κίνηση «Πειραιάς για όλους» για την απόφαση του ΣτΕ 
 
H διακοπή των βυθοκορήσεων στην Πειραϊκή και της απόρριψης των υλικών στον Σαρωνικό αποτελεί μία σημαντική θετική εξέλιξη. Το Συμβούλιο της Επικρατείας δέχθηκε ως βάσιμους τους φόβους των κατοίκων για τη δημόσια υγεία, για τον κίνδυνο στην τροφική αλυσίδα της θαλάσσιας ζωής και των ανθρώπων, για την έλλειψη των απαραίτητων περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων.
 
Πρόκειται για μία αδιαμφισβήτητη επιτυχία των πολιτών και των συλλογικοτήτων που προσέφυγαν στο ανώτατο δικαστήριο. Ο ΟΛΠ ο οποίος αποφάσισε τους τελευταίους μήνες επί κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας και εν μέσω πανδημίας να δημιουργήσει ένα γκρίζο τοπίο ασάφειας και δήθεν νομιμότητας των έργων του, σήμερα είναι υποχρεωμένος να διακόψει τις εργασίες ως επικίνδυνες και να απαντήσει ως προς την ουσία: Τι θα γίνει με τους εκατοντάδες χιλιάδες τόνους της λάσπης του βυθού τους οποίους ως τώρα έριχνε ανεξέλεγκτα στη θάλασσα.
 
Ελπίζουμε ότι, αφού οι δημοτικές και περιφερειακές πλειοψηφίες Μώραλη και Πατούλη, τελικά σιώπησαν, ενώ ο υπουργός Πλακιωτάκης κάλυψε πλήρως την εκτέλεση αυτού του επιβλαβούς έργου, το Συμβούλιο της Επικρατείας θα επαναφέρει οριστικά τη νομιμότητα και την περιβαλλοντική προστασία της πόλης, της θάλασσας, των μνημείων και των γύρω νησιών.
 
Ανακοίνωση από το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας "Αρχιπέλαγος" 
 
Ιδιαίτερα σημαντική είναι η χθεσινή απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ), σύμφωνα με την οποία εκδόθηκε προσωρινή διαταγή αναστολής των εργασιών βυθοκορήσεων και της απόρριψης βυθοκορημάτων στη θάλασσα, κατά τη διάρκεια των έργων κατασκευής της προβλήτας κρουαζιέρας στον Πειραιά. Ως αποτέλεσμα, από σήμερα 12/6/2020, έχει σταματήσει η διαδικασία απόρριψης τοξικού ιζήματος από τον πυθμένα του λιμανιού του Πειραιά σε θαλάσσια περιοχή του Σαρωνικού. Αυτές οι εργασίες ξεκίνησαν στις αρχές Απριλίου και εν μέσω περιορισμών λόγω Covid-19, παρόλο που έως σήμερα δεν έχει εγκριθεί η περιβαλλοντική αδειοδότηση των εργασιών.
 
Αυτή η απόφαση του ΣτΕ αποτελεί ένα σημαντικό βήμα, καθώς πλέον το δικαστήριο αναγνωρίζει το δραματικό κίνδυνο για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον από την προγραμματιζόμενη άντληση από το λιμάνι του Πειραιά και απόρριψη στα αλιευτικά πεδία του Σαρωνικού τουλάχιστον 620.600 m3 βυθοκορημάτων! Άγνωστη βέβαια παραμένει η ποσότητα βυθοκορημάτων που έχει ήδη απορριφθεί στη θάλασσα τους τελευταίους 2 μήνες.
 
Η συγκεκριμένη απόφαση του ΣτΕ αποτελεί μία νίκη όλων των φορέων που τους τελευταίους μήνες ύψωσαν το ανάστημά τους απέναντι στον παράνομο και παράλογο τρόπο εκτέλεσης αυτού έργου. Το έργο αυτό, με την προκάλυψη του «αναπτυξιακού χαρακτήρα», υλοποιείται παραβλέποντας τις νόμιμες διαδικασίες που προφυλάσσουν τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον, αλλά και αγνοώντας την καθολική αντίδραση από τους χιλιάδες πολίτες του Πειραιά και των παράκτιων Δήμων του Σαρωνικού.
 
Το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας «Αρχιπέλαγος» στηρίζει αυτή την σημαντική απόφαση του ΣτΕ, αναγνωρίζοντας όμως ότι το πρόβλημα έχει απλώς ανασταλεί και χρειάζεται στοχευμένη δράση και συνεργασία τους επόμενους μήνες, έτσι ώστε να επιλυθεί οριστικά.
 
Στόχος είναι να αποτελέσει ένα θετικό προηγούμενο και για τις επόμενες αντίστοιχες εργασίες, που σχεδιάζονται με τον ίδιο τρόπο υλοποίησης, στα έργα επέκτασης του λιμανιού της Θεσσαλονίκης και στο Κερατσίνι – Πέραμα. Αυτονόητο είναι ότι κανένα έργο δεν μπορεί να θεωρείται αναπτυξιακό, όταν υλοποιείται με τρόπο που προξενεί μη-αναστρέψιμη καταστροφή στο περιβάλλον και τη δημόσια υγεία.

 

Νεότερες ειδήσεις:
Πρόσφατες ειδήσεις:

Πρόσωπα

 

Το «Δημοτικό Θέατρο» στην
εποχή του Covid 19
 
«Κυβερνητικός εμπαιγμός
απέναντι στους πολίτες
της Β Πειραιά»

Διαμαρτυρία για το κλείσιμο
της Alpha Bank στο
Πέραμα 

«Ω τι κόσμος μπαμπά, μαμά
και… υπόλοιποι»

Γεγονότα

«Μια φορά και έναν καιρό
στον Πειραιά» 

«Μία φορά και έναν καιρό
στον Πειραιά»: 
Δεύτερος κύκλος εκπομπών

«μπλε λουλούδι – αναμνήσεις
από το 2048»

Posidonia Web
Forums Week  

«ΤΑΤΛΙΝ: ΜΝΗΜΕΙΟ
ΣΤΗΝ ΙΙΙη ΔΙΕΘΝΗ»
 

Πρωτοσέλιδα

Πολιτική

Ναυτιλία

03 Δεκεμβρίου 2020, 00.09
Η κρουαζιέρα και η ανάπτυξη αειφόρου τουρισμού
Οι τοπικές Αρχές της Κέρκυρας και του...
01 Δεκεμβρίου 2020, 16.33
Αποκάλυψη σοκ από την ΠΕΝΕΝ
Αποκάλυψη σοκ από την ΠΕΝΕΝ:...

Πειραιάς

04 Δεκεμβρίου 2020, 20.19
Το «Δημοτικό Θέατρο» στην εποχή του Covid 19
Τα σχέδια του για τη νέα θεατρική...
04 Δεκεμβρίου 2020, 00.07
Χριστούγεννα στο Δημοτικό Θέατρο
Άρωμα Χριστουγέννων στο  Δημοτικό...
04 Δεκεμβρίου 2020, 00.00
Το πρόγραμμα των χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων στον Δήμο Πειραιά
  Φωταγώγηση Χριστουγεννιάτικου...