Δευτέρα, 18 Ιανουαρίου, 2021

Larger Font Smaller Font PDFΕκτύπωσηE-mail

Παρασκευή, 01 Μαΐου 2020 00:00

Κίνημα αντίδρασης για το Περιβαλλοντικό έγκλημα στην Πειραϊκή

Ο Δήμος της πόλης με ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, κόμματα, Φορείς, προσωπικότητες της πόλης και κάτοικοι της περιοχής, καθημερινά με κάθε τρόπο εκφράζουν την αντίθεση τους στο περιβαλλοντικό έγκλημα  στην Πειραϊκή με αφορμή τα έργα για τη νέα προβλήτα κρουαζιέρας.
 
Ακολουθεί κείμενο διαμαρτυρίας με υπογραφές προσωπικοτήτων και κατοίκων της πόλης, ανακοινώσεις φορέων και κινήσεων καθώς επίσης η επιστολή Περιφερειάρχη στους αρμόδιους Υπουργούς και η απάντηση του Υπ. Ναυτιλίας: 
 
Η COSCO ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΟΜΟΦΩΝΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ
 
Aπό τις αρχές Απριλίου του  2020 έχουμε γίνει μάρτυρες εργασιών της ΟΛΠ ΑΕ στην θαλάσσια περιοχή της Πειραϊκής χερσονήσου πλησίον του σημείου της εισόδου-εξόδου του κυρίως λιμένος.
 
Πιο συγκεκριμένα προηγήθηκε η πόντιση σημαντήρων που οριοθέτησαν τα 140 στρέμματα της προγραμματισμένης επιχωμάτωσης της θάλασσας, βάσει του κατατεθειμένου - και αφορώντος και άλλα έργα στην λιμενική ζώνη - Γενικού Προγραμματικού Σχεδίου (MASTER PLAN) του ιδιωτικού πλέον ΟΛΠ ΑΕ.Ειδικότερα  προβλέπεται η κατασκευή προβλήτας μήκους 350 μέτρων για δύο νέες θέσεις πρόσδεσης κρουαζιερόπλοιων νέας γενιάς επιπλέον των ήδη υπαρχουσών 11 θέσεων εντός του κυρίως λιμένος του Πειραιά.
 
Tρεις φορτηγίδες με γερανούς, δύο ρυμουλκά και ένα γεωτρύπανο προβαίνουν σε εργασίες βυθοκόρησης στην ανωτέρω θαλάσσια περιοχή  χωρίς την  απαιτούμενη από την περιβαλλοντική νομοθεσία Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ)και μια ειδικότερη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.
 
Θέτουμε σε γνώση των πολιτών και των αρχών ότι στις 30-1-2020 μετά από συμφωνία των έξι Δήμων της Περιφέρειας Πειραιά καθώς και Επιστημονικών Συλλόγων, συντάχθηκε ΠΟΡΙΣΜΑ βάσει του οποίου για την υλοποίηση του “MASTER PLAN” θεωρείται απαραίτητη η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) λόγω της σοβαρότητας των επεμβάσεων και των έργων από την Πειραϊκή έως το Πέραμα και την Σαλαμίνα συμπεριλαμβανομένων και των νέων προβλητών.
 
Στις 25-2-2020 οι δικηγόροι Πειραιά Α. Γιαννούλου και  Ι. Καρδαράς κοινοποίησαν εξώδικα προς τα Υπουργεία Ναυτιλίας, Περιβάλλοντος και την Περιφέρεια Αττικής επιφυλασσόμενοι ως πολίτες κάθε δικαιώματός τους  να προσβάλλουν πράξεις και παραλείψεις της Διοίκησης που αφορούν την νότια επέκταση των προβλητών ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων και ήδη υπάρχει η πρώτη απάντηση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος.
 
Στις 6-4-2020 είκοσι (20) πολίτες του Πειραιά κατέθεσαν προσφυγή στο ΣτΕ με υπογράφοντα πληρεξούσιο δικηγόρο τον  Γ. Μπάλια ( Αναπληρωτή Καθηγητή στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Αθηνών) κατά των Υπουργών Ναυτιλίας, Περιβάλλοντος, Οικονομικών  για την ακύρωση  Διοικητικών Αποφάσεων (της ΕΣΑΛ) αλλά και της σύμβασης παραχώρησης από το Δημόσιο στον ιδιωτικό ΟΛΠ ΑΕ δικαιωμάτων υλοποίησης επεμβάσεων στην λιμενική ζώνη, πάντοτε όμως σύμφωνα με το Ελληνικό και το Δίκαιο της Ε.Ε.
 
Από τις ήδη κατατεθειμένες μελέτες επιστημονικών φορέων εξαιτίας της κατασκευής των νέων, εκτός του κυρίως λιμένα, προβλητών μήκους ως προελέχθη  350 μέτρων μέσα στην θάλασσα προκύπτουν: 
 
α) Πρόσθετη επιβάρυνση του περιβάλλοντος με αέριους ρύπους από τα επιπλέον δύο (2) γιγαντιαία κρουαζιερόπλοια των 5.000 επιβατών έκαστο
 
β)  Επιπλέον συγκοινωνιακή επιβάρυνση του ήδη κορεσμένου συγκοινωνιακά αστικού ιστού
 
γ)  Επιχωμάτωση και κατασκευή των προβλητών με άκρως τοξικά βυθοκορήματα προερχόμενα από τον πυθμένα του κυρίως λιμένος χωρίς εξειδικευμένες μελέτες για την επιβάρυνση στην υγεία των πολιτών και στο μικροκλίμα της ευρύτερης περιοχής.  
 
Στις 15/4/2020 το Δ.Σ. του Δήμου Πειραιά σε τηλεδιάσκεψη αποφάσισε ομόφωνα ότι οι εργασίες της ΟΛΠ ΑΕ πρέπει να διακοπούν άμεσα έως ότου κατατεθούν και εγκριθούν οι Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) και η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ).
 
Την Τρίτη 21/4/20, μετά την διακοπή των εργασιών λόγω Πάσχα, οι φορτηγίδες και οι γερανοί της ΟΛΠ ΑΕ (COSCO) επανήλθαν στην Πειραϊκή παρά την ανωτέρω απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Πειραιά, που είναι και ο άμεσα πληττόμενος και ενδιαφερόμενος.
 
Την Τετάρτη 29/4/20 δημοσιοποιήθηκε το πόρισμα-καταπέλτης του Συνήγορου του Πολίτη που ζητεί από τις Αρχές την αναστολή των εργασιών της COSCO στην Πειραϊκή, έως την έγκριση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και της νέας Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου.
alt
ΠΟΙΟΙ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΣΤΗΝ COSCO NA ΣΥΜΠΕΡΙΦΕΡΕΤΑΙ ΑΠΟΙΚΙΟΚΡΑΤΙΚΑ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ;
 
 Κάνουμε έκκληση σε Δήμους, Επιμελητήρια, Επιστημονικούς φορείς, Δημοτικές Παρατάξεις και άλλες κοινωνικές οργανώσεις του Πειραιά και ευρύτερα καθώς και τις Δημόσιες Αρχές και τους καλούμε να συμβάλλουν στην προσπάθεια τήρησης της νομιμότητας όπως έπραξε έγκαιρα από τον Ιούλιο του 2019 ο Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά (ΔΣΠ) ο οποίος με απόφαση του Δ.Σ. «…εστιάζει το ενδιαφέρον του ειδικά στο περιλαμβανόμενο στο “MASTER PLAN” έργο της επέκτασης του Επιβατηγού Λιμένα Πειραιά και κατασκευής σταθμού κρουαζιέρας (Νότια Ζώνη-Φάση Α) στο παρ/μα 7.2 του Ν4404/2016 …και κρίνει ότι δεν τεκμηριώνεται επαρκώς δοθέντος ότι δεν προσκομίσθηκε περιβαλλοντική μελέτη …ώστε να αποφευχθούν τυχόν κίνδυνοι για το περιβάλλον και την δημόσια υγεία των πολιτών και τέλος επιφυλάσσεται εφόσον το κρίνει να προβεί σε ενέργειες ενώπιον οποιασδήποτε Εθνικής ή Ευρωπαϊκής Αρχής  για την διαφύλαξη των άνω δικαιωμάτων...».
 
Σήμερα που πληττόμεθα από την πανδημία του κορονοϊού, για άλλο ένα πρόσθετο λόγο καλούμεθα να συμβάλλουμε στην  αποτροπή ενός περιβαλλοντικού εγκλήματος που συντελείται στον Πειραιά με επιπτώσεις για όλο το λεκανοπέδιο.
                                                                            
1. Σωτήρης Αλεξόπουλος – Συντ/χος Ναυτιλιακού Τομέα - Εκλεγμένος   Κοινοτικός σύμβουλος της Α΄ Δημ. Κοινότητας Δήμου Πειραιά  με τον συνδυασμό «ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ Α΄ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ-ΟΧΙ ΛΙΜΑΝΙ ΣΤΗΝ ΠΕΙΡΑΪΚΗ».
2. Νικολέτα Αλιφραγκή – Νομικός - Εκλεγμένη Κοινοτική σύμβουλος της Α΄ Δημ. Κοινότητας Δήμου Πειραιά  με τον συνδυασμό «ΠΕΙΡΑΙΑΣ  ΓΙΑ  ΟΛΟΥΣ ».
3.Δήμητρα Βήνη – Παιδίατρος -Διευθύντρια Μονάδας Μεσογειακής Αναιμίας Νοσοκομείου Νίκαιας - Master στην Δημόσια Υγεία -  Εκλεγμένη  Κοινοτική  σύμβουλος της Α΄ Δημ. Κοινότητας Δήμου Πειραιά  με τον συνδυασμό «ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ Α΄ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ-ΟΧΙ ΛΙΜΑΝΙ ΣΤΗΝ ΠΕΙΡΑΪΚΗ».
4.Χρήστος Βρεττάκος – Δήμαρχος  Κερατσινίου – Δραπετσώνας.
5. Ανθή Γιαννούλου – Δικηγόρος – Αντιπρόεδρος της ΙΝΚΑ ΔΙ.ΚΑ.Π.-Δικαιώματα Καταναλωτών-Πολιτών.
6. Δημήτρης Γκερλές – Στέλεχος Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής   Πολιτικής- Εκλεγμένος Δημοτικός σύμβουλος  στο Δημοτικό Συμβούλιο του  Δήμου Πειραιά με τον συνδυασμό  «ΠΕΙΡΑΙΑΣ  ΓΙΑ  ΟΛΟΥΣ ».  
7. Ευάγγελος  Δαρζέντας – Εμπορικός Αντιπρόσωπος  - Εκλεγμένος Κοινοτικός σύμβουλος της Α΄ Δημ. Κοινότητας Δήμου Πειραιά  με τον συνδυασμό «ΠΕΙΡΑΙΑΣ  ΓΙΑ  ΟΛΟΥΣ ».
8. Μαρία Ζορμπαλά – Ιδιωτική Υπάλληλος - Εκλεγμένη Κοινοτική σύμβουλος της Γ΄ Δημ. Κοινότητας Δήμου Πειραιά  με τον συνδυασμό «ΠΕΙΡΑΙΑΣ  ΓΙΑ  ΟΛΟΥΣ ».
9. Χρήστος Ηλιάδης -  Δικηγόρος – Γενικός Γραμματέας του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά.
10. Γεώργιος Ιωακειμίδης – Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ – Δήμαρχος Νίκαιας- Ι.ΡΕΝΤΗ.
11. Γεώργιος Καλτσάς – Δικηγόρος - Μέλος της διοίκησης  του  Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά.
12. Ιωάννης Καρδαράς  – Δικηγόρος - Μέλος της διοίκησης  του  Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά.
13. Ιωάννης Λαγουδάκης – Δήμαρχος Περάματος.
14. Στυλιανός Λογοθέτης του Ξενοφώντος – Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ – Ομότιμο μέλος ΤΕΕ - Πρώην Δήμαρχος Πειραιά & Νίκαια.
15. Αικατερίνη Μενδώνη  - Συνταξιούχος Τραπεζικός - Μέλος της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Πειραιά.
16. Γεώργιος Μπάλιας – Δικηγόρος - Καθηγητής  Χαροκόπειου Πανεπιστημίου. 
17. Γεώργιος Σαμιώτης  – Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιά στο Δίκαιο της Θάλασσας- Διεθνές θεσμικό πλαίσιο της Ναυτιλίας. (Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών).
18. Ευστάθιος Σκλαβενίτης  – Φυσικός (Καθηγητής ΜΕ) Αιρετός ΠΥΣΔΕ Πειραιά.
19. Ιωάννης Σκούρτης – Γενικός Γραμματέας των περιπτερούχων Πειραιά «Αγία Τριάς».
20. Βασίλειος Τσελέντης – Βιοχημικός με ειδίκευση στην περιβαλλοντική παρακολούθηση των ατμοσφαιρικών και αέριων ρύπων -  Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιά (Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών).
21. Αναστάσιος Τσελεπίδης – Βιολόγος- Ωκεανογράφος - Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιά (Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών).
22. Μάνθος Τριαντάφυλλος - Δικηγόρος - Μέλος της διοίκησης του  Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά.
23. Ιωάννης Χαραλαμπάκης – Φαρμακοποιός – Μέλος του Δ.Σ. του Φαρμακευτικού Συλλόγου Πειραιά - Υπεύθυνος του ΜΕΡΑ 25 για το Περιβάλλον και την  Πράσινη Μετάβαση.
 
Υ.Γ.
Το παρόν θα κοινοποιηθεί και στις Δημόσιες Αρχές προς γνώση τους και για κάθε νόμιμη συνέπεια.
 
Επιστολή του Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη στους Υπουργούς Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κ. Χατζηδάκη και Ναυτιλίας -Νησιωτικής Πολιτικής Γ. Πλακιωτάκη σχετικά με την εκτέλεση των εργασιών επέκτασης του λιμένα κρουαζιέρας στον Πειραιά
 
Στην αναγκαιότητα πραγματοποίησης κοινής συνάντησης, προκειμένου να συζητηθεί το θέμα για το σύνολο των έργων που περιλαμβάνονται στο master plan του ΟΛΠ Α.Ε., αλλά και γενικότερα ζητήματα που αφορούν στην ανάπτυξη της Αττικής και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών, αναφέρεται ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης  σε επιστολή του προς τους υπουργούς Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κ. Χατζηδάκη και Ναυτιλίας -Νησιωτικής Πολιτικής Γ. Πλακιωτάκη. 
 
Κεντρικό θέμα της επιστολής είναι η εκτέλεση των εργασιών επέκτασης του λιμένα κρουαζιέρας στον Πειραιά και η δυνατότητα διερεύνησης της αναστολής των έργων μέχρι την έκδοση από τη Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του ΥΠΕΚΑ της απόφασης έγκρισης της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. 
 
Στην επιστολή ο Γ. Πατούλης αναφέρεται στην αδυναμία γνωμοδότησης του Περιφερειακού Συμβουλίου επί της μελέτης ανανέωσης των Περιβαλλοντικών Όρων που υποβλήθηκε από τον ΟΛΠ Α.Ε., λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού. 
 
Συγκεκριμένα επισημαίνει: «επειδή το έργο ξεκίνησε, εν μέσω πανδημίας με εξαιρετικά αυστηρά μέτρα τα οποία οδήγησαν στην αναβολή της συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, που θα γνωμοδοτούσε επί της μελέτης ανανέωσης των Περιβαλλοντικών Όρων που υποβλήθηκε από τον ΟΛΠ Α.Ε. για το σύνολο των έργων του λιμανιού, παρακαλούμε να μας γνωρίσετε εάν είναι δυνατόν να ανασταλούν οι εργασίες, μέχρι την έκδοση από τη Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του ΥΠΕΚΑ της απόφασης έγκρισης της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την τροποποίηση και ανανέωση της Α.Π. 104050/17-5-2006 ΚΥΑ Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του ΟΛΠ Α.Ε. και τη συνέχιση των εργασιών σύμφωνα με τους επικαιροποιημένους, βάσει των νέων δεδομένων, περιβαλλοντικούς όρους».
 
Νωρίτερα ο Περιφερειάρχης κάνει αναφορά στην τελευταία συνεδρίαση του  Δημοτικού Συμβουλίου Πειραιά που ομόφωνα ενέκρινε ψήφισμα με το οποίο ζητά την αναστολή των εργασιών μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας έγκρισης της ΜΠΕ του έργου και υπογραμμίζει ότι:  
 
«Ως νέα διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής έχουμε τονίσει επανειλημμένα ότι είμαστε υπέρ των επενδύσεων που υλοποιούνται με σεβασμό στις τοπικές ανάγκες και ανησυχίες και κυρίως με σεβασμό στο περιβάλλον».
 
Αναλυτικά η επιστολή του Περιφερειάρχη Αττικής 
 
Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί,
Από τα τέλη Μαρτίου 2020 έχουν ξεκινήσει από τον ΟΛΠ Α.Ε. οι εργασίες επέκτασης του λιμένα κρουαζιέρας στον Πειραιά, γεγονός που έχει ανησυχήσει ιδιαίτερα τους φορείς και τους πολίτες της περιοχής. Μάλιστα το Δημοτικό Συμβούλιο Πειραιά στην τελευταία συνεδρίαση του ομόφωνα ενέκρινε ψήφισμα με το οποίο ζητά την αναστολή των εργασιών μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας έγκρισης της ΜΠΕ του έργου.
 
Ως νέα διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής έχουμε τονίσει επανειλημμένα ότι είμαστε υπέρ των επενδύσεων που υλοποιούνται με σεβασμό στις τοπικές ανάγκες και ανησυχίες και κυρίως με σεβασμό στο περιβάλλον, η προστασία του οποίου σε κάθε περίπτωση αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προϋπόθεση.
 
Στη συγκεκριμένη περίπτωση γνωρίζουμε ότι το έργο διαθέτει όλες τις αναγκαίες αποφάσεις και εγκρίσεις που απαιτούνται για την κατασκευή του, όπως η από 17/10/2018 έγκριση της οριστικής μελέτης από την τότε διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής, η από 30/7/2018 έγκριση τροποποίησης – συμπλήρωσης των περιβαλλοντικών όρων από τη Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του ΥΠΕΚΑ και κυρίως την απόφαση έγκρισης εκτέλεσης του έργου που εκδόθηκε στις 28/3/2019 από το Υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιώτικής Πολιτικής και η οποία σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4150/2013 ( άρθρο 46 παρ. δ΄) επέχει θέση άδειας κατασκευής του έργου.
 
Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 5ea81a239ca4a642037a52d7 στις 28/04/20 14:57 Παρ΄ όλα αυτά επειδή το έργο ξεκίνησε , εν μέσω πανδημίας με εξαιρετικά αυστηρά μέτρα τα οποία οδήγησαν στην αναβολή της συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής , που θα γνωμοδοτούσε επί της μελέτης ανανέωσης των Περιβαλλοντικών Όρων που υποβλήθηκε από τον ΟΛΠ Α.Ε. για το σύνολο των έργων του λιμανιού, παρακαλούμε να μας γνωρίσετε εάν είναι δυνατόν να ανασταλούν οι εργασίες, μέχρι την έκδοση από τη Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του ΥΠΕΚΑ της απόφασης έγκρισης της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την τροποποίηση και ανανέωση της Α.Π. 104050/17-5-2006 ΚΥΑ Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του ΟΛΠ Α.Ε. και τη συνέχιση των εργασιών σύμφωνα με τους επικαιροποιημένους, βάσει των νέων δεδομένων, περιβαλλοντικούς όρους.
 
Τέλος στο πλαίσιο της καλής συνεργασίας μας θεωρώ σημαντική και επιβεβλημένη την πραγματοποίηση μιας συνάντησης , σε χρόνο και τόπο που θα συναποφασίσουμε , προκειμένου να συζητήσουμε για το σύνολο των έργων που
περιλαμβάνονται στο master plan του ΟΛΠ Α.Ε. , αλλά και γενικότερα θέματα για την ανάπτυξη της Αττικής και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών.
 
Απάντηση ΥΝΑΝΠ Γιάννη Πλακιωτάκη στην επιστολή του Γ. Πατούλη για τα έργα επέκτασης προβλήτα κρουαζιέρας στο λιμάνι του Πειραιά
 
Επιστολή – απάντηση προς τον Περιφερειάρχη Αττικής κ. Γιώργο Πατούλη έστειλε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, για την εκτέλεση εργασιών επέκτασης προβλήτα κρουαζιέρας στο λιμάνι του Πειραιά.
 
Όπως επισήμανε στην επιστολή του ο κ. Πλακιωτάκης, «το συγκεκριμένο έργο πραγματοποιείται έχοντας όλες τις αναγκαίες αποφάσεις και εγκρίσεις που απαιτούνται» σημειώνοντας ότι και ο ίδιος ο κ. Πατούλης, αναγνωρίζει, καθώς συμπεριέλαβε στην επιστολή του (28/4/2020), τις σχετικές αποφάσεις.
 
Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής πρόσθεσε ότι είναι διαθέσιμος προκειμένου να οριστεί συνάντηση κατά την οποία θα συζητηθούν όλα τα θέματα που αφορούν στην ανάπτυξη της Αττικής και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της.  
 
Ανακοίνωση της Τομεακής Επιτροπής Πειραιά του ΚΚΕ
 
alt
Το μονοπώλιο της COSCO, με τη στήριξη της κυβέρνησης της ΝΔ και με όπλο τις συμφωνίες της προηγούμενης κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, εν μέσω της πανδημίας του κορονοϊού στη χώρα μας και σε όλη την υφήλιο, βρήκε την ευκαιρία να υλοποιήσει τη μη αναστρέψιμη περιβαλλοντική καταστροφή στην Πειραϊκή.  Πρόκειται για την πρώτη από τις δύο φάσεις του φαραωνικού έργου επέκτασης του προβλήτα της κρουαζιέρας στην περιοχή που εκτείνεται από την πύλη Ε11 (Λιοντάρι) έως τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, προκειμένου να δημιουργηθούν δύο νέες θέσεις πρόσδεσης για κρουαζιερόπλοια-μεγαθήρια και να αυξήσει την κερδοφορία της, καταστρέφοντας περιβαλλοντικά και πολιτιστικά ολόκληρη την περιοχή. Το ακόμα πιο προκλητικό στοιχείο είναι ότι πρόκειται για ένα έργο το οποίο ξεκινά χωρίς να έχει συζητηθεί και εγκριθεί η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) στο Περιφερειακό Συμβούλιο!
 
Το κινέζικο μονοπώλιο, ενώ γνωρίζει τις λαϊκές αντιδράσεις που υπάρχουν στην περιοχή, τις καταγγελίες που έχουν διατυπωθεί και στη βουλή, αξιοποιεί τον περιορισμό λόγω καραντίνας «σαν τον λύκο που στην αναμπουμπούλα χαίρεται» και με εκσκαφείς που δουλεύουν εντατικά, καταστρέφει  το βυθό στην Πειραϊκή, με παρεμβάσεις βυθοκόρησης.
 
Δικαιολογημένα ο κόσμος της Πειραϊκής αγανακτεί και ανησυχεί για αυτήν την εξέλιξη! Όταν την ίδια ώρα στενάζει από την βάρβαρη αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης της ΝΔ, που με αφορμή την πανδημία τσακίζει τα όποια εργασιακά και κοινωνικά δικαιώματα είχαν μείνει όρθια, έρχεται και η τεράστιων διαστάσεων προβλήτα να καταστρέψει κάθε αισθητική αλλά και τον περιβάλλοντα χώρο στον οποίο κατοικεί, να περιορίσει την πρόσβαση προς τη θάλασσα.  Καθένας κατανοεί ότι αυτή η εξέλιξη είναι σε βάρος την ποιότητας ζωής και της υγείας του λαού, από τα τεραστίων διαστάσεων κρουαζιερόπλοια και τα φουγάρα τους που θα σταθμεύουν στην νέα προβλήτα.  
 
Οι ευθύνες των κυβερνήσεων ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-ΣΥΡΙΖΑ, της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Πειραιά τα τελευταία 8 χρόνια είναι τεράστιες και πρέπει να λογοδοτήσουν στο λαό της Πειραϊκής!
 
Το 2013 η κυβέρνηση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ ενέκρινε την περιβαλλοντική μελέτη του ΟΛΠ ΑΕ (Α.Π. 170400/11.9.2013), η οποία δεν προχώρησε γιατί το 2016 παραχωρήθηκε στην COSCO. Στη συνέχεια, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ το 2018 εγκρίνει την εκτέλεση του έργου (Α.Π.11021/30.7.2018) στο κινέζικο μονοπώλιο. Συνεπώς, η σημερινή κυβέρνηση, έχοντας την πολύτιμη παρακαταθήκη της προηγούμενης  του ΣΥΡΙΖΑ, έρχεται να δώσει νέα προνόμια στην COSCO, στηρίζοντας και χρηματοδοτώντας με χρήματα του ελληνικού λαού τα μεγαλεπήβολα σχέδιά της. Οι διοικήσεις στην Περιφέρεια Αττικής, τόσο η προηγούμενη του ΣΥΡΙΖΑ, που ενέκρινε τη χρηματοδότηση του έργου με 114 εκ. ευρώ, όσο και η σημερινή της ΝΔ, στηρίζουν με λόγια και πράξεις το περιβαλλοντικό έγκλημα στην Πειραϊκή.
Η Δημοτική Αρχή Πειραιά είναι μπροστάρης στην υπεράσπιση του έργου όσο και συνολικά στο επενδυτικό σχέδιο της COSCO στο λιμάνι του Πειραιά, αρκεί βέβαια, όπως αναφέρει, «να γίνει το έργο με κάποιες βελτιώσεις». 
 
Μάλιστα, στην πρόσφατη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πειραιά στις 15/4μέσω τηλεδιάσκεψης, ο Δήμαρχος ενημέρωσε το σώμα για μια υποτιθέμενη περιβαλλοντική άδεια του 2018 από το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Ήταν ακριβώς η έγκριση εκτέλεσης του έργου επί ΣΥΡΙΖΑ, όπου τελείως αυθαίρετα και με περιβαλλοντικές εκπτώσεις, εκτιμούσε ότι «οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις που απορρέουν από την ευπάθεια αυτή εκτιμώνται ως ιδιαίτερα περιορισμένες».
 
Στο Δημοτικό Συμβούλιο στις 15/4 υπήρξε επίσης κοινό ψήφισμα που η «Λαϊκή Συσπείρωση» δέχτηκε, προκειμένου να κερδηθεί χρόνος και να πιεστεί το κινεζικό μονοπώλιο, ώστε να μη συνεχιστούν τα έργα στην Πειραϊκή, με την υποσημείωση ότι και η στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων(ΣΜΠΕ) να είχε εγκριθεί, διαφωνούμε εξ’ ολοκλήρου με το έργο καταστροφής της περιοχής.
 
Τα παραπάνω αναδεικνύουν ότι το μονοπώλιο της COSCO ενεργεί με τις πλάτες της κυβέρνησης ΝΔ. Ταυτόχρονα, αναδεικνύεται η υποκρισία και κοροϊδία του ΣΥΡΙΖΑ, που αυτή την περίοδο, σε επίπεδο τοπικής διοίκησης, «περιφέρει» έκθεση με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της προέκτασης του λιμένα κρουαζιέρας, αν και ως κυβέρνηση το 2016, έφερε και ψήφισε στη βουλή τη σύμβαση παραχώρησης του ΟΛΠ και όλων των έργων που τη συνοδεύουν, την οποία υπερψήφισαν και τα άλλα κόμματα - πλην του ΚΚΕ. Επίσης, έδωσε ως κυβέρνηση την άδεια εκτέλεσης του έργου το 2018, χωρίς να υπάρχει  έγκριση της ΣΜΠΕ και της αλλαγής χρήσης γης, χωρίς να περάσει από τα συμβούλια της αυτοδιοίκησης (Δήμο και Περιφέρεια). Συνεπώς, είναι συνεργοί στο έγκλημα που διαπράττεται!
 
Την ίδια στιγμή που η COSCO συνεχώς κερδοφορεί με τις πλάτες και τον ιδρώτα των εργατών, οι λιμενεργάτες αλλά και οι αυτοαπασχολούμενοι του Πειραιά βιώνουν μια διαφορετική κατάσταση!
 
Το μονοπώλιο της COSCO εκμεταλλεύεται τους εργαζόμενους σε αυτήν, καθώς πολλοί δουλεύουν χωρίς Συλλογικές Συμβάσεις, χωρίς μέτρα υγιεινής και ασφάλειας, με εντατικοποίηση της εργασίας, όταν την ίδια στιγμή η ΟΛΠ Α.Ε. δεν προλαβαίνει κάθε χρόνο να ανακοινώνει απανωτές αυξήσεις κερδών! Αντικειμενικά, ένα τμήμα αυτοαπασχολούμενων και μικροεπαγγελματιών στον κλάδο των μεταφορών, της ναυτιλίας, της εστίασης κ.λπ., θα βρεθεί σε πιο δυσχερή θέση στο μέλλον.
 
Αυτή λοιπόν είναι η «ανάπτυξη» τους! Αυτή που από την μία εκμεταλλεύεται τον εργαζόμενο μέσα στο χώρο εργασίας, χωρίς Συλλογικές Συμβάσεις, χωρίς μέτρα υγιεινής και ασφάλειας, για ένα ξεροκόμματο και, από την άλλη, του φέρνει έξω από το σπίτι του μια τεράστια προβλήτα, καταστρέφοντας το οικιστικό περιβάλλον, υποβαθμίζοντας την ποιότητα ζωής του και την υγεία του. 
Η κυβέρνηση, από τη μία, δίνει μπροστά στην πανδημία ένα ξεροκόμματο στους εργαζόμενους και τους αυτοαπασχολούμενους, ενώ, από την άλλη, παρέχει ευνοϊκές χρηματοδοτήσεις, επιδοτήσεις και άλλα «δωράκια» για τα μονοπώλια, προκειμένου τα σπασμένα της επερχόμενης καπιταλιστικής κρίσης να τα πληρώσει πάλι ο λαός.
 
Έτσι λειτουργεί και το μονοπώλιο της COSCO: αν και βρισκόμαστε στην καρδιά της πανδημίας, αξιοποιεί όλα τα εργαλεία της κυβέρνησης για νέα χτυπήματα σε βάρος των λιμενεργατών και των υπόλοιπων μισθωτών, προετοιμάζοντας το έδαφος ώστε να επικρατήσει σε όλο το λιμάνι εργασιακή ζούγκλα. Θέλουν να δημιουργήσουν εργασιακό γκέτο που να συνεχίζει να διασφαλίζει υψηλή κερδοφορία στο κινέζικο μονοπώλιο, μπροστά μάλιστα και στην επερχόμενη καπιταλιστική κρίση.
 
Μην ανέχεσαι άλλο αυτή την κατάσταση!
 
Κάθε σχεδιασμός των μονοπωλίων και του κράτους, έχει σε πρώτο πλάνο την κερδοφορία που θα αποδώσει η κάθε επένδυση. Επειδή λοιπόν η κερδοφορία είναι το βασικό κριτήριο -και μάλιστα σε αντιπαράθεση με τα ανταγωνιστικά σχέδια άλλων επιχειρηματικών ομίλων-είναι αδύνατο αυτή η «ανάπτυξη» να ανταποκριθεί σε ένα ολοκληρωμένο σχεδιασμό, που θα υπολογίζει και θα ιεραρχεί τις σύγχρονες λαϊκές ανάγκες. Έτσι, σήμερα τα σχέδια για την λεγόμενη ανάπτυξη στο λιμάνι και την κρουαζιέρα, από τη μια στοχεύουν τα κέρδη της COSCOκαι από την άλλη δημιουργούν σοβαρές επιπτώσεις στα εργατικά και λαϊκά στρώματα που κατοικούν στις περιοχές γύρω από το λιμάνι.
 
Το ΚΚΕ τοποθετείται αρνητικά σε αυτούς τους σχεδιασμούς της COSCO, της κυβέρνησης, της περιφέρειας και της δημοτικής αρχής Πειραιά. Κριτήριο του ΚΚΕ είναι η δυνατότητα να καλυφθούν οι σύγχρονες εργατικές λαϊκές ανάγκες. Θέση μας είναι ότι το λιμάνι του Πειραιά, όπως συνολικά τα λιμάνια και οι υποδομές της χώρας, μπορούν να γίνουν μοχλός πραγματικής ανάπτυξης και ευημερίας για τους εργάτες και τις λαϊκές οικογένειες μόνο όταν περάσουν στα χέρια του λαού και γίνουν κοινωνική περιουσία. Μόνο όταν η εργατική τάξη πάρει την εξουσία στα χέρια της και θέσει όλες τις παραγωγικές δυνάμεις με κεντρικό σχεδιασμό στην υπηρεσία της ικανοποίησης των κοινωνικών αναγκών.
 
Το ΚΚΕ καλεί τους εργαζόμενους και τους αυτοαπασχολούμενους, τους συνταξιούχους, τους νέους και τις νέες, να παλέψουν ενάντια στους επιχειρηματικούς σχεδιασμούς στο λιμάνι. Πάλη που να συναντιέται με το συνολικότερο αγώνα απέναντι σε μια πολιτική που τσακίζει τα εργατικά-λαϊκά στρώματα, με στόχο ένα δρόμο ανάπτυξης που δεν θέτει στο επίκεντρο το κέρδος, αλλά τις σύγχρονες λαϊκές ανάγκες.
 
Καταγγελία της Τομεακής Επιτροπής Πειραιά του ΚΚΕ
 
Η Τομεακή Επιτροπή Πειραιά του ΚΚΕ καταγγέλλει το γεγονός ότι η ανακοίνωση που εστάλη προς δημοσίευση την Παρασκευή 24/04 σε όλα τα τοπικά μέσα του Πειραιά και αφορούσε τις εξελίξεις για τα έργα επέκτασης του λιμανιού στην Πειραϊκή αποσιωπήθηκε, ενώ, την ίδια στιγμή, αρνητική σύμπτωση αποτελεί το γεγονός ότι μέσα σε λίγες ώρες εξαφανίστηκαν τα πανό που είχαν αναρτηθεί στην Πειραϊκή από το Κόμμα μας και κατήγγειλαν το περιβαλλοντικό έγκλημα που συντελείται στην περιοχή.
 
Το ΚΚΕ τοποθετήθηκε εξ’ αρχής αρνητικά στους σχεδιασμούς της COSCO, που δρα με τις πλάτες της τωρινής κυβέρνησης της ΝΔ αλλά και της προηγούμενης του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και τη συναίνεση της Περιφέρειας Αττικής και της Δημοτικής Αρχής Πειραιά, παρά τις «κορώνες» για βελτίωση κάποιων όρων ώστε να εγκριθεί η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, που ακόμη δεν έχει συζητηθεί στο Περιφερειακό Συμβούλιο.  Γι’ αυτό η φωνή του ΚΚΕ και το κάλεσμα προς τους εργαζόμενους να παλέψουν ενάντια στους επιχειρηματικούς σχεδιασμούς στο λιμάνι, ενοχλεί συγκεκριμένες παρατάξεις και κόμματα, που έχουν την ευθύνη για το έργο της επέκτασης του προβλήτα.
 
Από την πρώτη στιγμή το ΚΚΕ έχει καταγγείλει ότι με το έργο αυτό καταστρέφεται περιβαλλοντικά και αισθητικά η περιοχή, υποβαθμίζεται η ποιότητα ζωής και η υγεία των κατοίκων, όπως επίσης έχει αναδείξει ότι η COSCO εντείνει την εκμετάλλευση των εργαζομένων σ’ αυτήν, καθώς πολλοί δουλεύουν χωρίς Συλλογικές Συμβάσεις, χωρίς μέτρα υγιεινής και ασφάλειας, με εντατικοποίηση της εργασίας, την ίδια στιγμή που το κινέζικο μονοπώλιο έχει μπουχτίσει στα κέρδη. Αυτή είναι η «ανάπτυξή» τους! 
 
Θέση μας είναι ότι το λιμάνι του Πειραιά, όπως συνολικά τα λιμάνια και οι υποδομές της χώρας, μπορούν να γίνουν μοχλός πραγματικής ανάπτυξης και ευημερίας για τους εργάτες και τις λαϊκές οικογένειες μόνο όταν περάσουν στα χέρια του λαού και γίνουν κοινωνική περιουσία. Οι προσπάθειες να αποσιωπηθούν οι θέσεις και το κάλεσμα του ΚΚΕ δεν θα περάσουν!
 
 
«Πειραιάς για όλους»: Όχι στην συνέχιση των έργων επέκτασης του Νοτίου προβλήτα
alt
Δήλωση Νίκου Μπελαβίλα για το έργο του ΟΛΠ  
 
Η πειραϊκή κοινωνία μας είναι ενωμένη σε ένα αίτημα: Να ανασταλεί η εκτέλεση του έργου του Νότιου Προβλήτα τώρα!
 
Το πρόσφατο έγγραφο του Συνηγόρου του Πολίτη προς όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, κυβερνητικούς και αυτοδιοικητικούς, ξεκαθαρίζει σε κάθε επιφυλακτικό, ότι η έναρξη των έργων της επέκτασης του Νότιου Προβλήτα «…είναι τουλάχιστον, αμφίβολης νομιμότητας». Καταρρίπτει όλες τις ερμηνείες και τις παρασκηνιακά δημοσιευμένες εξηγήσεις του ΟΛΠ, αμφισβητώντας ταυτόχρονα ευθέως τη συνολική νομιμότητα του έργου λόγω της ανυπαρξίας εγκεκριμένης ΣΜΠΕ. Η παρέμβαση αυτή της συνταγματικά κατοχυρωμένης Αρχής, που απαντά στην επείγουσα αναφορά έξι δημοτών του Πειραιά, σημαντική, τεκμηριωμένη και θεσμικά έγκυρη αλλάζει τα δεδομένα.
 
Η αυτοδιοίκηση έχει πάρει θέση ξεκάθαρη. Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο Πειραιά και το Κοινοτικό Συμβούλιο της Α’ Δημοτικής Κοινότητας με τα ψηφίσματα τους, η Περιφέρεια Αττικής με την πρόσφατη επιστολή του περιφερειάρχη για αναστολή του έργου. Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις έχουν τοποθετηθεί, μεγάλο τμήμα του τύπου και των ΜΜΕ, με συνεχείς δημοσιεύσεις τους. Η ιστορική πειραϊκή εφημερίδα «Κοινωνική» αλλά και τα εθνικής εμβέλειας μέσα όλου του φάσματος, από την «Εφημερίδα των Συντακτών» ως την «Εστία» θέτουν έντονα το θέμα. Η επιστολή προς τον πρωθυπουργό του βετεράνου της ελληνικής κρουαζιέρας Ανδρέα Ποταμιάνου εκφράζει τη βαθιά ανησυχία μεγάλου τμήματος του ναυτιλιακού και επιχειρηματικού κόσμου του Πειραιά.
 
Εδώ ας ξεκαθαρίσουμε κάτι: Το πρόβλημα του Νότιου Προβλήτα δεν είναι πρόβλημα περιορισμού της θέας σε εκατό μπαλκόνια της Πειραϊκής. Ούτε είναι ένα τοπικής πολιτικής και κοινωνικής εμβέλειας ζήτημα που αφορά «την Πειραϊκή». Όσοι το εξέλαβαν ή το διαχειρίστηκαν έτσι έκαναν λάθος. Είναι πρόβλημα των εμπόρων του Πειραιά, καθώς ο ΟΛΠ επιχείρησε να νομιμοποιήσει εκεί και ένα γιγαντιαίο Mall το οποίο ευτυχώς αποτρέψαμε. Πλήττει το επιχειρηματικό κέντρο της πόλης και όλους τους κατοίκους, καθώς η κυκλοφοριακή ασφυξία μάς δυσκολεύει όλους, από το Παλατάκι ως το Φάληρο. Φέρνει αέριους ρύπους παντού, καθώς η μόλυνση από τους καπνούς των οχημάτων, των πλοίων -κρουαζιέρας και ακτοπλοΐας- πλήττει την Κόνωνος, τον Άγιο Διονύση και τον Άγιο Δημήτρη. Κάνει αυτή τη στιγμή ζημιά στην αλιεία της Αττικής αλλά και στις ακτές της Αίγινας, της Σαλαμίνας καθώς εκεί, καταμεσής στον Σαρωνικό, απορρίπτεται η λάσπη του βυθού του έργου.
 
Όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις έδωσαν πράσινο φως, με τη συναίνεση μεγάλου μέρους της τοπικής κοινωνίας για να προχωρήσουν αναπτυξιακά έργα του ΟΛΠ, υπό μία αυστηρή προϋπόθεση, η οποία επαναλαμβάνεται ρητά στις αποφάσεις των υπουργών του ΠΑΣΟΚ, της ΝΔ, του ΣΥΡΙΖΑ από το 2006 ως το 2019. Ναι στο έργο αν και αφού προηγηθούν οι περιβαλλοντικές μελέτες που θα δείξουν αν υπάρχει σοβαρό περιβαλλοντικό πρόβλημα ή όχι. Αυτές είναι διαχρονικά όλες οι κυβερνητικές αποφάσεις που σήμερα καταπατώνται από τον ΟΛΠ. Αυτό λέει ρητά και το Συμβούλιο της Επικρατείας για την προϋπόθεση ύπαρξης ΣΜΠΕ σε ανάλογα έργα, όπως χθες τεκμηριώθηκε από το έγγραφο του Συνηγόρου του Πολίτη.
 
Οι περιβαλλοντικές μελέτες καθυστέρησαν εντέχνως να κατατεθούν 13 ολόκληρα χρόνια! Χάρη στην πίεση όλων μας ήλθαν επιτέλους στο φως της δημοσιότητας, οι μισές από αυτές, μόλις τον Νοέμβριο του 2019. Ενώ αναμενόταν η έγκριση ή μη, η επιβολή μέτρων ελάφρυνσης ή όχι, ο περιορισμός των μεγεθών ή όχι, ενώ αναμενόταν η κατάθεση της ΣΜΠΕ, ο ΟΛΠ άρχισε το έργο χωρίς τις παραπάνω άδειες.
 
Η κοινωνία του Πειραιά μπορεί να έχει διαφορετικές εκτιμήσεις. Κάποιοι θεωρούν την κρουαζιέρα ευλογία, άλλοι κατάρα. Δεν ανήκουμε ούτε στους μεν, ούτε στους δε. Συμφωνούμε όμως σε κάτι μείζον: Θα τηρηθεί η νομιμότητα χωρίς συζήτηση. Όπου αποδεικνύεται ότι υπάρχει τεκμηριωμένα περιβαλλοντικό πρόβλημα, αγωνιζόμαστε για να εκλείψει. Σε αυτό είμαστε ενωμένοι οι πάντες. Για αυτό ο υπουργός ναυτιλίας οφείλει να διακόψει το έργο αμέσως. Έχει την πλήρη επιστημονική/θεσμική/νομική τεκμηρίωση για τους λόγους που πρέπει να το κάνει και καμία πλέον δικαιολογία.
 
Ξεκίνησε η Ανεξέλεγκτη Απόρριψη Χιλιάδων Τόνων Τοξικού Ιζήματος στα Αλιευτικά Πεδία και Οικοσυστήματα του Σαρωνικού
 
Θοδωρής Τσιμπίδης 
Διευθυντής Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας «Αρχιπέλαγος»
 
Ιδιαίτερη ανησυχία για δραματικές επιπτώσεις στη δημόσια υγεία και το περιβάλλον, προκαλεί η διαδικασία απόρριψης χιλιάδων τόνων τοξικού ιζήματος από τον πυθμένα του λιμανιού του Πειραιά σε θαλάσσια περιοχή του Σαρωνικού. Το ίζημα αυτό χαρακτηρίζεται ως επικίνδυνο υλικό, καθώς περιέχει υψηλές συγκεντρώσεις από πολυάριθμες τοξικές ουσίες. Για παράδειγμα λίγες εκατοντάδες μέτρα από την περιοχή των βυθοκορήσεων, το αποδεδειγμένα καρκινογόνο βενζο(a)πυρένιο (BaP) έχει καταγραφεί σε ιδιαίτερα υψηλές συγκεντρώσεις - 15620% περισσότερο από τις τιμές που καταγράφονται στην ανοικτή θάλασσα. Αξιοσημείωτο είναι ότι παρόλο που η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου ακόμα δεν έχει εγκριθεί, οι εργασίες για την επέκταση της νότιας πλευράς του λιμανιού ξεκίνησαν στις αρχές Απριλίου και εν μέσω περιορισμών λόγω Covid-19!
 
Όπως καταγράφεται από συνεργάτες του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Προστασίας «Αρχιπέλαγος», έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία βυθοκόρησης και απόρριψης του θαλάσσιου ιζήματος, ενώ σύμφωνα με την ΜΠΕ που έχει υποβληθεί προς τις αρμόδιες αρχές, ο ανάδοχος του έργου προγραμματίζει να αντλήσει από το λιμάνι του Πειραιά και να απορρίψει στον Σαρωνικό τουλάχιστον 620.600 m3 βυθοκορημάτων! Το σημείο όπου απορρίπτεται αυτό το τοξικό υλικό τις τελευταίες εβδομάδες δεν είναι γνωστό, καθώς σύμφωνα με καταγγελίες τοπικών φορέων πολιτών οι φορτηγίδες και τα ρυμουλκά που το μεταφέρουν, κινούνται παράτυπα στον Σαρωνικό, έχοντας κλειστό το σύστημα παρακολούθησης AIS (Automatic Identification System), το οποίο είναι υποχρεωτικό να εκπέμπεται από όλα τα πλοία.
 
Πολλά είναι αυτά που λέγονται αναφορικά με το συνολικό αποτύπωμα και τον τρόπο υλοποίησης του συγκεκριμένου έργου για την επέκταση του λιμανιού του Πειραιά, αλλά αυτό είναι μία συζήτηση στην οποία συμμετέχουν πολυάριθμοι φορείς της κοινωνίας των πολιτών και οι αρχές του Πειραιά. Το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας «Αρχιπέλαγος» οφείλει να επισημάνει ότι η ανεξέλεγκτη απόρριψη χιλιάδων τόνων τοξικού ιζήματος στα αλιευτικά πεδία του Σαρωνικού, η οποία έχει ήδη ξεκινήσει, θέτει αναίτια σε δραματικό κίνδυνο τα οικοσυστήματα και τη δημόσια υγεία.
 
Η τεχνογνωσία και η τεχνολογία για την εναλλακτική λύση διαχείρισης αυτού του επικίνδυνου υλικού, μέσω επεξεργασίας ή αδρανοποίησης, προφανώς και υπάρχει, αλλά σίγουρα έχει πολύ μεγαλύτερο κόστος. Ποιος όμως μπορεί να κοστολογήσει τη δημόσια υγεία και την υγεία των θαλασσών μας; 
 
Είναι πραγματικά παράδοξο αυτό να συμβαίνει στον Σαρωνικό – σε ένα σημαντικό αλιευτικό πεδίο από το οποίο τροφοδοτείται καθημερινά η κεντρική ιχθυόσκαλα, καθώς και τα νησιά του Σαρωνικού. Σε αυτό το αλιευτικό πεδίο ψαρεύουν καθημερινά εκατοντάδες σκάφη παράκτιας αλιείας (με δίχτυα και παραγάδια), δεκάδες σκάφη μέσης αλιείας (μηχανότρατες, γρι-γρι), καθώς και πολλές εκατοντάδες ερασιτέχνες ψαράδες.
 
Αξιοσημείωτα είναι τα ιδιαίτερα ανησυχητικά στοιχεία που προκύπτουν από τεχνική έκθεση του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσιών Ερευνών, η οποία έγινε για λογαριασμό του Οργανισμού Λιμένος Πειραιά, πριν και ανεξάρτητα από το συγκεκριμένο έργο, καθιστώντας την συγκεκριμένη έκθεση ακόμα πιο αξιόπιστη. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της εν λόγω έρευνας, το θαλάσσιο ίζημα λίγες εκατοντάδες μέτρα από την περιοχή των βυθοκορήσεων, χαρακτηρίζεται να έχει εξαιρετικά υψηλές τιμές βαθμού καρκινογενούς τοξικότητας, ενώ χαρακτηρίζεται ως: 
 
- υψηλά ρυπασμένο, ως προς την περιεκτικότητα σε βαρέα μέταλλα, και 
 
- εξαιρετικά ρυπασμένο, ως προς την περιεκτικότητα σε πολυκυκλικούς αρωματικούς υδρογονάνθρακες (PAH). Ενδεικτικό του επικίνδυνου φορτίου του συγκεκριμένου θαλάσσιου ιζήματος είναι ότι καταγράφηκαν εξαιρετικά υψηλές συγκεντρώσεις του αποδεδειγμένα καρκινογόνου βενζο(a)πυρενίου (BaP) και συγκεκριμένα 289% περισσότερο από τις τιμές που καταγράφονται σε εξαιρετικά ρυπασμένα συστήματα όπως είναι ο Κόλπος της Ελευσίνας, αλλά και 15620% μεγαλύτερες συγκεντρώσεις από τις τιμές που καταγράφονται στην ανοικτή θάλασσα.
 
Αυτό που πρέπει να επισημανθεί είναι ότι η άντληση και επαναιώρηση των βυθοκορημάτων από το λιμάνι του Πειραιά είναι αναπόφευκτο ότι θα επανακαταστήσει χημικά αντιδραστικές και βιοδιαθέσιμες, άρα και επικίνδυνες, όλες τις τοξικές ουσίες που περιέχονται σε αυτά, οι οποίες θα εισχωρήσουν στην τροφική αλυσίδα σε ένα αλιευτικό πεδίο που παράγει καθημερινά τροφή για την Αττική και όχι μόνο. Συνεπώς, εάν συνεχιστεί αυτή η απαράδεκτη διαδικασία απόρριψης, είτε θα πρέπει να απαγορευθεί άμεσα και μακροχρόνια η αλιεία και να χαρακτηριστεί επίσημα ο Σαρωνικός ως περιοχή εναπόθεσης επικινδύνων υλικών, ή θα πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα έτσι ώστε να σταματήσει αυτό το περιβαλλοντικό έγκλημα.
 
Τι μας διδάσκει η Διεθνής Εμπειρία ; 
 
Η διεθνής εμπειρία έχει δυστυχώς αναδείξει πολλαπλά αντίστοιχα έργα όπου οι ανεπαρκείς ή υποτιμημένες αξιολογήσεις των περιβαλλοντικών επιπτώσεων είχαν σαν αποτέλεσμα την πρόκληση δραματικής οικολογικής αλλά και οικονομικής καταστροφής. Αξιοσημείωτη είναι η περίπτωση του σχεδίου ανάπτυξης του λιμανιού Gladstone και της περιοχής Curtis Island στο Queensland της Αυστραλίας το οποίο είναι παρακείμενο στον παράκτιο τομέα του θαλάσσιου πάρκου του Μεγάλου Κοραλλιογενούς Φράγματος (Great Barrier Reef).
 
Λίγες μόνο εβδομάδες μετά την έναρξη της βυθοκόρησης του λιμανιού του Gladstone το 2011 και των πρώτων απορρίψεων σε παρακείμενη θαλάσσια περιοχή, παρατηρήθηκε τεράστια μαζική θνησιμότητα στα ψάρια, ενώ η θνησιμότητα σε θαλάσσια θηλαστικά και χελώνες διπλασιάστηκε σε διάστημα 9 μηνών. Οι επιπτώσεις επηρέασαν την ευρύτερη θαλάσσια περιοχή, ενώ η αλιεία κατέρρευσε λόγω ασθενειών που προκλήθηκαν στα κύρια εμπορικά είδη ψαριών ως αποτέλεσμα της αυξημένης θολερότητας αλλά και των τοξικών ουσιών που εισήλθαν στην τροφική αλυσίδα. Αξιοσημείωτο είναι ότι οι αλιείς της περιοχής ποτέ δεν αποζημιώθηκαν για την κατάρρευση του αλιευτικού τους πεδίου.
 
Το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας Αρχιπέλαγος κρούει τον κώδωνα του κίνδυνου τόσο προς τις αρχές και τους φορείς της κοινωνίας των πολιτών, έναντι σε αυτό το περιβαλλοντικό έγκλημα που έχει ήδη ξεκινήσει στην περιοχή του Σαρωνικού. Αυτονόητο είναι ότι κανένα έργο δεν μπορεί να θεωρείται αναπτυξιακό, όταν προξενεί μη-αναστρέψιμη καταστροφή στο περιβάλλον και τη δημόσια υγεία.
 
 
 
 
 

Νεότερες ειδήσεις:
Πρόσφατες ειδήσεις:

Πρόσωπα

 

«Kυβέρνηση που νοιάζεται
 για τον εαυτό της και πολύ
λιγότερο για τους ανθρώπους»
 
Ομολογία Βορίδη…

Ο Λεωνίδας Πελεκανάκης
έχασε την μάχη με τον κορονοϊό

«Πότε θα στελεχωθεί το
Κέντρο Υγείας Κερατσινίου»
 

Γεγονότα

«Μια φορά και έναν καιρό
στον Πειραιά» 

«Μία φορά και έναν καιρό
στον Πειραιά»: 
Δεύτερος κύκλος εκπομπών

«μπλε λουλούδι – αναμνήσεις
από το 2048»

"ΖΩΕΣ ΜΕΣΙΣΤΙΕΣ" 
της Ελένης Νίκα  

«ΤΑΤΛΙΝ: ΜΝΗΜΕΙΟ
ΣΤΗΝ ΙΙΙη ΔΙΕΘΝΗ»
 

Πρωτοσέλιδα

Πολιτική

17 Ιανουαρίου 2021, 23.57
Ο Αυγενάκης ήξερε από Νοέμβριο, αλλά... χθες διέγραψε τον αντιπρόεδρο;
Ο υφυπουργός Αθλητισμού Λευτέρης...
17 Ιανουαρίου 2021, 23.42
«Πότε θα στελεχωθεί το Κέντρο Υγείας Κερατσινίου»
Ερώτηση της Φ.Μπακαδήμα προς τον...
16 Ιανουαρίου 2021, 22.01
Τρ. Αλεξιάδης: Ρουσφέτια και στα εμβόλια ;
Να δώσει απαντήσεις η κυβέρνηση για το...

Ναυτιλία

16 Ιανουαρίου 2021, 21.47
Πιστοποίηση του «Οργανισμού Λιμένος Ελευσίνας»
Πιστοποίηση ISO/IEC 27001:2013 του «Οργανισμού...
14 Ιανουαρίου 2021, 00.00
CelestyalCruises: Η πρώτη κρουαζιέρα του 2021 θα πραγματοποιηθεί στις 24 Απριλίου
Η CelestyalCruises ανακοινώνει νέα ημερομηνία...
12 Ιανουαρίου 2021, 22.27
Διαρροή πλοίων από το Εθνικό Νηολόγιο
Πρωτοβουλίες του Υπουργείου...

Πειραιάς

17 Ιανουαρίου 2021, 23.34
 «Για τον απόντα Φάνη και κάθε Φάνη»
Η είδηση: Άστεγος βρέθηκε το πρωί...
17 Ιανουαρίου 2021, 23.23
ΣΥΡΙΖΑ Πειραιά: Στηρίζουμε τα καταστήματα της πόλης μας
«Γιατί αυτό που έχουμε, είναι ο ένας τον...
16 Ιανουαρίου 2021, 21.55
«Φασισμός και Λογοτεχνία»
Σε άλλη μια διαδικτυακή βραδιά μάς...