Τρίτη, 21 Σεπτεμβρίου, 2021

Larger Font Smaller Font PDFΕκτύπωσηE-mail

Παρασκευή, 05 Απριλίου 2019 22:00

«Αμφίβολες διαδικασίες πρόσληψης»

damanaki ixthok1
Ερώτηση με την οποία ζητά διευκρινήσεις για την πρόσληψη 302 ατόμων στην ΕΥΠ, κατέθεσε ο Βουλευτής της ΝΔ Α’ Πειραιώς και Νήσων και αναπληρωτής Τομεάρχης Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Κώστας Κατσαφάδος.
 
Όπως αναφέρει στην Ερώτησή του, πρόκειται για διαδικασία απευθείας πρόσληψης και όχι για διαγωνισμό, καθώς δεν υπάρχει ούτε μια περίπτωση γραπτής ή προφορικής εξέτασης – απόδειξης των ικανοτήτων και ανταπόκρισης των αυριανών κρατικών υπαλλήλων για την επάρκεια των δηλουμένων προσόντων (κρίση-εγρήγορση –γνώση γλώσσας και της επιστημονικής επάρκειας.
 
Επιπλέον, στις κατηγορίες ΠΕ & ΤΕ ζητείται ως απαραίτητη προϋπόθεση, η ύπαρξη Μεταπτυχιακού ή Διδακτορικού τίτλου σπουδών, προϋπόθεση που δεν αναφέρεται ως απαραίτητο προσόν διορισμού στις κατηγορίες αυτές, ούτε στο προεδρικό διάταγμα που αφορά τις προσλήψεις στην υπηρεσία, ούτε στον δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα. Μάλιστα, τα μεταπτυχιακά που ζητούνται, είναι συγκεκριμένων γνωστικών πεδίων, που παραπέμπουν σε συγκεκριμένες σχολές και τμήματα ακόμα και σε συγκεκριμένους καθηγητές. Δημιουργεί δε τεράστιες αμφιβολίες το γεγονός ότι αποκλείονται από τη διαδικασία επιλογής οι κάτοχοι δύο και τριών πτυχίων (π.χ Πολιτικών Επιστημών +Νομική+ Οικονομικά) με σύνολο σπουδών 12 έτη, γιατί δεν έχουν μεταπτυχιακό,(διάρκειας σπουδών 1-2 έτη).
 
Επίσης, τίθενται όρια ηλικίας που δεν προβλέπονται σε καμία συνταγματική ή νομοθετική διάταξη, αποκλείοντας έτσι ανθρώπους με εμπειρία, σε επαγγελματικούς και κοινωνικούς τομείς, ενώ αποκλείεται η συμμετοχή γυναικών στη κατηγορία φυλάκων, καθώς ζητείται απαραίτητα η ύπαρξη υπηρέτησης στις ειδικές Δυνάμεις.
 
Καταλήγοντας, ο Βουλευτής επισημαίνει ότι όλα αυτά ενδεχομένως, γίνονται για τον έλεγχο του αριθμού των υποψηφίων και κυρίως την επιλογή των διοριζομένων και ρωτά τους αρμόδιους Υπουργούς Προστασίας του Πολίτη και Διοικητικής Ανασυγκρότησης:
 
1. Με ποιον τρόπο εξασφαλίζεται η διαφάνεια στην διαδικασία;
 
2. Ποιοι συνέταξαν την προκήρυξη και επέβαλαν τους όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής και κυρίως τα απαιτούμενα προσόντα των υποψηφίων;
 
3. Ποιος ή ποιοι από το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης και από το ΑΣΕΠ επέλεξαν και ενέκριναν – διόρθωσαν(;) το σχέδιο προκηρύξεως; Συμμετείχε-ει ως σύμβουλος-ελέγχων (;) των διαδικασιών πρόσληψης στέλεχος του ΑΣΕΠ και αν ναι, ποιος;
 
4. Για ποιο λόγο η προκήρυξη δημοσιεύθηκε και επισπεύδεται αυτή την εποχή(που θα συμπέσει η πρόσληψη σε προεκλογική περίοδο των Δημοτικών εκλογών και των Ευρωεκλογών;
 
5. Αληθεύει ότι οι υποβληθείσες αιτήσεις δεν ξεπέρασαν τις 1.200-1.500 (όταν σε αντιστοίχου μεγέθους διαγωνισμό στο δημόσιο ξεπερνούν οι υποψήφιοι τις 15.000 ή τις 20.000);
 
6. Αληθεύει ότι από τις υποβληθείσες αιτήσεις απορρίφθηκε ποσοστό άνω του 60-70% των αιτήσεων χωρίς να ειδοποιηθούν έως και σήμερα από την Υπηρεσία οι αποκλειόμενοι, ώστε να προσκομίσουν ή να δώσουν εξηγήσεις για παραβλέψεις ή αμέλεια κατά την αίτηση;
 
7. Γνωρίζουν αν οι συμμετέχοντες επ΄ αμοιβή διοικητικοί υπάλληλοι στις επιτροπές ελέγχου και επιλογής των υποψηφίων διαθέτουν υποχρεωτικά Μεταπτυχιακούς ή Διδακτορικούς τίτλους, προκειμένου να κρίνουν πολυπτυχιούχους ή είναι υπάλληλοι ΔΕ ή και ΥΕ;
 
8. Δεδομένων των πολύ εξειδικευμένων κριτηρίων που απαιτούνται τι πρόκειται να γίνει αν δεν καλυφθούν όλες οι θέσεις σε κάποιες κατηγορίες; Οι κενές θέσεις θα καλυφθούν με μεταφορά τους σε άλλες κατηγορίες (από ΠΕ σε ΤΕ η ΔΕ και κοκ) ώστε να καλυφθούν τα κενά από υποψηφίους με ελλιπή προσόντα, μόνο με μια υπογραφή υπηρεσιακού ή πολιτικού παράγοντα;
 
9. Ποια η ΙΔΙΩΤΙΚΗ εταιρεία ανέλαβε διαδικασίες του διαγωνισμού; Ποιες διαδικασίες διεκπεραίωσε; Τι αμοιβή εισέπραξε; Προϋπήρχαν σχέσεις της εταιρείας με παράγοντες της υπηρεσίας;
 
Η Ερώτηση του Κ. Κατσαφάδου έχει ως εξής:
 
Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η
 
(Αρ. πρωτ. 6858/4.4.2019)
 
Προς: Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
 
Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης
 
Θέμα: Διαγωνισμός πρόσληψης 302 ατόμων στην ΕΥΠ
 
Με απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4/14.02.2019 ανακοινώθηκε και εκτελείται ήδη, ο διαγωνισμός πρόσληψης 302 ατόμων στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Σημειωτέον ότι ο ως άνω διαγωνισμός πρόσληψης 302 ατόμων είναι ο πολυπληθέστερος διαγωνισμός πρόσληψης από υπάρξεως της ΕΥΠ (αυξάνεται η υπάρχουσα δύναμη της υπηρεσίας κατά 30% και πλέον).
 
Ο εν λόγω διαγωνισμός (που δεν μπορεί να ονομάζεται έτσι, αλλά διαδικασία απευθείας πρόσληψης) δεν έχει προηγούμενο στην ιστορία της Υπηρεσίας, καθ΄ όσον δεν υπάρχει ούτε μια
περίπτωση γραπτής ή προφορικής εξέτασης – απόδειξης των ικανοτήτων και ανταπόκρισης των αυριανών κρατικών υπαλλήλων για την επάρκεια επί των δηλουμένων προσόντων (κρίση-εγρήγορση –γνώση γλώσσας και της επιστημονικής επάρκειας).
 
Στις κατηγορίες ΠΕ & ΤΕ κυρίως ζητείται ως απαραίτητη προϋπόθεση, η ύπαρξη Μεταπτυχιακού ή Διδακτορικού τίτλου σπουδών, προϋπόθεση που δεν αναφέρεται ως απαραίτητο προσόν διορισμού στις κατηγορίες αυτές, ούτε στο προεδρικό διάταγμα που αφορά τις προσλήψεις στην υπηρεσία, ούτε στον δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα.
 
Επιπλέον προκαλεί εύλογα ερωτήματα το γεγονός ότι ζητούνται μεταπτυχιακά σε συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο και σε πολύ πιο περιορισμένο αριθμό από ότι τα πτυχία, (ενώ θα ανέμενε κανείς να είναι στο αντίστοιχο γνωστικό πεδίο των πτυχίων), και μάλιστα τα εν λόγω μεταπτυχιακά παραπέμπουν και σε συγκεκριμένες σχολές και τμήματα ακόμα και σε συγκεκριμένο καθηγητή.
 
Δημιουργεί δε τεράστιες αμφιβολίες το γεγονός ότι αποκλείονται από τη διαδικασία επιλογής οι κάτοχοι δύο και τριών πτυχίων (π.χ Πολιτικών Επιστημών +Νομική+ Οικονομικά) με σύνολο σπουδών 12 έτη, γιατί δεν έχουν μεταπτυχιακό,(διάρκειας σπουδών 1-2 έτη). Επίσης δεν υπάρχει κατάταξη σπουδαιότητας των πτυχίων και δεν λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός αυτών (ΕΜΠ-ΝΟΜΙΚΗ-ΤΕΦΑΑ κοκ).
 
Επίσης, αποκλείεται η συμμετοχή γυναικών στη κατηγορία φυλάκων, καθώς ζητείται απαραίτητα η ύπαρξη υπηρέτησης στις ειδικές Δυνάμεις των Ενόπλων Δυνάμεων, (Αλεξιπτωτιστές-ΟΥΚ κ.α) καθόσον οι γυναίκες δεν υπηρετούν στρατιωτική θητεία στην Ελλάδα.
 
Ακόμα, τίθενται όρια ηλικίας που δεν προβλέπονται σε καμία συνταγματική ή νομοθετική διάταξη, αποκλείοντας έτσι ανθρώπους με εμπειρία σε επαγγελματικούς και κοινωνικούς τομείς. Τέλος δεν έχουν ανακοινωθεί τα μέλη της επιτροπής ή επιτροπών ελέγχου- επιλογής και ούτε αν επιτρέπεται να επιλέξουν ή απορρίψουν οι ίδιοι, συγγενείς τους ή έχοντες στενή σχέση με αυτούς υποψηφίους.
 
Επειδή, ενδεχομένως, όλα αυτά γίνονται κατ΄ αυτόν τον τρόπο για τον έλεγχο του αριθμού των υποψηφίων και κυρίως την επιλογή των διοριζομένων.
 
Επειδή υπάρχουν βάσιμες υποψίες για τη διαφάνεια της διαδικασίας
 
Επειδή ψιθυρίζεται ότι η όλη διαδικασία έγινε κατευθυνόμενα, ζητώντας εξειδικευμένα πτυχία και μεταπτυχιακά, προκειμένου να διορισθούν συγγενείς στελεχών που εμπλέκονται στη διαδικασία και υμέτεροι, τέκνα, σύζυγοι συνδικαλιστών και μελών των επιτροπών επιλογής κ.α.
 
Ερωτώνται οι Υπουργοί:
 
1. Με ποιον τρόπο εξασφαλίζεται η διαφάνεια στην διαδικασία;
 
2. Ποιοι συνέταξαν την προκήρυξη και επέβαλαν τους όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής και κυρίως τα απαιτούμενα προσόντα των υποψηφίων;
 
3. Ποιος ή ποιοι από το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης και από το ΑΣΕΠ επέλεξαν και ενέκριναν – διόρθωσαν(;) το σχέδιο προκηρύξεως; Συμμετείχε-ει ως σύμβουλος-ελέγχων (;) των διαδικασιών πρόσληψης στέλεχος του ΑΣΕΠ και αν ναι,
ποιος;
 
4. Για ποιο λόγο η προκήρυξη δημοσιεύθηκε και επισπεύδεται αυτή την εποχή(που θα συμπέσει η πρόσληψη σε προεκλογική περίοδο των Δημοτικών εκλογών και των Ευρωεκλογών;
 
5. Αληθεύει ότι οι υποβληθείσες αιτήσεις δεν ξεπέρασαν τις 1.200-1.500 (όταν σε αντιστοίχου μεγέθους διαγωνισμό στο δημόσιο ξεπερνούν οι υποψήφιοι τις 15.000 ή τις 20.000);
 
6. Αληθεύει ότι από τις υποβληθείσες αιτήσεις απορρίφθηκε ποσοστό άνω του 60-70% των αιτήσεων χωρίς να ειδοποιηθούν έως και σήμερα από την Υπηρεσία οι αποκλειόμενοι, ώστε να προσκομίσουν ή να δώσουν εξηγήσεις για παραβλέψεις ή αμέλεια κατά την αίτηση;
 
7. Γνωρίζουν αν οι συμμετέχοντες επ΄ αμοιβή διοικητικοί υπάλληλοι στις επιτροπές ελέγχου και επιλογής των υποψηφίων διαθέτουν υποχρεωτικά Μεταπτυχιακούς ή Διδακτορικούς τίτλους, προκειμένου να κρίνουν πολυπτυχιούχους ή είναι υπάλληλοι ΔΕ ή και ΥΕ;
 
8. Δεδομένων των πολύ εξειδικευμένων κριτηρίων που απαιτούνται τι πρόκειται να γίνει αν δεν καλυφθούν όλες οι θέσεις σε κάποιες κατηγορίες; Οι κενές θέσεις θα καλυφθούν με μεταφορά τους σε άλλες κατηγορίες (από ΠΕ σε ΤΕ η ΔΕ και κοκ) ώστε να καλυφθούν τα κενά από υποψηφίους με ελλιπή προσόντα, μόνο με μια υπογραφή υπηρεσιακού ή πολιτικού παράγοντα;
 
9. Ποια η ΙΔΙΩΤΙΚΗ εταιρεία ανέλαβε διαδικασίες του διαγωνισμού; Ποιες διαδικασίες διεκπεραίωσε; Τι αμοιβή εισέπραξε; Προϋπήρχαν σχέσεις της εταιρείας με παράγοντες της υπηρεσίας;
 
Κώστας Κατσαφάδος
 
Βουλευτής Α’ Πειραιώς & Νήσων
 

Νεότερες ειδήσεις:
Πρόσφατες ειδήσεις:

Πρόσωπα

«Ο φασισμός είναι εκεί έξω,
ένα κομμάτι του είναι στη
φυλακή»
 
«Σηκώνει πολύ ακόμα αγώνα
η κοινωνία μας»
 
To ευρωπαϊκό μοντέλο
βιώσιμης ανάπτυξης
ανοικτό στους πολίτες

Οι τρείς ζωές του Νίκου Τσίτσα 
 
 

Γεγονότα

“Λάσκεια 2021” από τον Οργανισμό
Λιμένος Ελευσίνας 

Europe Direct Piraeus

"Μαθαίνοντας να πετάω"

Η Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. στην
85η ΔΕΘ

«Ανάπτυξη: Νερό - ενέργεια και
ψηφιακός μετασχηματισμός»

Πρωτοσέλιδα

Πολιτική

20 Σεπτεμβρίου 2021, 00.00
Σήμα κινδύνου για τις πλημμύρες στον Κηφισό…
Την έντονη ανησυχία των Δημάρχων Πειραιά,...
20 Σεπτεμβρίου 2021, 00.00
Δώρα Χρυσικού: Ήμουν στα Λιπάσματα για τον Παύλο
Η αγαπημένη ηθοποιός γράφει στο news center για...
18 Σεπτεμβρίου 2021, 19.28
To ευρωπαϊκό μοντέλο βιώσιμης ανάπτυξης ανοικτό στους πολίτες
Η Ρένα Δούρου για ένα ευρωπαϊκό μοντέλο...

Ναυτιλία

15 Σεπτεμβρίου 2021, 15.11
“Λάσκεια 2021” από τον  Οργανισμό Λιμένος Ελευσίνας
Με κατάθεση στεφάνου στον ανδριάντα...
15 Σεπτεμβρίου 2021, 15.05
«Απειλές απόλυσης σε ανεμβολίαστους Ναυτεργάτες!!!»
Ανακοινωση-Καταγγελία της...
14 Σεπτεμβρίου 2021, 19.33
Δύο ακόμα κρουαζιερόπλοια της «NorwegianCruiseLine» στη Μεσόγειο
NorwegianCruiseLine (NCL), πρωτοπόρος στην παγκόσμια...

Πειραιάς

20 Σεπτεμβρίου 2021, 21.45
«Εξερευνώντας τις πόλεις μας»
Ο Δήμος Πειραιά στο πλαίσιο των...
19 Σεπτεμβρίου 2021, 19.38
«Ημέρες Θάλασσας 2021»: Το πρόγραμμα για Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη
Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων «Ημέρες...
19 Σεπτεμβρίου 2021, 19.34
«Φαινόμενα καταχρηστικών συμπεριφορών από τον πρόεδρο του ΟΠΑΝ¨»
Η Δημοτική κίνηση «Πειραιάς για όλους»...