Σάββατο, 24 Αυγούστου, 2019

Larger Font Smaller Font PDFΕκτύπωσηE-mail

Τετάρτη, 20 Μάρτίου 2019 17:26

«Ουσιαστική ισότητα των γυναικών»

logoartc_f
Ομιλία της βουλεύτριας Ελένης Σταματάκη στην ολομέλεια της Βουλής στη συζήτηση του Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών «Προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων, πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας – Ρυθμίσεις για την απονομή Ιθαγένειας – Διατάξεις σχετικές με τις εκλογές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση – Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας ΥΠΕΣ»
 
«Είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι το Σχέδιο Νόμου που συζητάμε σήμερα, αφορά την ουσιαστική ισότητα των γυναικών και όχι απλά την ισότητα στον νόμο. Έχουμε ήδη ψηφίσει πολλά νομοθετήματα για την ισότητα των φύλων  με τελευταίο την κύρωση της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης και σε μεγάλο βαθμό η νομοθεσία είναι προωθημένη, όμως εκεί που έχουμε πρόβλημα είναι στην εφαρμογή της νομοθεσίας. Αυτό φάνηκε και από την ακρόαση των φορέων και από τις τοποθετήσεις όλων των γυναικείων οργανώσεων. 
 
Ως ουσιαστική ισότητα νοείται η διασφάλιση των ίσων ευκαιριών, η αντιμετώπιση άμεσων ή έμμεσων διακρίσεων, η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης, η πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας με κίνητρο το φύλο. 
 
Μια καινοτομία του νομοσχεδίου λοιπόν είναι ότι εφαρμόζει οριζόντια την διάσταση του φύλου σε όλες τις δημόσιες πολιτικές σε όλους τους τομείς του ιδιωτικού και δημόσιου βίου, στην πολιτική, κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική.
 
Προβλέπεται ένα δίκτυο δομών, μέτρων και δράσεων που αφορούν, την υποχρέωση λήψης μέτρων για το φύλο στη διοίκηση, την ενθάρρυνση της συμμετοχής, την ενθάρρυνση της ενασχόλησης της εκπαίδευσης και της έρευνας με ζητήματα φύλου, την εναρμόνιση του δημόσιου λόγου με την προστασία από τη διάκριση λόγω φύλου και την εξάλειψη των στερεοτύπων. 
 
Προβλέπεται η πρόσβαση στην υγεία, ιδιαίτερα ευάλωτων ομάδων πληθυσμού, όπως οι γυναίκες πρόσφυγες και τα θύματα έμφυλης βίας, ενώ προβλέπεται συνέχιση της λειτουργίας και καλύτερος συντονισμός των ήδη υπαρχουσών δομών κοινωνικής προστασίας.
 
Στα πλαίσια αυτά, συγκροτείται Εθνικός Μηχανισμός υπεύθυνος για την εκπόνηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα των φύλων.  
 
Ξεκινώντας από τους δήμους, όπου έχουν συγκροτηθεί υπηρεσιακές μονάδες άσκησης κοινωνικής πολιτικής, δημιουργείται δημοτική επιτροπή ισότητας η οποία έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα με αρμοδιότητα να εισηγείται τη λήψη μέτρων για ισότητα των φύλων στον δήμο σε συνεργασία με την Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας, η οποία συγκροτείται σε επίπεδο Περιφέρειας. 
 
Σε επίπεδο κυβέρνησης, ορίζεται ως υποχρέωση κάθε υπουργείου να παρουσιάζει ετήσια έκθεση για τις δράσεις, τα μέτρα και τα προγράμματα που έχει υλοποιήσει για την ισότητα των φύλων. 
 
Σε ότι αφορά την ενθάρρυνση της ενεργού συμμετοχής των γυναικών στην πολιτική ζωή του τόπου και ιδιαίτερα για την ενίσχυση της εκπροσώπησης των γυναικών, τόσο στο κοινοβούλιο όσο και στα όργανα τοπικής αυτοδιοίκησης, προβλέπεται η αύξηση του ποσοστού ανά φύλο σε ποσοστό τουλάχιστον ίσο με το 40% του συνολικού αριθμού υποψηφίων ανά εκλογική περιφέρεια, ενώ σε ό, τι αφορά την συγκρότηση των συλλογικών οργάνων διοίκησης, θεσπίζεται κύρωση για την περίπτωση υποεκπροσώπησης των φύλων. 
 
Γίνεται αναφορά και στην εκπαίδευση, με περαιτέρω ενθάρρυνση της ανάπτυξης σπουδών φύλου και έρευνας με βάση το φύλο. 
 
Στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τη διαφήμιση, προωθούνται ρυθμίσεις για την πραγμάτωση της ισότητας φύλων, την εξάλειψη των διακρίσεων και των στερεοτύπων και την απαγόρευση αναπαραγωγής διαφημιστικών σποτ που εμπεριέχουν έμφυλη διάκριση. 
 
Προβλέπεται η επιβράβευση των επιχειρήσεων που προχωρούν στην ανάπτυξη δράσεων προώθησης της ουσιαστικής ισότητας των φύλων, με το «Σήμα Ισότητας» και με την υποχρέωση οι επιχειρήσεις που έχουν αυτό το σήμα να καταθέτουν ετήσια έκθεση στην Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων. 
 
Επίσης, το νομοσχέδιο αφορά την συνέχιση της λειτουργίας και τον καλύτερο συντονισμό των δομών που υπάρχουν ήδη για την αντιμετώπιση της έμφυλης βίας.  Όπως είναι οι ξενώνες φιλοξενείας και η γραμμή SOS σε 24ωρη βάση. 
 
Όλες αυτές οι ρυθμίσεις ενισχύουν επί της ουσίας την ισότητα σε όλες τις εκφάνσεις της κοινωνικής και πολιτικής ζωής. 
 
Επιπλέον περιλαμβάνονται σημαντικές αλλαγές για την επιτάχυνση των διαδικασιών απόδοσης της ιθαγένειας. Ένα σημαντικό ζήτημα, αφού ο όγκος των αιτήσεων είναι μεγάλος με αποτέλεσμα την ταλαιπωρία πολλών δικαιούχων. 
 
Ορίζεται ενιαία πανελλαδική διαδικασία εξέτασης για το πιστοποιητικό επάρκειας της ελληνικής γλώσσας για πολιτογράφηση, η οποία διενεργείται με ευθύνη της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης. 
 
Το παράβολο για πολιτογράφηση μειώνεται από 700 σε 550 ευρώ, ενώ για όσους διατηρούν βιοτικούς δεσμούς στην Ελλάδα και απουσιάζουν μέχρι 18 μήνες, δεν απορρίπτεται η αίτησή τους, αλλά η διαδικασία αναστέλλεται και επανεξετάζεται μετά την εκ νέου εγκατάσταση στη χώρα για διάστημα ισόχρονο με την απουσία τους.
 
Επίσης, η ευθύνη των αποφάσεων πολιτογράφησης αποδίδεται στις περιφερειακές διευθύνσεις ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, αντί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση που έχει μέχρι τώρα την ευθύνη. Εκτιμούμε ότι με αυτόν τον τρόπο θα μειωθεί κατά εννέα μήνες ο χρόνος απόδοσης ιθαγένειας.
 
Επιπλέον το νομοσχέδιο περιλαμβάνει ρυθμίσεις για την απόδοση ιθαγένειας σε ευάλωτα άτομα, ηλικιωμένους, πρόσωπα με νοητική υστέρηση, βαριά ψυχική ασθένεια, στα οποία αποδίδεται το δικαίωμα πολιτογράφησης ανεξαρτήτως αν πληρούν όλα τα κριτήρια, ώστε να μπορούν να απολαμβάνουν όλη την κοινωνική προστασία που απολαμβάνουν οι Έλληνες πολίτες.
 
Ένα κράτος Δικαίου, θα πρέπει να φροντίζει και να εντάσσει στις δομές και στην κοινωνία άτομα που ζουν, εργάζονται, σπουδάζουν, έχουν δημιουργήσει οικογένεια, μεγαλώνουν τα παιδιά τους στη χώρα μας και οφείλουμε να τους παρέχουμε ασφαλείς όρους για την ένταξη και την διαβίωσή τους.»
 
 

Νεότερες ειδήσεις:
Πρόσφατες ειδήσεις:

Πρόσωπα

Το master plan του ΟΛΠ
στο επίκεντρο
 
Ο «Γαλάζιος» εφοπλιστής
της Σαμοθράκης 

Η Απάντηση του Χρ. Σπίρτζη
για το δυστύχημα στον Πόρο

«Η αποτυχία της ιδιωτικής
πρωτοβουλίας στην
Ακτοπλοΐα»

Γεγονότα

Καλωσορίσατε στον
προορισμό σας με μόλις
ένα κλικ

Ελληνικά Πετρέλαια:
Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο

«Water Sports Certified
Quality» 

podosfairiki_synerg.logo1
Επίσημη επίσκεψη στον ΟΛΠ…

Η Blue Circle Engineering
Ltd στην οικογένεια του
Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ

elpe

Πρωτοσέλιδα

Πολιτική

23 Αυγούστου 2019, 22.18
Η Απάντηση του Χρ. Σπίρτζη για το δυστύχημα στον Πόρο
Η Απάντηση του Χρήστου Σπίρτζη,...
21 Αυγούστου 2019, 10.51
«Απαράδεκτη η παρέμβαση των ΗΠΑ»
«Απαράδεκτη» θεωρεί την παρέμβαση των ΗΠΑ...
19 Αυγούστου 2019, 19.19
Ο «Γαλάζιος» εφοπλιστής της Σαμοθράκης
Ούτε μία ούτε δύο αλλά έξι φορές τον...

Ναυτιλία

23 Αυγούστου 2019, 22.01
Το  ‘ANDROS JET’ ολοκληρώνει τα δρομολόγια του στη Σαμοθράκη
Η SEAJETS σε συντονισμό με το Υπουργείο...
19 Αυγούστου 2019, 19.12
Η αποτυχία της ιδιωτικής πρωτοβουλίας στην Ακτοπλοΐα»
Ανακοίνωση της ΠΕΝΕΝ για την...
18 Αυγούστου 2019, 13.06
Εκτεθήκατε κύριε Υπουργέ …
Στην ανακοίνωση που εκδόθηκε από το Υπ....

Πειραιάς

21 Αυγούστου 2019, 10.59
Ολυμπιακός – Κράσνονταρ απόψε στο «Καραϊσκάκης»
Το πρώτο από τα δύο βήματα που απομένουν...
20 Αυγούστου 2019, 23.51
Το master plan του ΟΛΠ στο επίκεντρο
Με τον Υπουργό Ναυτιλίας και...
20 Αυγούστου 2019, 18.12
 28 Αυγούστου η ορκωμοσία της νέας Δημοτικής Αρχής
Ητελετή ορκωμοσίας της νέας...