Τρίτη, 03 Αυγούστου, 2021

Larger Font Smaller Font PDFΕκτύπωσηE-mail

Τετάρτη, 19 Σεπτεμβρίου 2018 17:39

Ερώτηση για το Πράσινο Ταμείο

damanaki ixthok1
Ερώτηση για τη διάθεση και αξιοποίηση των χρημάτων του Πράσινου Ταμείου, κατέθεσε ο Βουλευτής της ΝΔ Α’ Πειραιώς και Νήσων και αναπληρωτής Τομεάρχης Περιβάλλοντος & Ενέργειας Κώστας Κατσαφάδος.
 
Όπως αναφέρει στο κείμενο της Ερώτησής του, σκοπός του Πράσινου Ταμείου είναι η αποκατάσταση του περιβαλλοντικού ισοζυγίου, οι δε πόροι του προέρχονται από έσοδα που προκύπτουν από πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων, πολεοδομικές παραβάσεις, από πόρους του Ειδικού Φορέα Δασών και του Γαλάζιου Ταμείου, από τις εισφορές των διανομέων ενέργειας κ.ο.κ
 
Μετά την ψήφιση του πρόσφατου Μεσοπρόθεσμου το ποσοστό διάθεσης των πόρων του Πράσινου Ταμείου συρρικνώθηκε στο 2,5% επί του συνόλου των διαθεσίμων του προηγουμένου ημερολογιακού έτους. Σήμερα, παρά τις δεσμεύσεις της Κυβέρνησης για διαπραγμάτευση με τους δανειστές, ώστε να αντλήσει περισσότερα διαθέσιμα χρήματα από το ταμείο, όλα δείχνουν πως δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. Αποτέλεσμα είναι αυτή τη στιγμή, η χώρα, όχι μόνο να μην αξιοποιεί χρήματα που «λιμνάζουν», αλλά να φορολογείται κιόλας γι’ αυτά.
 
Καταλήγοντας την Ερώτησή του, ο Βουλευτής ρωτά τον αρμόδιο Υπουργό:
 
1. Δεσμεύτηκε η κυβέρνηση προς τους δανειστές ότι τα χρήματα του Πράσινου Ταμείου θα παραμείνουν δεσμευμένα για τους δημοσιονομικούς στόχους, μέχρι την ολοκλήρωση του νέου Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Πολιτικής που η ίδια ψήφισε πριν λίγους μήνες, δηλαδή μέχρι το 2022;
 
2. Σχεδιάζει η κυβέρνηση να προχωρήσει στη χρήση των πόρων αυτών ακόμη και παρά τις δημοσιονομικές δεσμεύσεις με έξυπνα χρηματοδοτικά εργαλεία;
 
3. Ποια είναι τα έσοδα του Πράσινου Ταμείου μέχρι σήμερα ανά έτος; Ποιο είναι το αποθεματικό του Πράσινου Ταμείου;
 
4. Πότε θα είναι διαθέσιμοι συνολικά οι πόροι του Πράσινου Ταμείου για δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου;
 
5. Γιατί τελικά η κυβέρνηση περιορίζεται στην αξιοποίηση μόνο 5 εκ. ευρώ καθ΄υπέρβαση του ορίου του 2,5% ετησίως από το σύνολο των περισσότερων των 2,5 δις ευρώ;
 
Η Ερώτηση του κ. Κατσαφάδου έχει ως εξής:
 
Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η
 
(Αρ. πρωτ. 1710/19.9.2018)
Προς: Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας
Υπουργείο Οικονομικών
 
Θέμα: Τι γίνεται με τα χρήματα του Πράσινου Ταμείου;
 
Το Πράσινο Ταμείο είναι ΝΠΔΔ, εποπτευόμενο από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που συστήθηκε με τον ν. 3889/2010. Στον εν λόγω ιδρυτικό νόμο αναφέρονται ως σκοποί του Πράσινου Ταμείου, μεταξύ άλλων, «η διαχειριστική, οικονομική, τεχνική και χρηματοπιστωτική υποστήριξη προγραμμάτων, μέτρων, παρεμβάσεων και ενεργειών που αποβλέπουν στην ανάδειξη και αποκατάσταση του περιβάλλοντος, η στήριξη της περιβαλλοντικής πολιτικής της χώρας και η εξυπηρέτηση του δημόσιου και κοινωνικού συμφέροντος μέσω της διοίκησης, διαχείρισης και αξιοποίησης των «πράσινων» πόρων που προβλέπονται στα άρθρα 3 και 7 του Νόμου 3889/2010».
 
Κύριος σκοπός του Πράσινου Ταμείου είναι η αποκατάσταση του περιβαλλοντικού ισοζυγίου, η οποία επιτυγχάνεται με την χρηματοδότηση δράσεων έναντι εκείνων που προξένησαν τις βλάβες. Οι δε πόροι του Ταμείου προέρχονται από έσοδα που προκύπτουν από πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων, πολεοδομικές παραβάσεις, από πόρους του Ειδικού Φορέα Δασών και του Γαλάζιου Ταμείου, από τις εισφορές των διανομέων ενέργειας κ.ο.κ
 
Από το 2011, το ποσοστό διάθεσης των πόρων του Πράσινου Ταμείου περιορίστηκε στο 5%, ενώ σήμερα, μετά την ψήφιση του πρόσφατου Μεσοπρόθεσμου μειώθηκε στο 2,5% επί του συνόλου των διαθεσίμων του προηγουμένου ημερολογιακού έτους. Κάτι τέτοιο συρρίκνωσε και αποδυνάμωσε τη δράση του Πράσινου Ταμείου, αφού στην πράξη τα διαθέσιμα είναι ακόμα λιγότερα από το 2,5 καθώς, ο ετήσιος προϋπολογισμός του Ταμείου επιβαρύνεται με τα ετήσια έξοδα, όπως πληρωμή φόρων επί των τόκων, πληρωμή αχρεωσθήτως καταβληθέντων και άλλων ποσών.
 
Η Κυβέρνηση είχε δεσμευτεί ότι μέχρι το καλοκαίρι του 2018 θα είναι σε θέση, μετά από διαπραγμάτευση με τους δανειστές, να αντλήσει περισσότερα διαθέσιμα χρήματα από το 2,5%, κάτι που τελικά ουδέποτε έγινε, με αποτέλεσμα να υπάρχουν χρήματα από το Πράσινο Ταμείο, που όχι μόνο «λιμνάζουν», αλλά φορολογούνται κιόλας.
Αυτή τη στιγμή φαίνεται να υπάρχουν 4,5 δις στο Πράσινο ταμείο (2,5 δισ. ευρώ ήδη διαθέσιμα και ακόμη άλλα 2 δισ. ευρώ περίπου υπό είσπραξη σε δόσεις από τους νόμους 4178/2013 και 4495/2017 που ισχύει μέχρι σήμερα), τα οποία δεν αξιοποιούνται.
 
Ο Πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας κατέθεσε δημοσίως πρόταση για αξιοποίηση των χρημάτων αυτών, μέσω εμπροσθοβαρούς εγγυοδοτικής αξιοποίησης και προεξόφλησης χρηματικών ροών, χωρίς να αποδεσμευτούν από τις δημοσιονομικές δεσμεύσεις, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν άμεσα για περιβαλλοντικά έργα υποδομής που έχει ανάγκη η χώρα, αλλά η κυβέρνηση δεν έχει τοποθετηθεί επί αυτού.
 
Πριν λίγες μέρες, με αφορμή τις τραγικές πυρκαγιές στην Αττική ο Υπουργός Περιβάλλοντος & Ενέργειας Γ. Σταθάκης, ανακοίνωσε έκτακτα μέτρα για χρηματοδότηση των
Αποκεντρωμένων Διοικήσεων με επιπλέον 5 εκατομμύρια ευρώ ετησίως από τους πόρους του Πράσινου Ταμείου, καθ’ υπέρβαση του ορίου χρήσης 2,5% ετησίως των πόρων του που έχει επιβληθεί από τους δανειστές. Για το ίδιο δεσμεύτηκε δημοσίως και ο Πρωθυπουργός, ωστόσο, μέχρι σήμερα, δεν έχει υπάρξει σχετική νομοθετική ρύθμιση.
 
Επειδή είναι απαράδεκτο να υπάρχουν 4,5 δις. και η Κυβέρνηση να μην κάνει τίποτα για να μπορέσει να τα αντλήσει,
 
Επειδή η διάθεση μόνο του 2,5% των πόρων του Πράσινου Ταμείου ανά έτος δεν επαρκεί για τις ανάγκες χρηματοδότησης έργων περιβαλλοντικής ανάπτυξης, προστασίας και αντιστροφής της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης και υποβάθμισης περιοχών της χώρας,
 
Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:
 
1. Δεσμεύτηκε η κυβέρνηση προς τους δανειστές ότι τα χρήματα του Πράσινου Ταμείου θα παραμείνουν δεσμευμένα για τους δημοσιονομικούς στόχους, μέχρι την ολοκλήρωση του νέου Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Πολιτικής που η ίδια ψήφισε πριν λίγους μήνες, δηλαδή μέχρι το 2022;
 
2. Σχεδιάζει η κυβέρνηση να προχωρήσει στη χρήση των πόρων αυτών ακόμη και παρά τις δημοσιονομικές δεσμεύσεις με έξυπνα χρηματοδοτικά εργαλεία;
 
3. Ποια είναι τα έσοδα του Πράσινου Ταμείου μέχρι σήμερα ανά έτος; Ποιο είναι το αποθεματικό του Πράσινου Ταμείου;
 
4. Πότε θα είναι διαθέσιμοι συνολικά οι πόροι του Πράσινου Ταμείου για δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου;
 
5. Γιατί τελικά η κυβέρνηση περιορίζεται στην αξιοποίηση μόνο 5 εκ. ευρώ καθ΄υπέρβαση του ορίου του 2,5% ετησίως από το σύνολο των περισσότερων των 2,5 δις ευρώ;
 

Νεότερες ειδήσεις:
Πρόσφατες ειδήσεις:

Πρόσωπα

 «Συνάδελφοι Δήμαρχοι
αναλάβετε τις ευθύνες σας»
 
«Παλινωδίες και
κυβερνητική αδράνεια για το
‘’βαθύ κόκκινο’’ στα νησιά»
 
Στα... “προσεχώς” η
αποψίλωση των πρανών
από την Περιφέρεια»

«Οι άστεγοι σε
συνθήκες καύσωνα»
 
 
 

Γεγονότα

«Μια φορά και έναν καιρό
στον Πειραιά» 

«Μία φορά και έναν καιρό
στον Πειραιά»: 
Δεύτερος κύκλος εκπομπών

ΕΥΔΑΠ: Νέα Επιχειρησιακή
Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 

"ΖΩΕΣ ΜΕΣΙΣΤΙΕΣ" 
της Ελένης Νίκα  

Σύλλογος Συνταξιούχων
Καπνοβιομηχανιών: Δράσεις
για καλό σκοπό
 

Πρωτοσέλιδα

Πολιτική

21 Μαΐου 2021, 20.44
Συνάντηση Γ. Πλακιωτάκη με τον Εκτελεστικό Διευθυντή της FRONTEX
Σε καλό κλίμα πραγματοποιήθηκε στο...
20 Μαΐου 2021, 18.34
Δράση διαμαρτυρίας του ΣΥΡΙΖΑ Πειραιά στα Λιπάσματα
Tην Παρασκευή 21/5/2021 στις 7.00 μ.μ. η Νομαρχιακή...
20 Μαΐου 2021, 18.24
 Οι συγκεντρώσεις του ΚΚΕ στον Πειραιά
Η Τομεακή Επιτροπή Πειραιά καλεί σε...

Ναυτιλία

02 Αυγούστου 2021, 21.45
 Celestyal Cruises: Ολοκληρώνονται με επιτυχία τα καλοκαιρινά δρομολόγια
Η Celestyal Cruises, βραβευμένη ως η πρώτη επιλογή...
01 Αυγούστου 2021, 09.48
ΠΕΝΕΝ: Μέτρα προστασίας των Ναυτεργατών από τον Καύσωνα
Η Κυβέρνηση της ΝΔ για άλλη μία φορά...
01 Αυγούστου 2021, 09.38
 Πέθανε ο εφοπλιστής Ανδρέας Ποταμιάνος
O εφοπλιστής έγινε κυρίως γνωστός για...

Πειραιάς

02 Αυγούστου 2021, 22.27
Συναυλία  της Λαϊκής  Ορχήστρας  «Μίκης Θεοδωράκης» στο Βεάκειο
Ξεκινά σήμερα, Δευτέρα 2 Αυγούστου 2021, η...
02 Αυγούστου 2021, 22.12
«Οι άστεγοι σε συνθήκες καύσωνα»
Ο Παναγιώτης Βουτυράκος για τους...
02 Αυγούστου 2021, 00.00
Παρέμβαση για αναστολή μεταβίβασης του 16% της ΟΛΠ στην Cosco
Από κυβερνητικές πηγές  φαίνεται ότι η ΝΔ...