Τετάρτη, 27 Οκτωβρίου, 2021

Larger Font Smaller Font PDFΕκτύπωσηE-mail

Δευτέρα, 08 Μαΐου 2017 22:46

Κατσαφάδος : Ερώτηση για τα Σκάφη Αναψυχής

damanaki ixthok1
Ερώτηση στους Υπουργούς Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής και Οικονομίας & Ανάπτυξης για τη διαδικασία έκδοσης νέου Δελτίου Κίνησης Πλοίου Αναψυχής (ΔΕΚΠΑ) κατέθεσε ο Βουλευτής της ΝΔ Α’ Πειραιώς και Νήσων Κώστας Κατσαφάδος. 
 
Στην ερώτηση, ο κ. Κατσαφάδος επισημαίνει ότι ο νέος τρόπος έκδοσης ΔΕΚΠΑ έχει δημιουργήσει ήδη αντιδράσεις στους ιδιοκτήτες σκαφών αναψυχής, καθώς τους αφαιρεί το δικαίωμα να μπορούν να διαθέσουν το σκάφος τους σε οποιονδήποτε κυβερνήτη, εφόσον αυτός διαθέτει νόμιμη άδεια χειρισμού του σκάφους, ενώ δημιουργούνται ερωτήματα για τον τρόπο, με τον οποίο θα αντιμετωπισθούν τα σκάφη που αλλάζουν πολύ συχνά κυβερνήτες, όπως τα ιστιοπλοϊκά σκάφη που χρησιμοποιούνται για αγώνες, ή για εκπαίδευση, τα συνοδευτικά σκάφη κτλ. 
 
Ο Βουλευτής αναφέρει ότι  «είναι αδύνατον, με κάθε αλλαγή κυβερνήτη, ο πλοιοκτήτης να είναι υποχρεωμένος να προσκομίζει τα ανάλογα έντυπα στις λιμενικές αρχές, ενώ δεν υπάρχει κάποια πρόβλεψη στην εν λόγω ΚΥΑ, για το τι πρόκειται να γίνει με τους συνπλοιοκτήτες (συζύγοι, τέκνα κλπ), οι οποίοι δεν κατέχουν άδεια χειρισμού του σκάφους, και καθίστανται ‘’παράνομοι’’ ακόμα κι αν επιβαίνει μαζί τους κάτοχος άδειας χειρισμού του σκάφους, ως περιστασιακός κυβερνήτης.»
 
Η ερώτηση του κ. Κατσαφάδου έχει ως εξής:
 
«Πριν λίγους μήνες, με την υπ’ αριθμόν 3133.1/76888/2016/08-9-2016 Κ.Υ.Α των Υπουργών Ναυτιλίας και Οικονομίας, καθορίστηκαν νέα κριτήρια έκδοσης και προϋποθέσεις θεώρησης και ανανέωσης για το Δελτίο Κίνησης Πλοίων Αναψυχής (ΔΕ.Κ.ΠΑ). 
 
Βάσει της ΚΥΑ, όλα τα ιδιωτικά πλοία αναψυχής υπό ελληνική σημαία ή σημαία άλλων κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με το νέο ΔΕΚΠΑ, το οποίο εκδίδεται από όλες τις λιμενικές αρχές, με αντίτιμο που ανέρχεται σε πενήντα ευρώ 50 ευρώ, από 29,50 που ήταν. Σύμφωνα με τη νέα διαδικασία, ο πλοιοκτήτης είναι υποχρεωμένος να αναγράφει στο έντυπο όλα τα στοιχεία του πλοιάρχου/κυβερνήτη και του χρήστη κατά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή έκδοσης του ΔΕΚΠΑ.  
 
Σε περίπτωση δε μεταβολής των στοιχείων, θα πρέπει να γνωστοποιείται στις λιμενικές αρχές, συνοδευόμενη από τα κατάλληλα δικαιολογητικά, όταν, την ίδια στιγμή, βάσει νόμου, δεν έχουν υποχρέωση γνωστοποίησης κατάστασης επιβαινόντων.
 
Γίνεται κατανοητό, ότι με την εν λόγω ΚΥΑ, επιχειρείται να αναβαθμιστεί ποιοτικά και λειτουργικά το παλαιότερο έντυπο που υπήρχε, προκειμένου να διασφαλιστεί το σύνολο των πληροφοριών που έχουν ανάγκη η διοίκηση και οι ελεγκτικοί μηχανισμοί του κράτους, καθώς και να αποφευχθεί η τυχόν μαύρη εργασία απασχολούμενων μέσα στα σκάφη αυτά, να διασφαλιστεί ο έλεγχος της τήρησης των όρων ασφάλειας κ.ο.κ. 
 
Ωστόσο, ο νέος τρόπος έκδοσης ΔΕΚΠΑ έχει δημιουργήσει ήδη αντιδράσεις και ερωτήματα στους ιδιοκτήτες σκαφών αναψυχής, καθώς πέραν της γραφειοκρατίας που δημιουργεί για τον ορισμό κυβερνήτη κάθε φορά, τους αφαιρεί το δικαίωμα να μπορούν να διαθέσουν το σκάφος τους σε οποιονδήποτε κυβερνήτη, εφόσον αυτός διαθέτει νόμιμη άδεια χειρισμού του σκάφους. Επίσης, δημιουργούνται ερωτήματα για τον τρόπο, με τον οποίο θα αντιμετωπισθούν τα σκάφη που αλλάζουν πολύ συχνά κυβερνήτες, όπως τα ιστιοπλοϊκά σκάφη που χρησιμοποιούνται για αγώνες, ή για εκπαίδευση, τα συνοδευτικά σκάφη κτλ. Είναι αδύνατον, με κάθε αλλαγή κυβερνήτη, ο πλοιοκτήτης να είναι υποχρεωμένος να προσκομίζει τα ανάλογα έντυπα στις λιμενικές αρχές. Τέλος δεν υπάρχει κάποια πρόβλεψη στην εν λόγω ΚΥΑ, για το τι πρόκειται να γίνει με τους συνπλοιοκτήτες (συζύγοι, τέκνα κλπ), οι οποίοι δεν κατέχουν άδεια χειρισμού του σκάφους, οι οποίοι καθίστανται ‘’παράνομοι΄΄ ακόμα κι αν επιβαίνει μαζί τους κάτοχος άδειας χειρισμού του σκάφους, ως περιστασιακός κυβερνήτης.
 
Αν το νέου τύπου ΔΕΚΠΑ στοχεύει να αποτελέσει την «άδεια κυκλοφορίας» ενός σκάφους, η ποσότητα και η εναλλαγή των πληροφοριών που εμπεριέχει, το καθιστούν εξαιρετικά δύσχρηστο πρακτικά και τελικά ανακριβές, με τις όποιες συνέπειες αυτό συνεπάγεται. Ασφαλώς, ο λόγος γίνεται κυρίως για τα ιδιωτικά σκάφη αναψυχής και όχι τα Mega Yachts ή τα σκάφη που ενοικιάζονται  και σχεδόν στο σύνολό τους ανήκουν σε εταιρείες διαφόρων μορφών.      
 
Επειδή, δεν είναι δυνατόν με μια ΚΥΑ η πολιτεία να αντιμετωπίζει με τον ίδιο τρόπο όλους τους ιδιοκτήτες σκαφών αναψυχής, χωρίς διάκριση, αν αυτά χρησιμοποιούνται για αγώνες, 
 
Επειδή οι ιδιοκτήτες σκαφών αναψυχής έχουν πληρώσει καθ’ όλα τους φόρους και τα τεκμήρια των σκαφών τους και έχουν το δικαίωμα να διαθέτουν σε όποιον κυβερνήτη ή χρήστη επιθυμούν τα σκάφη τους, εφόσον αυτός διαθέτει την απαραίτητη άδεια χειρισμού,
 
Επειδή το να πρέπει να δηλώνεται κάθε φορά ο κυβερνήτης ή ο χρήστης, πρόκειται να δημιουργήσει πρόσθετη γραφειοκρατία στις αρχές και όχι τελικά να λύσει κάποιο πρόβλημα επί της ουσίας, 
 
Ερωτώνται οι κ. Υπουργοί:
 
1. Γιατί είναι υποχρεωτική η εγγραφή κυβερνήτη στο ΔΕΚΠΑ όταν, σύμφωνα με τον νόμο τα ιδιωτικά σκάφη δεν υποχρεούνται σε οργανική σύνθεση πληρώματος; Γιατί δεν θα μπορούσε αυτό να γίνεται με μια απλή υπεύθυνη δήλωση του πλοιοκτήτη, 
 
2. Τι πρόκειται να πράξει για τα σκάφη που λόγω της χρήσης τους εναλλάσσουν πολύ συχνά πληρώματα και κυβερνήτες;
 
3. Τι προβλέπεται όταν, η αναγραφή του ονόματος και ΑΦΜ στο ΔΕΚΠΑ, αφορά, όχι φυσικό πρόσωπο, αλλά Πρόεδρο ή μέλος ΔΣ ενός Σωματείου και αυτό αλλάξει; Είναι υποχρεωμένο το Σωματείο να εκδώσει νέο ΔΕΚΠΑ;
 
Ο Ερωτών Βουλευτής             
Κώστας Κατσαφάδος
Βουλευτής Α’ Πειραιώς & Νήσων
 

Νεότερες ειδήσεις:
Πρόσφατες ειδήσεις:

Πρόσωπα

Έφυγε από τη ζωή η Φώφη
Γεννηματά
 
Δήλωση Δημάρχου Πειραιά
Γιάννη Μώραλη για τον
θάνατο της Φώφης
Γεννηματά
 
«Οι ναζιστικές πρακτικές δεν
έχουν θέση στην κοινωνία»

«Η καταπολέμηση της
κλιματικής αλλαγής και η
συνεργασία των κρατών
της Μεσογείου»

Γεγονότα

CLIA: Η νέα Γενική
Διευθύντρια στην Ευρώπη

Europe Direct Piraeus

O Οργανισμός Λιμένος
Ελευσίνας μέλος της
HELMEPA

Η Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. στην
85η ΔΕΘ

EMBARK - The Series «Η
περιπέτεια μας περιμένει»

Πρωτοσέλιδα

Πολιτική

26 Οκτωβρίου 2021, 17.22
Δ. Τζανακόπουλος: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη για το 18χρονο Νίκο Σαμπάνη»
Δήλωση του γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρη Τζανακόπουλου, κατά την επίσκεψη...
26 Οκτωβρίου 2021, 17.04
 ΣΥΡΙΖΑ Ναυτιλίας: Καθεστώς ασυδοσίας στο Λιμάνι
Την ημέρα που ο Υπουργός Ναυτιλίας, με αφορμή τη μεταβίβαση του 16% των μετοχών του ΟΛΠ στην COSCO δήλωνε ότι «οι...
26 Οκτωβρίου 2021, 00.00
Κοιμηθείτε ήσυχα ένας γύφτος λιγότερος»
Ανάρτηση – γροθιά από τον Τζωρτζάκη για το Πέραμα:   Με μια συγκινητική ανάρτηση στο facebook που...

Ναυτιλία

26 Οκτωβρίου 2021, 16.59
Η ΠΕΝΕΝ καταγγέλλει το ΑΠΕ-ΜΠΕ για παραπληροφόρηση…
Ανακοίνωση της ΠΕΝΕΝ:    Οργή και αγανάκτηση προκαλεί η επιχείρηση που έστησαν Cosco – κυβέρνηση και τα...
26 Οκτωβρίου 2021, 16.57
 Συλλυπητήρια από τον ΟΛΠ για την απώλεια του εργαζόμενου στον Προβλήτα ΙΙ της ΣΕΠ  Α.Ε.
Η διοίκηση της ΟΛΠ Α.Ε. δηλώνει συγκλονισμένη για την απώλεια του εργαζομένου της D PortServices στον Προβλήτα ΙΙ της...
25 Οκτωβρίου 2021, 21.23
Κάλεσμα ενάντια στο Νόμο Χατζηδάκη από τους Ναυτεργάτες
Τετάρτη 27 Οκτωβρίου, στο Εργατικό Κέντρο Αθήνας στον 3ο όροφο, στις 6:00 (ώρα προσέλευσης 5:30 μμ)   «Δεν έχουν...

Πειραιάς

25 Οκτωβρίου 2021, 22.35
Συγκέντρωση διαμαρτυρίας για τον τραγικό θάνατο εργαζομένου στις προβλήτες της Cosco
Τραγικό θάνατο βρήκε 40χρονος εργαζόμενος στην Προβλήτα 2 στο Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά, όταν...
25 Οκτωβρίου 2021, 21.35
Δήλωση Δημάρχου Πειραιά Γιάννη Μώραλη για τον θάνατο της Φώφης Γεννηματά
«Αποχαιρετώ σήμερα με θλίψη μια πολύ καλή οικογενειακή μου φίλη και μια σημαντική νέα γυναίκα, τη Φώφη...
24 Οκτωβρίου 2021, 15.41
Εγκαίνια Πρότυπου Δημοτικού Ωδείου Πειραιά
Ο Δήμος Πειραιά και ο Ο.Π.Α.Ν. εγκαινιάζει το νέο παράρτημα του  Πρότυπου Δημοτικού Ωδείου Πειραιά με στόχο να...