Τρίτη, 20 Νοεμβρίου, 2018

Larger Font Smaller Font PDFΕκτύπωσηE-mail

Σάββατο, 24 Μαΐου 2014 10:02

Ευρώπη: Όταν κλείσουν οι κάλπες θα… αρχίσουν όλα

logoartc_fΑφού καταγραφούν όλα τα επίσημα αποτελέσματα, οι αρμόδιες εθνικές αρχές κοινοποιούν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τα ονόματα των εκλεγμένων μελών. Μετά τον έλεγχο της εντολής τους από τις διοικητικές υπηρεσίες του Κοινοβουλίου, οι 751 νεοεκλεγέντες ευρωβουλευτές μπορούν να καταλάβουν τις έδρες τους κατά την έναρξη της πρώτης συνόδου ολομέλειας του σώματος, την 1η Ιουλίου 2014.

Πριν τη σύνοδο ολομέλειας τον Ιούλιο για τη συγκρότηση σε σώμα του νέου Κοινοβουλίου, οι νεοεκλεγέντες ευρωβουλευτές θα συνεδριάσουν σύμφωνα με τους πολιτικούς τους δεσμούς. Οι επίσημες πολιτικές ομάδες που θα συγκροτήσουν το Κοινοβούλιο θα πρέπει να έχουν συσταθεί μέχρι τα τέλη Ιουλίου.

Ημερομηνίες βήμα – βήμα
27 Μαΐου: πρώτη συνεδρίαση της Διάσκεψης των Προέδρων (απερχόμενος Πρόεδρος του ΕΚ και αρχηγοί των πολιτικών ομάδων) μετά από τις ευρωεκλογές
Ιούνιος: σχηματισμός πολιτικών ομάδων, επαλήθευση διαπιστευτηρίων
1-3 Ιουλίου: σύνοδος για συγκρότηση σε σώμα του νέου ΕΚ – ανάληψη εδρών από τους ευρωβουλευτές. Εκλογή Προέδρου ΕΚ, Αντιπροέδρων και Κοσμητόρων
•    7 Ιουλίου: επίσημες συνεδριάσεις πολιτικών ομάδων
•    14-17 Ιουλίου: σύνοδος ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου – εκλογή του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
•    Ακροάσεις υποψηφίων Επιτρόπων (Σεπτέμβριος)
•    Ψηφοφορία για το σύνολο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Οκτώβριος – προς επιβεβαίωση)

Συνεδρίαση της Διάσκεψης των Προέδρων – 27 Μαΐου
Η Διάσκεψη των Προέδρων (απερχόμενος Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και επικεφαλής των πολιτικών ομάδων) θα συναντηθούν την Τρίτη 27 Μαΐου 2014, στις 11.30  π.μ (τοπική ώρα Βελγίου) για να αξιολογήσουν τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών.
Σύμφωνα με τη Δήλωση 11 της Συνθήκης της Λισαβόνας, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα ενημερώσει τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σχετικά με την πρώτη αυτή αξιολόγηση ενόψει της άτυπης συνόδου των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων που έχει προγραμματιστεί για αργότερα την ίδια ημέρα.

Συναντήσεις στις πολιτικές ομάδες – Ιούνιος
Τον Ιούνιο, ευρωβουλευτές από διάφορες χώρες-μέλη της ΕΕ θα σχηματίσουν πολιτικές ομάδες με βάση τις πολιτικές τους συγγένειες. Για να λάβει επίσημο χρίσμα μια πολιτική ομάδα, πρέπει να αποτελείται από τουλάχιστον 25 ευρωβουλευτές, εκλεγμένους στο ένα τέταρτο των κρατών-μελών (δηλ. τουλάχιστον 7).

Σύνοδος για την συγκρότηση σε σώμα – 1-3 Ιουλίου 2014, Στρασβούργο
Το νέο Κοινοβούλιο θα συσταθεί επισήμως στη διάρκεια της πρώτης συνόδου του, όταν οι νέοι ευρωβουλευτές θα εκλέξουν τον Πρόεδρό τους, 14 Αντιπροέδρους και έξι Κοσμήτορες. Ο απερχόμενος Πρόεδρος θα προεδρεύσει της συνόδου, εφόσον έχει επανεκλεγεί. Σε άλλη περίπτωση το καθήκον αυτό θα φέρει εις πέρας ένας εκ των απερχόμενων Αντιπροέδρων κατά σειρά προτεραιότητας ή, εάν απουσιάζουν όλοι, το μέλος που έχει διατελέσει ευρωβουλευτής για το μεγαλύτερο διάστημα (Άρθρο 12 του Εσωτερικού Κανονισμού του ΕΚ)

Εκλογή του Προέδρου του ΕΚ
Υποψήφιοι για την Προεδρία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μπορούν να προταθούν είτε από μια πολιτική ομάδα είτε από τουλάχιστον 40 ευρωβουλευτές (Άρθρο 13). Η εκλογή πραγματοποιείται κατά την πρώτη μέρα της συνόδου με μυστική ψηφοφορία με κάλπη. Για να εκλεγεί, ένας υποψήφιος θα πρέπει να λάβει την απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων, δηλ. 50% συν μία (άρθρο 14). Εάν μετά από τρεις γύρους κανένας υποψήφιος δεν έχει συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία, τότε μόνο τα 2 επικρατέστερα μέλη μπορούν να συμμετάσχουν στην τέταρτη ψηφοφορία.
Ο νεοεκλεγείς Πρόεδρος θα καταλάβει την έδρα του και θα απευθύνει εισαγωγική ομιλία (αν και μπορεί επίσης να επιλέξει να εκφέρει μόνο λίγα σύντομα σχόλια, επιφυλασσόμενος για έναν πιο επίσημο λόγο σε κατοπινή ημερομηνία), πριν προεδρεύσει της εκλογής Αντιπροέδρων και Κοσμητόρων.

Εκλογή Αντιπροέδρων και Κοσμητόρων
Τα υποψήφια μέλη για τις έδρες των Αντιπροέδρων και Κοσμητόρων θα πρέπει επίσης να προταθούν είτε από μια πολιτική ομάδα ή από τουλάχιστον 40 μέλη. Η εκλογή Αντιπροέδρων λαμβάνει χώρα τη δεύτερη μέρα της συνόδου και πραγματοποιείται με μυστική ψηφοφορία με κάλπη.

Ο ρόλος των Αντιπροέδρων και των Κοσμητόρων
Ο ρόλος των Αντιπροέδρων είναι να αντικαθιστούν τον Πρόεδρο στην εκτέλεση των καθηκόντων του όταν αυτό είναι απαραίτητο, συμπεριλαμβανομένων αυτών σε συνόδους ολομέλειας (άρθρο 21). Είναι επίσης μέλη του Προεδρείου του ΕΚ, του θεσμικού οργάνου που είναι υπεύθυνο για όλα τα διοικητικά, εργασιακά και οργανωτικά ζητήματα του Κοινοβουλίου. Οι πέντε Κοσμήτορες ασχολούνται με διοικητικά θέματα που αφορούν άμεσα τα μέλη (άρθρο 26).

Σύσταση των επιτροπών – 7 Ιουλίου (Βρυξέλλες)
Την επόμενη εβδομάδα της συνόδου για τη συγκρότηση σε σώμα του νέου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οι μόνιμες επιτροπές θα εκλέξουν τους Προέδρους και τους Αντιπροέδρους τους. Το ίδιο θα πράξουν και οι διακοινοβουλευτικές αντιπροσωπείες του Κοινοβουλίου.

Σύνοδος Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου – 14-17 Ιουλίου, Στρασβούργο

Εκλογή του νέου Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Σύμφωνα με τη Συνθήκη της Λισαβόνας, το Κοινοβούλιο εκλέγει τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, αποτελούμενο από τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων της ΕΕ, πρέπει να λάβει υπόψη τα αποτελέσματα των εκλογών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όταν καταθέσει την πρότασή του για την Προεδρία της Επιτροπής. Το Κοινοβούλιο στη συνέχεια εκλέγει ή απορρίπτει τον προτεινόμενο υποψήφιο.
Η δεύτερη σύνοδος ολομέλειας του Ιουλίου θα παράσχει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την πρώτη ευκαιρία να ψηφίσει επί του προτεινόμενου υποψηφίου. Ο επιτυχών υποψήφιος θα χρειαστεί τη στήριξη της απόλυτης πλειοψηφίας των μελών, δηλ. τουλάχιστον 376 από τους 751 ευρωβουλευτές που θα εκλεγούν.
Η ψηφοφορία είναι μυστική. Σε περίπτωση απόρριψης του υποψηφίου, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ενεργώντας με ειδική πλειοψηφία, έχει ένα μήνα για να προτείνει μια νέα υποψηφιότητα. (Συνθήκη Λισαβόνας, άρθρο 17, 7 και Εσωτερικός Κανονισμός Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, άρθρο 105).
Τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα πρότειναν τους υποψηφίους τους για την ηγεσία της ΕΕ πριν από τις ευρωεκλογές, επιτρέποντας στους ψηφοφόρους να έχουν λόγο για τον επόμενο Πρόεδρο της Επιτροπής.

Υποψηφιότητες από τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα κατά χρονολογική σειρά:

•    Αλέξης Τσίπρας, Ελλάδα, Ευρωπαϊκή Αριστερά
Εξελέγη από το συνέδριο της Ευρωπαϊκής Αριστεράς στη Μαδρίτη, 15 Δεκεμβρίου 2013

http://european-left.org/4th-el-congress/tsipras-nominated-european-left-voice-denounce-policies-troika-european-commission

•    Guy Verhofstadt, Βέλγιο, Συμμαχία Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη
Κέρδισε το χρίσμα στην εκλογική συνάντηση του κόμματος στις Βρυξέλλες, την 1η Φεβρουαρίου 2014.
http://www.aldeparty.eu/en/events/electoral-meeting-alde-party-candidate-european-commission-president»

•    José Bové, Γαλλία, και Ska Keller, Γερμανία, Ευρωπαϊκό Κόμμα Πρασίνων
Εξελέγησαν κατά το εκλογικό συνέδριο του κόμματος στις Βρυξέλλες, στις 22 Φεβρουαρίου 2014.

http://europeangreens.eu/brussels2014/electoral-convention

•    Martin Schulz, Γερμανία, Κόμμα Ευρωπαίων Σοσιαλιστών.  
Εξελέγη στο συνέδριο του κόμματος στη Ρώμη,  την 1η Μαρτίου 2014.

http://pes.eu/en/events/pes-election-congress

•    Jean-Claude Juncker, Λουξεμβούργο, Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα (ΕΛΚ)
Εξελέγη από το συνέδριο του κόμματος στο Δουβλίνο, στις 7 Μαρτίου 2014.

http://www.epp.eu/jean-claude-juncker-elected-epp-candidate-president-european-commission

Όταν εκλεγεί ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το Συμβούλιο, σε συμφωνία με τον εκλεγέντα Πρόεδρο της Επιτροπής, υιοθετεί τον κατάλογο των προτεινόμενων Επιτρόπων.

6. Σεπτέμβριος/Οκτώβριος 2014 (προς επιβεβαίωση) – Βρυξέλλες/Στρασβούργο
Ακροάσεις των προτεινόμενων Επιτρόπων και ψηφοφορία
Οι προτεινόμενοι Επίτροποι καλούνται να παρουσιαστούν ενώπιον της ή των αρμόδιων κοινοβουλευτικών επιτροπών σχετικών με τους ανάλογους τομείς αρμοδιότητάς τους. Οι ακροαματικές διαδικασίες είναι δημόσιες. Κατόπιν, κάθε επιτροπή συνέρχεται για να αξιολογήσει την πραγματογνωμοσύνη και την επίδοση του υποψηφίου. Τα βιντεοσκοπημένα πρακτικά των ακροάσεων αυτών αποστέλλονται στον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου. Στο παρελθόν, αυτές οι ακροάσεις έχουν οδηγήσει στην απόσυρση ή την αλλαγή του χαρτοφυλακίου των υποψήφιων Επιτρόπων.

Μετά την εξονυχιστική αυτή εξέταση, ο Πρόεδρος της Επιτροπής παρουσιάζει το πλήρες σώμα των Επιτρόπων και το πρόγραμμά του κατά τη διάρκεια συνόδου ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής, ο Ύπατος Εκπρόσωπος για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Ασφάλειας και άλλα μέλη της Επιτροπής πρέπει να λάβουν ψήφο εμπιστοσύνης από το Κοινοβούλιο. Εάν το Κοινοβούλιο εγκρίνει τον Πρόεδρο και τους Επιτρόπους, αυτοί τότε διορίζονται από το Συμβούλιο με ειδική πλειοψηφία. Σε περίπτωση ουσιώδους μεταβολής των χαρτοφυλακίων της Επιτροπής ή εάν προκύψουν κενές θέσεις, οι εν λόγω Επίτροποι ή οι υποψήφιοι πρέπει να εμφανιστούν εκ νέου για ακρόαση ενώπιον των αρμόδιων επιτροπών.

Η νέα Επιτροπή θα αναλάβει καθήκοντα τον Νοέμβριο και ο νέος Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου την 1η Δεκεμβρίου.

Νεότερες ειδήσεις:
Πρόσφατες ειδήσεις:

Πρόσωπα

«Υιοθετώντας τη φιλοσοφία
του συμμετοχικού ουμανισμού»
 
Ερώτηση για το Κρατικό
Νοσοκομείο Νίκαιας 

Ο Ιωσήφ Βουράκης μαζί
με τον Γιάννη Μώραλη

Ο Γιώργος Τσιρίδης υποψήφιος
Δήμαρχος
 
 

Γεγονότα

Η εξοικονόμηση ενέργειας ξεκινά
από τα… θρανία! 

Ο Ενεργειακός Μετασχηματισμός
στον πυρήνα του στρατηγικού
σχεδιασμού των ΕΛΠΕ

20 νέες ξενοδοχειακές μονάδες
για την Thomas Cook

podosfairiki_synerg.logo1
Cruiseway Travel: Ονειρεμένες
κρουαζιέρες και φέτος
στην Αδριατική

Παρουσίαση του Μητρώου
online media 

cruise bunner

To view this Flash you need Javascript on your browser and updated version of flash player.

elpe

Πρωτοσέλιδα

Πολιτική

19 Νοεμβρίου 2018, 22.34
Ο Ιωσήφ Βουράκης μαζί με τον Γιάννη Μώραλη
Στον συνδυασμό «Πειραιάς Νικητής»...
19 Νοεμβρίου 2018, 22.30
Ερώτηση για το Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας
Με αφορμή το πρόσφατο περιστατικό που...
16 Νοεμβρίου 2018, 16.51
Εκδήλωση στο ΣΕΦ για τα 100 χρόνια ΚΚΕ
Ένα γιγαντοπανό στην πρόσοψη των...

Ναυτιλία

17 Νοεμβρίου 2018, 21.24
Διενέργεια ελέγχου σε ύποπτο σκάφος
 Πρωινές ώρες σήμερα, 17 Νοεμβρίου, στην...
16 Νοεμβρίου 2018, 16.56
24ωρη Πανελλαδική απεργία των Ναυτεργατών 28 Νοέμβρη
Ανακοίνωση της ΠΕΝΕΝ   Την συμπόρευσή...
15 Νοεμβρίου 2018, 18.33
Ηλεκτρονικό Μητρώο Τουριστικών σκαφών
Με απόφαση του υπουργού Ναυτιλίας...

Πειραιάς

19 Νοεμβρίου 2018, 22.26
Black Friday στον Πειραιά
Ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς, στα...
19 Νοεμβρίου 2018, 22.23
Ιστορίες ποδοσφαιριστών στα χρόνια της Αντίστασης
Εκδήλωση-συζήτηση, με θέμα «Ποδόσφαιρο...
19 Νοεμβρίου 2018, 20.57
«Υιοθετώντας τη φιλοσοφία του συμμετοχικού ουμανισμού»
Ο καλλιτεχνικός Διευθυντής Νίκος...