Τρίτη, 20 Νοεμβρίου, 2018

Larger Font Smaller Font PDFΕκτύπωσηE-mail

Δευτέρα, 10 Φεβρουαρίου 2014 15:56

Καμίνης εναντίον Δημάρχου Αθηναίων!!!

damanaki ixthok1Ενώ, το 2006, ο  Καμίνης, ως Συνήγορος του Πολίτη, καλούσε τον τότε Δήμαρχο Αθηναίων να σταματήσει να εκδίδει άδειες τραπεζοκαθισμάτων στα πεζοδρόμια και τις πλατείες της πόλης, για να προστατευθούν πεζοί και ΑμΕΑ, το 2014, επί δημαρχίας του, τα τραπεζοκαθίσματα έχουν γίνει σιδηροκατασκευές !

Απάντηση Κομισιόν σε Νίκο Χουντή: Προϋπόθεση για την κοινοτική χρηματοδότηση υποδομών, ο σεβασμός στη δυνατότητα πρόσβασης.

Ενώ το 2006, ο Γιώργος Καμίνης, ως Συνήγορος του Πολίτη, καλούσε το Δήμαρχο Αθηναίων, μεταξύ άλλων, να σταματήσει να εκδίδει και να ανανεώνει άδειες τραπεζοκαθισμάτων στα πεζοδρόμια και τις πλατείες της πόλης, ώστε να προστατευτούν τα δικαιώματα προσβασιμότητας των πεζών και κυρίως των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες (ΑμΕΑ), σήμερα, επί Δημαρχίας του, η κατάσταση έχει οδηγηθεί στο απροχώρητο. Το θέμα αυτό έφερε υπόψιν της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με ερώτησή του, ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Χουντής.

Πιο συγκεκριμένα, ο Νίκος Χουντής στην ερώτησή του μνημονεύει το πόρισμα που εξέδωσε το Δεκέμβριο του 2006 ο Συνήγορος του Πολίτη (Υπόθεση 984) για «παρακώλυση της άσκησης του δικαιώματος στην κοινή χρήση των πεζοδρομίων στο Δήμο Αθηναίων», στο οποίο, μεταξύ άλλων, αναφέρονται οι επιπτώσεις της άνευ ορίων αδειοδότησης τραπεζοκαθισμάτων, καθώς επίσης, και μια σειρά προτάσεων του Συνηγόρου προς την τότε δημοτική αρχή, όπως, πχ:

«επιβολή των νόμιμων κυρώσεων σε βάρος των υπευθύνων σε περίπτωση κατά την οποία διαπιστώνεται η αυθαίρετη χρήση κοινοχρήστων χώρων ή η παράβαση των όρων που διαλαμβάνονται στις άδειες κατάληψης κοινοχρήστου χώρου», και για τη,

«μη ανανέωση των αδειών κατάληψης κοινόχρηστων χώρων ή η ανάκληση των αδειών λειτουργίας των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, σε περίπτωση υποτροπής, κατόπιν επιβολής των νόμιμων κυρώσεων, του αυθαιρέτως καταλαμβάνοντος κοινόχρηστο χώρο προς εξυπηρέτηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας».

Στη συνέχεια της ερώτησής του, ο έλληνας ευρωβουλευτής, αφού τονίζει ότι «τα τελευταία χρόνια η κατάσταση έχει γίνει δραματικότερη, θέτοντας πια σε άμεσο κίνδυνο, την ελεύθερη και ασφαλή διάβαση όλων των πολιτών της Αθήνας και ιδιαίτερα των ατόμων με αναπηρία», ζητά από την Κομισιόν να παρέμβει και να συμβάλει «στην εξάλειψη των εμποδίων και των φραγμών στην προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία και στην ουσιαστική προάσπιση των δικαιωμάτων τους», στην Αθήνα.

Απαντώντας η Επίτροπος Ρέντινγκ, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σημειώνει ότι σε περίπτωση χρηματοδότησης από τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά ταμεία για τις υποδομές του Δήμου Αθηναίων, απαιτείται η προστασία του δικαιώματος προσβασης των ατόμων με αναπηρία, αφού, όπως επισημαίνει, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κανονισμού 1083/2006, «η δυνατότητα πρόσβασης για τα άτομα με αναπηρία αποτελεί ένα από τα κριτήρια που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τις διάφορες φάσεις υλοποίησης». Ταυτόχρονα, πετώντας το μπαλάκι των ευθυνών για τη δραματική κατάσταση στα πεζοδρόμια της Αθήνας, στη δημοτική αρχή και το κράτος, αναφέρει ότι «Επί του παρόντος δεν υπάρχει νομοθεσία της ΕΕ στον συγκεκριμένο τομέα της δυνατότητας πρόσβασης στους δημόσιους χώρους. Συνεπώς, στην προκείμενη περίπτωση των αστικών/δημοτικών χώρων εφαρμόζεται η εθνική νομοθεσία και νομολογία».

Το πόρισμα του Συνηγόρου του Πολίτη, βρίσκεται εδώ:
http://www.synigoros.gr/resources/docs/202615.pdf

Η πλήρης ερώτηση και απάντηση, έχουν ως εξής:

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-011698/2013 προς την Επιτροπή
Άρθρο 117 του Κανονισμού
Nikolaos Chountis (GUE/NGL)

Θέμα: Καταπάτηση δικαιωμάτων πολιτών και ατόμων με αναπηρία στο Δήμο Αθηναίων

Δεκάδες είναι οι καταγγελίες κατοίκων του Δήμου Αθηναίων ότι η δημοτική αρχή με την πολιτική της στην αδειοδότηση τραπεζοκαθισμάτων επιχειρήσεων εστίασης και ψυχαγωγίας, εμποδίζει την ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών στα πεζοδρόμια της πόλης. Το Δεκέμβριο του 2006, ο Συνήγορος του Πολίτη στην Ελλάδα, μετά από αρκετές καταγγελίες και αναφορές πολιτών, εξέδωσε πόρισμα (Υπόθεση 984/11.2.1999) για την «παρακώλυση της ελεύθερης χρήσης και προσπέλασης πεζοδρομίων και διαβάσεων εντός των ορίων του Δήμου Αθηναίων», στο οποίο αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στις επιπτώσεις που έχει η άνευ ορίων αδειοδότηση τραπεζοκαθισμάτων των δημοτικών αρχών στην ελεύθερη χρήση και προσπέλαση πεζοδρομίων και διαβάσεων από τους πολίτες και τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Τα τελευταία χρόνια η κατάσταση έχει γίνει δραματικότερη, θέτοντας πια σε άμεσο κίνδυνο, την ελεύθερη και ασφαλή διάβαση όλων των πολιτών της Αθήνας και ιδιαίτερα των ατόμων με αναπηρία. Με δεδομένα, τόσο τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ (άρθρο 26), όσο και την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Αναπηρία 2010-2020 και συγκεκριμένα τον Τομέα Δράσης της Προσβασιμότητας, καθώς, επίσης, και τη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία του ΟΗΕ που έχει επικυρωθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (23 Δεκεμβρίου 2010) και την Ελλάδα (11 Απριλίου 2012), ερωτάται η Επιτροπή:

Με δεδομένο ότι πολλά από τα πεζοδρόμια στο Δήμο Αθηναίων για τα οποία έχουν δοθεί άδειες τραπεζοκαθισμάτων και στα οποία εμποδίζεται η ελεύθερη πρόσβαση όλων των πολιτών, έχουν κατασκευαστεί και εκσυγχρονιστεί με κοινοτικούς πόρους (Ερώτηση E-006177/2009), ποιες είναι οι διαδικασίες που έχει η Επιτροπή στη διάθεσή της για τον έλεγχο της ορθής λειτουργίας υποδομών που έχουν λάβει κοινοτική χρηματοδότηση;

Θεωρεί ότι η συγκεκριμένη κατάσταση έρχεται σε αντίθεση με την κοινοτική νομολογία σχετικά με τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία; Με ποιο τρόπο μπορεί να συμβάλει στην εξάλειψη των εμποδίων και των φραγμών στην προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία και στην ουσιαστική προάσπιση των δικαιωμάτων τους;
 
Απάντηση της κας Reding εξ ονόματος της Επιτροπής

Η Επιτροπή έχει αρχίσει την εφαρμογή της σύμβασης του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία (στην οποία συμμετέχει η ΕΕ από την 1η Ιανουαρίου 2011) μέσω των δράσεων της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την αναπηρία 2010-2020 και στο πλαίσιο των αρχών του Χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Οι δράσεις αυτές περιλαμβάνουν τόσο πρωτοβουλίες σε επίπεδο ΕΕ, όσο και τη στήριξη πρωτοβουλιών σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

Η διαχείριση των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών ταμείων υπόκειται στους κανόνες της επιμερισμένης διαχείρισης και τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για την επιλογή, την εφαρμογή, την παρακολούθηση, την υποβολή εκθέσεων, τον λογιστικό έλεγχο και την αξιολόγηση των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων και έργων, με την εξαίρεση των «μεγάλων έργων» (δηλ. έργων άνω των 50 εκατ. ευρώ).  Το άρθρο 16 του κανονισμού (ΕΚ) 1083/2006 ορίζει ότι «η δυνατότητα πρόσβασης για τα άτομα με αναπηρία αποτελεί ένα από τα κριτήρια που πρέπει να τηρούνται κατά τον καθορισμό επιχειρήσεων που συγχρηματοδοτούνται από τα ταμεία και που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τις διάφορες φάσεις υλοποίησης».

Επί του παρόντος δεν υπάρχει νομοθεσία της ΕΕ στον συγκεκριμένο τομέα της δυνατότητας πρόσβασης στους δημόσιους χώρους. Συνεπώς, στην προκείμενη περίπτωση των αστικών/δημοτικών χώρων εφαρμόζεται η εθνική νομοθεσία και νομολογία. Η Επιτροπή προωθεί ωστόσο την προσβασιμότητα του αστικού περιβάλλοντος μέσω μεγάλου αριθμού πρωτοβουλιών, όπως του βραβείου της φιλικής προς τα άτομα με αναπηρία πόλης (Access City Award).

Νεότερες ειδήσεις:
Πρόσφατες ειδήσεις:

Πρόσωπα

«Υιοθετώντας τη φιλοσοφία
του συμμετοχικού ουμανισμού»
 
Ερώτηση για το Κρατικό
Νοσοκομείο Νίκαιας 

Ο Ιωσήφ Βουράκης μαζί
με τον Γιάννη Μώραλη

Ο Γιώργος Τσιρίδης υποψήφιος
Δήμαρχος
 
 

Γεγονότα

Η εξοικονόμηση ενέργειας ξεκινά
από τα… θρανία! 

Ο Ενεργειακός Μετασχηματισμός
στον πυρήνα του στρατηγικού
σχεδιασμού των ΕΛΠΕ

20 νέες ξενοδοχειακές μονάδες
για την Thomas Cook

podosfairiki_synerg.logo1
Cruiseway Travel: Ονειρεμένες
κρουαζιέρες και φέτος
στην Αδριατική

Παρουσίαση του Μητρώου
online media 

cruise bunner

To view this Flash you need Javascript on your browser and updated version of flash player.

elpe

Πρωτοσέλιδα

Πολιτική

19 Νοεμβρίου 2018, 22.34
Ο Ιωσήφ Βουράκης μαζί με τον Γιάννη Μώραλη
Στον συνδυασμό «Πειραιάς Νικητής»...
19 Νοεμβρίου 2018, 22.30
Ερώτηση για το Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας
Με αφορμή το πρόσφατο περιστατικό που...
16 Νοεμβρίου 2018, 16.51
Εκδήλωση στο ΣΕΦ για τα 100 χρόνια ΚΚΕ
Ένα γιγαντοπανό στην πρόσοψη των...

Ναυτιλία

17 Νοεμβρίου 2018, 21.24
Διενέργεια ελέγχου σε ύποπτο σκάφος
 Πρωινές ώρες σήμερα, 17 Νοεμβρίου, στην...
16 Νοεμβρίου 2018, 16.56
24ωρη Πανελλαδική απεργία των Ναυτεργατών 28 Νοέμβρη
Ανακοίνωση της ΠΕΝΕΝ   Την συμπόρευσή...
15 Νοεμβρίου 2018, 18.33
Ηλεκτρονικό Μητρώο Τουριστικών σκαφών
Με απόφαση του υπουργού Ναυτιλίας...

Πειραιάς

19 Νοεμβρίου 2018, 22.26
Black Friday στον Πειραιά
Ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς, στα...
19 Νοεμβρίου 2018, 22.23
Ιστορίες ποδοσφαιριστών στα χρόνια της Αντίστασης
Εκδήλωση-συζήτηση, με θέμα «Ποδόσφαιρο...
19 Νοεμβρίου 2018, 20.57
«Υιοθετώντας τη φιλοσοφία του συμμετοχικού ουμανισμού»
Ο καλλιτεχνικός Διευθυντής Νίκος...