Πέμπτη, 05 Αυγούστου, 2021

Larger Font Smaller Font PDFΕκτύπωσηE-mail

Πέμπτη, 28 Νοεμβρίου 2013 10:50

«Στοχοποίηση και μεροληψία…»

logoartc_fΟι Αξιωματικοί του Λιμενικού Σώματος με επιστολή τους προς τον υπουργό Μ. Βαρβιτσιώτη, την Κυβέρνηση και τα κόμματα εκφράζουν την έντονη ανησυχία, τον προβληματισμό αλλά και την δυσαρέσκεια που επικρατεί στις τάξεις των Αξιωματικών ΛΣ-ΕΛΑΚΤ για την ξαφνική στοχοποίησή τους και την εις βάρος τους μεροληψία, όπως περίτρανα καταδεικνύεται μέσα από την πρόσφατη νομοθετική πρωτοβουλία που έχετε αναλάβει και συγκεκριμένα μέσα από όσα εμπεριέχονται στο Σχέδιο Νόμου «Τουριστικά πλοία και άλλες διατάξεις» (άρθρα 27 &36).

Αναλυτικά η επιστολή της ΠΕΑΛΣ:

Οι νέες ρυθμίσεις μέσα από τις προωθούμενες τροποποιήσεις που αφορούν στους Ν. 4150/2013 και 3079/2002 καθώς στα Π.Δ 81/2012 και 37/2012, αποδομούν την ομαλή λειτουργία του Σώματος και παραγνωρίζουν τις ανάγκες των στελεχών. Απογοητευτικό είναι το γεγονός ότι σε μία δύσκολη περίοδο για την χώρα, αντί να βελτιωνόμαστε, να εκσυγχρονιζόμαστε, επιστρέφουμε σε πρακτικές και προσεγγίσεις ενός παρελθόντος, που θα έπρεπε να έχουμε θάψει οριστικά στο χρονοντούλαπο της ιστορίας.

Επιλεκτικά και αναίτια, λοιπόν, επιχειρείται η ανατροπή προς το δυσμενέστερο υφιστάμενων δικαίων διατάξεων για τα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ακόμα και πολύ πρόσφατων (2013), δημιουργώντας στους Αξιωματικούς αίσθημα αδικίας αλλά και ταυτόχρονα απορίας για την πραγματική σκοπιμότητα των προωθούμενων διατάξεων, καθώς η προβαλλόμενη επιχειρηματολογία όπως προκύπτει από την αιτιολογική έκθεση, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να σταθεί εμπρός στην πλήρη απαξίωση του θεσμού των Αξιωματικών που θα είναι και το μοναδικό «κέρδος» από αυτές τις ρυθμίσεις.

Συγκεκριμένα:

1. Η  προωθούμενη διάταξη για την κατάργηση της παραγράφου 6 του άρθρου 6 του Ν. 4150/2013 (Α΄ 102) «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» και η αντικατάστασή του από άλλες, επιφέρει:

α) την ακύρωση στην πράξη της λειτουργίας του Αρχηγείου ΛΣ –ΕΛ.ΑΚΤ, αφού περιορίζει τον ρόλο του Αρχηγού σε ρόλο εισηγητή και μόνο, καθώς πλέον οι Αξιωματικοί θα μετατίθενται με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου.

β) την εξαίρεση από τα αντικειμενικά κριτήρια των μεταθέσεων του συνόλου των  Αξιωματικών, αφού ανατρέπεται άρδην το μέχρι σήμερα υφιστάμενο καθεστώς μεταθέσεων, καθιστώντας πλέον τον Αξιωματικό έρμαιο της εκάστοτε πολιτικής και φυσικής ηγεσίας. Ο ισχυρισμός ότι αφορά στους Αξιωματικούς από το βαθμό του Πλωτάρχη και πάνω κρίνεται αβάσιμος, καθώς η εν λόγω ρύθμιση τιμωρεί τους ανώτερους Αξιωματικούς, ενώ μπορεί να χαρακτηριστεί και ως ψευδεπίγραφη γιατί στην ουσία κατεδαφίζει το αντικειμενικό σύστημα μεταθέσεων (μόρια) για το σύνολο των Αξιωματικών Λ.Σ, όλων των προελεύσεων.

γ) την ακύρωση της δικαιοδοσίας του αντικειμενικού συλλογικού οργάνου (Συμβουλίου Προσφυγών) ή του Αρχηγού, αφού προβλέπει μεταφορά της αρμοδιότητας ακυρώσεων ή τροποποιήσεων διαταγών μεταθέσεων από το συλλογικό όργανο ή τον Αρχηγό, στην δικαιοδοσία του Υπουργού.

Εν κατακλείδι, παρουσιάζεται μια διοίκηση συγκεντρωτικού χαρακτήρα, με μοναδικό όργανο έκφρασης των αποφάσεων μεταθέσεων για όλους τους Αξιωματικούς από τον βαθμό του Σημαιοφόρου μέχρι και τον αρχαιότερο Υποναύαρχο, τον ίδιο τον Υπουργό.

Δεν υπάρχει λοιπόν αμφιβολία ότι η σχεδιαζόμενη τροποποίηση, στην ουσία ακύρωση, του αντικειμενικού συστήματος μεταθέσεων που ισχύει, θα επαναφέρει με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, τον κομματισμό, την αναξιοκρατία, τον εκφοβισμό, την αυθαιρεσία, την κατάχρηση εξουσίας και την ευνοιοκρατία στην καθημερινότητα των Αξιωματικών Λ.Σ, γεγονός που εναντιώνεται στη διατήρηση ακμαίου του φρονήματός τους, με σκοπό την ακώλυτη και εύρυθμη εκτέλεση των διοικητικών καθηκόντων τους.

Αντίθετα το υφιστάμενο σύστημα τοποθετήσεων – μεταθέσεων αποδείχθηκε μια τολμηρή και καινοτόμα μεταρρύθμιση και απόλυτα ουσιαστική, καθώς επέφερε καίριο πλήγμα σε όλα τα προαναφερόμενα, επιτρέποντας μας έτσι, μέχρι σήμερα να εκτελούμε τα καθήκοντα μας χωρίς «έξωθεν παρεμβάσεις».

2. Η προωθούμενη διάταξη για την προσθήκη παρ. 6 στο άρθρο 120 του Ν. 3079/2002, (Α 311), όπως αυτό τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 13 του ν. 3490/2006 (Α΄206) και ισχύει, με την οποία υποχρεώνονται τα στελέχη που μετατίθενται ή αποσπώνται  σε υπηρεσίες του  εξωτερικού σε πρόσθετη παραμονή στο Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, για χρονικό διάστημα ίσο με το χρονικό διάστημα που διήρκεσε η μετάθεση ή η απόσπασή τους, ανεξάρτητα εάν έχουν κατοχυρώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα, κρίνεται ως άδικη και συνεπαγόμενη διακριτικής μεταχείρισης εις βάρος των εν λόγω Αξιωματικών.

Δεν είναι δυνατόν τα στελέχη να υποχρεώνονται σε αναγκαστική εργασία και να καταργείται «με το έτσι θέλω» κεκτημένο συνταξιοδοτικό δικαίωμα, επειδή «είχαν την ατυχία» να επιλεγούν κατόπιν προβλεπόμενης διαδικασίας να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, σε θέση του εξωτερικού. Άλλωστε, οι υπηρεσίες αυτές έχουν συσταθεί από την Πολιτεία ώστε να εξυπηρετούν τις ανάγκες και τις υποχρεώσεις του κράτους και όχι για να εξυπηρετούν τα στελέχη που μετατίθενται ή αποσπώνται σε αυτές και εξ αυτού του λόγου δεν τους γίνεται καμία «χάρη», ώστε στη συνέχεια να υποχρεούνται  να «ανταποδώσουν».

Επιπλέον, η συγκεκριμένη τροποποίηση δεν εναρμονίζεται με τις συμβατικές δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η χώρα μας με την κύρωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη (ν.1426/1984), όπου προβλέπεται ρητά η υποχρέωση των συμβαλλομένων κρατών να προστατεύουν το δικαίωμα του εργαζομένου να κερδίζει τη ζωή του με εργασία που αναλαμβάνει ελεύθερα, ενώ αντίκειται και στο άρθρο 22 του ισχύοντος Συντάγματος όπου ορίζεται ρητά ότι οποιαδήποτε μορφή αναγκαστικής εργασίας απαγορεύεται.

3. Με την προσθήκη περίπτωσης γ στην παρ. 1 του άρθρου 10 αλλά και με την αντικατάσταση της παρ. 2 του άρθρου 10 του ΠΔ. 81/2012 (Α΄ 139) επέρχονται ξαφνικά τροποποιήσεις επί το δυσμενέστερο για τις προαγωγές των Ανωτέρων και Ανωτάτων Αξιωματικών Λ.Σ., δημιουργώντας προβλήματα στους ήδη υπηρετούντες στους βαθμούς αυτούς, χωρίς κάποια διαφαινόμενη επιπρόσθετη αξία.

4. Η προωθούμενη διάταξη για την κατάργηση της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 5 και της παραγράφου 5 του άρθρου 7 του π.δ. 81/2012 (Α’ 139), η οποία μόλις το 2012 θεσμοθετήθηκε και φάνηκε πως κατάφερε να λύσει το χρονίζον πρόβλημα της εξέλιξης και των προαγωγών των αξιωματικών ειδικότητας Οικονομικού, Τεχνικού, Υγειονομικού και Νομικού, αποτελεί οπισθοδρόμηση, καταργώντας κάθε έννοια εξέλιξης και σταδιοδρομίας για τα εν λόγω στελέχη και θα επαναφέρει πλείστα προβλήματα διοικητικής φύσης τόσο για τα στελέχη όσο και την ίδια την Υπηρεσία. Ο ισχυρισμός ότι δημιουργούνταν στρεβλώσεις και επιπλέον δημοσιονομική επιβάρυνση, από μια διάταξη που τροποποιήθηκε μόλις μερικούς μήνες νωρίτερα, από τους ίδιους κυβερνητικούς εταίρους, μόνο θυμηδία μας προκαλεί και δείχνει επίσης τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται τα θέματα.  

5. Η προωθούμενη διάταξη για την αντικατάσταση της παρ. 2 του άρθρου 10 του πδ 81/2012 (Α΄ 139), με την οποία μεταξύ άλλων προβλέπεται ότι ο μέγιστος χρόνος παραμονής σε θέση Διευθυντή Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου ή Προϊσταμένου Λιμενικής Αρχής δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία (3) έτη,  θα οδηγήσει σε μία «ex legem» υποχρεωτική αναζήτηση διευθυντή ανά τριετία, γεγονός που θα αποτελεί τροχοπέδη στη συνέχιση των καθηκόντων και του έργου ενός ικανού στελέχους, με εν γένει αρνητικές αλυσιδωτές συνέπειες στο Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ. ως προς τον τομέα αρμοδιοτήτων και καθηκόντων που αυτός συντονίζει και κατευθύνει.  

6. Η προωθούμενη διάταξη για την αναδιατύπωση της παρ. 5 του άρθρου 4 του π.δ. 37/2012 (Α΄ 75) που αφορά τα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. που τίθενται σε κατάσταση υπηρεσίας γραφείου (καταληκτικός βαθμός), έρχεται σε πλήρη σύγκρουση με το περί δικαίου αίσθημα και το ανθρωπιστικό πρόσωπο που πρέπει να δείχνει η Πολιτεία όταν πρόκειται για τέτοιου είδους ευαίσθητα ζητήματα υγείας. Είναι πραγματικά απάνθρωπο τα στελέχη αυτά να «τιμωρούνται» με ξαφνική μείωση βαθμών, εξαιτίας απρόβλεπτου παράγοντα υγείας (συμπεριλαμβανομένων και των ατυχημάτων εν ώρα εργασίας) που τα οδήγησε στην υφιστάμενη υπηρεσιακή τους κατάσταση. Άλλωστε, με τη μείωση του βαθμού τους δημιουργείται ζήτημα ιεραρχίας με κατώτερά τους στελέχη, που ξαφνικά τυχόν υπερισχύουν βαθμολογικά.

7. Τέλος, σε ότι αφορά τις προτεινόμενες ρυθμίσεις για την διαδικασία κατάταξης στο Λ.Σ. των Υπαξιωματικών και Λ/Φ (μεικτό σύστημα μορίων και γραπτών εξετάσεων), πάγια θέση μας αποτελεί ότι η εισαγωγή των στελεχών πρέπει να πραγματοποιείται μέσω του ΑΣΕΠ ή μέσω Πανελληνίων Εξετάσεων, ώστε να διασφαλίζονται πρώτον η αξιοκρατία και δεύτερον η κατ’ έτος εισαγωγή.

Εξάλλου, εσείς ο ίδιος πρόσφατα ανακοινώσατε ότι η εισαγωγή των στελεχών θα γίνεται στο εξής μέσω Πανελληνίων Εξετάσεων.

Κύριε Υπουργέ,


Ύστερα από τα παραπάνω, γίνεται αντιληπτό ότι αντί να προχωρήσουμε στην ενδυνάμωση της θέσης του Αξιωματικού, ώστε απρόσκοπτα να λειτουργεί και να εργάζεται για την αναβάθμιση των προσφερομένων υπηρεσιών υπέρ του κοινωνικού συνόλου, περιοριζόμαστε, άγνωστο για ποιους λόγους, σε έναν ατελέσφορο, άδικο και επικίνδυνο ως προς το αποτέλεσμά του σχεδιασμό υπό την συγκεκαλυμμένη μορφή της παραμετροποιημένης δομής που επιχειρείται, ενώ γεννάται εκ των Αξιωματικών  πλήθος δικαίων εύλογων ερωτημάτων, που θέτουν υπό αμφισβήτηση, στο σύνολό του, το αποτέλεσμα της ρύθμισης.

Προς τούτο και με γνώμονα τη διαφύλαξη των δίκαιων αιτημάτων των Αξιωματικών Λ.Σ., που θεσμικά εκπροσωπούμε, ιδιαίτερα τούτη τη δύσκολη περίοδο που οι ένστολοι αδυνατούν να αντεπεξέλθουν ακόμα και στις βασικές καθημερινές ανάγκες, σας καλούμε να μην επιμείνετε και να αποσύρετε τις παραπάνω προωθούμενες διατάξεις, στηρίζοντας με αυτό τον τρόπο, έμπρακτα, τον θεσμό των Αξιωματικών, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη την υψηλή αποστολή τους, αλλά και τις ιδιαιτερότητες  που αντιμετωπίζουν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Εξάλλου, αποστολή της ευαίσθητης και υπεύθυνης εκάστοτε πολιτικής ηγεσίας είναι να προβαίνει σε ρυθμίσεις για την ανακούφιση των ενστόλων και όχι σε εκείνες που θέτουν τον ακρογωνιαίο λίθο της υπηρεσιακής και οικογενειακής ισοπέδωσής τους.

Νεότερες ειδήσεις:
Πρόσφατες ειδήσεις:

Πρόσωπα

Ο Χαρδαλιάς ευλογεί τα
γένια του, ενώ η Ελλάδα
καίγεται
 
«Παλινωδίες και
κυβερνητική αδράνεια για το
‘’βαθύ κόκκινο’’ στα νησιά»
 
Στα... “προσεχώς” η
αποψίλωση των πρανών
από την Περιφέρεια»

«Οι άστεγοι σε
συνθήκες καύσωνα»
 
 
 

Γεγονότα

«Μια φορά και έναν καιρό
στον Πειραιά» 

«Μία φορά και έναν καιρό
στον Πειραιά»: 
Δεύτερος κύκλος εκπομπών

ΕΥΔΑΠ: Νέα Επιχειρησιακή
Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 

"ΖΩΕΣ ΜΕΣΙΣΤΙΕΣ" 
της Ελένης Νίκα  

Σύλλογος Συνταξιούχων
Καπνοβιομηχανιών: Δράσεις
για καλό σκοπό
 

Πρωτοσέλιδα

Πολιτική

21 Μαΐου 2021, 20.44
Συνάντηση Γ. Πλακιωτάκη με τον Εκτελεστικό Διευθυντή της FRONTEX
Σε καλό κλίμα πραγματοποιήθηκε στο...
20 Μαΐου 2021, 18.34
Δράση διαμαρτυρίας του ΣΥΡΙΖΑ Πειραιά στα Λιπάσματα
Tην Παρασκευή 21/5/2021 στις 7.00 μ.μ. η Νομαρχιακή...
20 Μαΐου 2021, 18.24
 Οι συγκεντρώσεις του ΚΚΕ στον Πειραιά
Η Τομεακή Επιτροπή Πειραιά καλεί σε...

Ναυτιλία

02 Αυγούστου 2021, 21.45
 Celestyal Cruises: Ολοκληρώνονται με επιτυχία τα καλοκαιρινά δρομολόγια
Η Celestyal Cruises, βραβευμένη ως η πρώτη επιλογή...
01 Αυγούστου 2021, 09.48
ΠΕΝΕΝ: Μέτρα προστασίας των Ναυτεργατών από τον Καύσωνα
Η Κυβέρνηση της ΝΔ για άλλη μία φορά...
01 Αυγούστου 2021, 09.38
 Πέθανε ο εφοπλιστής Ανδρέας Ποταμιάνος
O εφοπλιστής έγινε κυρίως γνωστός για...

Πειραιάς

04 Αυγούστου 2021, 10.47
 Τραυματισμός εργαζόμενου στα έργα της Πειραϊκής
Η Λιμενική Αρχή Ζέας,ενημερώθηκε για...
02 Αυγούστου 2021, 22.27
Συναυλία  της Λαϊκής  Ορχήστρας  «Μίκης Θεοδωράκης» στο Βεάκειο
Ξεκινά σήμερα, Δευτέρα 2 Αυγούστου 2021, η...
02 Αυγούστου 2021, 22.12
«Οι άστεγοι σε συνθήκες καύσωνα»
Ο Παναγιώτης Βουτυράκος για τους...